CE 370 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Dağıtık Veri Tabanı Sistemleri
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
CE 370
Güz/Bahar
3
0
3
5

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu dersin amacı; öğrencilere dağıtık sistemlerdeki temel konuları güçlü bir veri yönetimi vurgusuyla öğretmektir. Bu dersi aldıktan sonra, öğrencilerin, dağıtık işlem yönetimi, veri replikasyonu ve dağıtık veritabanı sistemleri için sorgu işleme ve eniyileme konularında bilgi sahibi olmaları beklenmektedir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler:
  • Dağıtık veritabanı teknolojisini derinlemesine anlayabilecek,
  • Dağıtık veritabanı yönetim sistemlerinde işlem yönetimi ve eş zamanlılık kontrolünün nasıl gerçekleneceğini öğrenebilecek,
  • Veri fragmentasyonu ve replikasyonu mevcut durumlarda dağıtık veritabanı tasarımı konusunda yetkin hale gelebilecek,
  • Serileştirilebilirlik teorisini, kilitleme veya zaman damgaları bazlı iyimser ve kötümser kontrol algoritmalarının doğruluğunu test etmek için öğrenebilecek,
  • Dağıtık veritabanı yönetim sistemlerinde güvenilirlik kavramını anlayabilecek ve site çökmeleri ve ağ parçalanmaları durumlarında dağıtık kurtarma ve kesinleme protokollerini öğrenecektir.
Tanımı Bu derste, dağıtık veritabanı tasarımı, dağıtık işlem yönetimi ve eş zamanlılık kontrolünden veri replikasyonu ve dağıtık veritabanı sistemleri için sorgu işleme ve eniyileme konularına kadar değişen bir yelpazede konular işlenecektir.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Overview of Relational DBMS Ozsu, Valduriez, Principles of Distributed Database Systems, 2/e, Prentice Hall, 1999 (Ch. 2)
2 Distributed DBMS Architecture Ozsu, Valduriez, Principles of Distributed Database Systems, 2/e, Prentice Hall, 1999 (Ch. 4)
3 Distributed Database Design Ozsu, Valduriez, Principles of Distributed Database Systems, 2/e, Prentice Hall, 1999 (Ch. 5)
4 Semantic Data Control Ozsu, Valduriez, Principles of Distributed Database Systems, 2/e, Prentice Hall, 1999 (Ch. 6)
5 Overview of Query Processing Ozsu, Valduriez, Principles of Distributed Database Systems, 2/e, Prentice Hall, 1999 (Ch. 7)
6 Query Decomposition and Data Localization Ozsu, Valduriez, Principles of Distributed Database Systems, 2/e, Prentice Hall, 1999 (Ch. 8)
7 Centralized Query Optimization Ozsu, Valduriez, Principles of Distributed Database Systems, 2/e, Prentice Hall, 1999 (Ch. 9.1, 9.2)
8 Ara sınav
9 Optimization of Distributed Queries Ozsu, Valduriez, Principles of Distributed Database Systems, 2/e, Prentice Hall, 1999 (Ch. 9.3, 9.4)
10 Introduction to Transaction Management Ozsu, Valduriez, Principles of Distributed Database Systems, 2/e, Prentice Hall, 1999 (Ch. 10)
11 Distributed Concurrency Control Ozsu, Valduriez, Principles of Distributed Database Systems, 2/e, Prentice Hall, 1999 (Ch. 11)
12 Distributed DBMS Reliability Ozsu, Valduriez, Principles of Distributed Database Systems, 2/e, Prentice Hall, 1999 (Ch. 12.1, 12.2, 12.3, 12.4)
13 Distributed DBMS Reliability Ozsu, Valduriez, Principles of Distributed Database Systems, 2/e, Prentice Hall, 1999 (Ch. 12.5, 12.6, 12.7, 12.8)
14 Presentations I İlgili Araştırma Makaleleri / Related Research Papers
15 Presentations II İlgili Araştırma Makaleleri / Related Research Papers
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Dersin Kitabı Ozsu, Valduriez, Principles of Distributed Database Systems, 2/e, Prentice Hall, 1999
Diğer Kaynaklar İlgili Araştırma Makaleleri

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
20
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
35
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
45
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
55
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
45
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
15
4
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
18
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
10
Final / Sözlü Sınav
1
14
    Toplam
150

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Benzetim, eniyileme, olasılık ve istatistik gibi Endüstri Mühendisliği kavram ve tekniklerini üretim ve hizmet sistemlerinde kullanarak yönetimsel karar verme işlemlerini iyileştirmek, kalite bilincini oluşturmak, elde edilen verileri yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek X
2 Bütünleşik işleri veya iş sistemlerini ihtiyaçları doğrultusunda çeşitli alternatifler üreterek ve değerlendirerek sistem bakış açısı ile tasarlayabilmek X
3 Endüstri Mühendisliği ile ilgili uygulamada karşılaşılan konuları/sorunları tanımlayabilmek, analiz edebilmek, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek X
4 Nicel analiz ve eleştirel düşünce yöntemlerini kullanarak kaynak aktarımı, üretim planlaması ve çizelgelemesi, kalite kontrol ve güvence, finansal analiz ve risk analizi vb. Endüstri Mühendisliği ile ilgili konularda sorunları belirleyebilmek; bu sorunlar için alternatif çözümler üretebilmek ve alternatif çözümler içinden sistem gereksinimlerine cevap verecek en iyi çözümleri bulmak X
5 Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alabilmek, sorumluluğu altında çalışanların veya grup çalışanlarının mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayabilmek ve yönetebilmek X
6 Endüstri Mühendisliği alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilmek, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilmek ve öğrenmesini yönlendirebilmek
7 Endüstri Mühendisliği ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilmek ve nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek
8 Bir yabancı dili kullanarak Endüstri Mühendisliği ilgili bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1) X
9 Endüstri Mühendisliği ile ilgili bilgisayar yazılımlarını kullanabilmek ve uygulamada karşılaşacağı bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilecek bilgi ve beceriye sahip olmak (“European Computer Driving License”, Advanced Level) X
10 Sosyal hakların evrenselliğine değer veren, sosyal adalet bilinci kazanmış, kalite yönetimi ve süreçleri ile çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahip olmak
11 Endüstri Mühendisliği ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olmak X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest