CE 340 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Kriptografi ve Ağ Güvenliği
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
CE 340
Güz/Bahar
1
2
3
5

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu ders başlangıç düzeyinde bilgi güvenliği kavramlarını, şifreleme algoritmalarını ve sistemlerini içermekle birlikte, ağ güvenliğinin sağlanması için gereken teknik ve yaklaşımları kullanarak korunma mekanizmalarının oluşturulmasını ele almaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Ağ güvenliğinde tehditleri ve bunlara karşı korunma mekanizma ve yöntemlerini kavrar.
  • Kriptoloji kavramını, şifreleme ve şifre çözme algoritmalarını kavrar.
  • Şifreleme algoritmalarını uygulayarak basit şifreleme sistemleri oluşturur
  • Güvenli kimlik doğrulama ve mesaj doğrulama ile birlikte elektronik imza tekniklerini kavrar
Tanımı Öğrencilerin temel şifreleme sistemleri, algoritmaları, çalışma presipleri ve ağ güvenliği teknikleri hakkında bilgi edinmelerini ve konuyla ilgili literatür ve terminolojinin elde edilmesini sağlar.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Temel Kavramlar Introduction to Computer Security - M. T. Goodrich and R. Tamassia – Ch1.1 pp. 1-14
2 Kriptoloji Kavramları Introduction to Computer Security - M. T. Goodrich and R. Tamassia – Ch1.2 pp 19-31
3 Simertrik Şifreleme Introduction to Computer Security - M. T. Goodrich and R. Tamassia – Ch2.1 pp. 53-68
4 Asimetrik Şifreleme Introduction to Computer Security - M. T. Goodrich and R. Tamassia – Ch2.2 pp. 72-81
5 Kriptografik Parmakizi Fonksiyonlar Introduction to Computer Security - M. T. Goodrich and R. Tamassia – Ch2.3-Ch2.4 pp. 83-88
6 Sayısal İmza Introduction to Computer Security - M. T. Goodrich and R. Tamassia – Ch2.4-Ch2.5 pp. 89-97
7 İşletim Sistemi Güvenliği Introduction to Computer Security - M. T. Goodrich and R. Tamassia – Ch3 pp. 111-157
8 Yazılım Tabanlı Güvenlik Introduction to Computer Security - M. T. Goodrich and R. Tamassia – Ch4 pp. 167-208
9 Ağ Güvenliği Introduction to Computer Security - M. T. Goodrich and R. Tamassia – Ch5.1-Ch5.2 pp. 215-227
10 Ağ Güvenliği Introduction to Computer Security - M. T. Goodrich and R. Tamassia – Ch5.3-Ch5.6 pp. 230-256
11 Ağ Servisleri ve Güvenlik Introduction to Computer Security - M. T. Goodrich and R. Tamassia – Ch6 pp. 261-310
12 Tarayıcı Güvenliği Introduction to Computer Security - M. T. Goodrich and R. Tamassia – Ch7 pp. 319-372
13 Uygulamada Güvenlik Modelleri Introduction to Computer Security - M. T. Goodrich and R. Tamassia – Ch9 pp. 435-474
14 Proje sunumları -
15 Proje sunumları
16 Final Sınavı

 

Dersin Kitabı Introduction to Computer Security - M. T. Goodrich and R. Tamassia,© 2011 | Pearson Prentice Hall | ISBN-13: 978-0-321-70201-2, ISBN-10: 0-321-70201-8
Diğer Kaynaklar Information Security Lecture Notes: Süleyman Kondakcı

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
16
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
2
60
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
30
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
18
70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
30
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
1
16
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
2
Sınıf Dışı Ders Çalışması
10
2
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
2
27
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
Final / Sözlü Sınav
1
28
    Toplam
150

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Benzetim, eniyileme, olasılık ve istatistik gibi Endüstri Mühendisliği kavram ve tekniklerini üretim ve hizmet sistemlerinde kullanarak yönetimsel karar verme işlemlerini iyileştirmek, kalite bilincini oluşturmak, elde edilen verileri yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek X
2 Bütünleşik işleri veya iş sistemlerini ihtiyaçları doğrultusunda çeşitli alternatifler üreterek ve değerlendirerek sistem bakış açısı ile tasarlayabilmek X
3 Endüstri Mühendisliği ile ilgili uygulamada karşılaşılan konuları/sorunları tanımlayabilmek, analiz edebilmek, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek X
4 Nicel analiz ve eleştirel düşünce yöntemlerini kullanarak kaynak aktarımı, üretim planlaması ve çizelgelemesi, kalite kontrol ve güvence, finansal analiz ve risk analizi vb. Endüstri Mühendisliği ile ilgili konularda sorunları belirleyebilmek; bu sorunlar için alternatif çözümler üretebilmek ve alternatif çözümler içinden sistem gereksinimlerine cevap verecek en iyi çözümleri bulmak X
5 Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alabilmek, sorumluluğu altında çalışanların veya grup çalışanlarının mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayabilmek ve yönetebilmek X
6 Endüstri Mühendisliği alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilmek, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilmek ve öğrenmesini yönlendirebilmek
7 Endüstri Mühendisliği ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilmek ve nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek X
8 Bir yabancı dili kullanarak Endüstri Mühendisliği ilgili bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1) X
9 Endüstri Mühendisliği ile ilgili bilgisayar yazılımlarını kullanabilmek ve uygulamada karşılaşacağı bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilecek bilgi ve beceriye sahip olmak (“European Computer Driving License”, Advanced Level) X
10 Sosyal hakların evrenselliğine değer veren, sosyal adalet bilinci kazanmış, kalite yönetimi ve süreçleri ile çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahip olmak
11 Endüstri Mühendisliği ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olmak

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest