CE 380 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Hesaplamalı Geometri
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
CE 380
Güz/Bahar
3
0
3
5

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencilere geometrik problemlerin algoritmik yöntemler kullanarak çözülme tekniklerini öğretmektir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Temel hesaplamalı geometri cisimlerinin formal tanımlamasını yapabilir
  • Hesaplamalı geometri problemlerine, eğer mevcutsa polinom zamanlı algoritmalar geliştirebilir.
  • Verilen bir nokta kümesinin konvex kabuğunu hesaplayabilir.
  • Verilen bir nokta kümesinin Voronoi diagramını hesaplayabilir.
  • Verilen bir nokta kümesinin Delaunay nirengisini hesaplayabilir.
  • Verilen bir poligonu üçgenlere ayırabilir
  • Verilen bir poligonu konvex veya monoton poligonlara parçalayabilir
Tanımı Belli başlı hesaplamalı geometri problemleri, bunların algoritmik çözümleri ve hesaplamalı geometri problem çözme teknikleri.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş
2 Poligon Nirengi Teşkili I Bölüm 1, Computational Geometry in C (2nd Edition), Joseph O'Rourke
3 Poligon Nirengi Teşkili II Bölüm 1, Computational Geometry in C (2nd Edition), Joseph O'Rourke
4 Polygon Parçalama Bölüm 2, Computational Geometry in C (2nd Edition), Joseph O'Rourke
5 İki Boyutta Konveks Kabuklar I Bölüm 3, Computational Geometry in C (2nd Edition), Joseph O'Rourke
6 İki Boyutta Konveks Kabuklar II Bölüm 3, Computational Geometry in C (2nd Edition), Joseph O'Rourke
7 Gözden Geçirme
8 Arasınav
9 Üç Boyutta Konveks Kabuklar I Bölüm 4, Computational Geometry in C (2nd Edition), Joseph O'Rourke
10 Üç Boyutta Konveks Kabuklar II Bölüm 4, Computational Geometry in C (2nd Edition), Joseph O'Rourke
11 Voronoi Diyagramları Bölüm 5, Computational Geometry in C (2nd Edition), Joseph O'Rourke
12 Delaunay Nirengi Bölüm 5, Computational Geometry in C (2nd Edition), Joseph O'Rourke
13 Arama ve Kesişimler I Bölüm 7, Computational Geometry in C (2nd Edition), Joseph O'Rourke
14 Arama ve Kesişimler II Bölüm 7, Computational Geometry in C (2nd Edition), Joseph O'Rourke
15 Gözden Geçirme
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Dersin Kitabı

Computational Geometry in C (2nd Edition), Joseph O'Rourke, Cambridge University Press

Diğer Kaynaklar Computational Geometry Algorithms and Applications (3rd Edition), Mark De Berg, Otfried Cheong, Marc van Kreveld, Mark Overmars, SpringerVerlag Publishing

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
2
40
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
25
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
35
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
65
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
35
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
3
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
2
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
16
Final / Sözlü Sınav
1
18
    Toplam
150

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Benzetim, eniyileme, olasılık ve istatistik gibi Endüstri Mühendisliği kavram ve tekniklerini üretim ve hizmet sistemlerinde kullanarak yönetimsel karar verme işlemlerini iyileştirmek, kalite bilincini oluşturmak, elde edilen verileri yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek X
2 Bütünleşik işleri veya iş sistemlerini ihtiyaçları doğrultusunda çeşitli alternatifler üreterek ve değerlendirerek sistem bakış açısı ile tasarlayabilmek X
3 Endüstri Mühendisliği ile ilgili uygulamada karşılaşılan konuları/sorunları tanımlayabilmek, analiz edebilmek, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek X
4 Nicel analiz ve eleştirel düşünce yöntemlerini kullanarak kaynak aktarımı, üretim planlaması ve çizelgelemesi, kalite kontrol ve güvence, finansal analiz ve risk analizi vb. Endüstri Mühendisliği ile ilgili konularda sorunları belirleyebilmek; bu sorunlar için alternatif çözümler üretebilmek ve alternatif çözümler içinden sistem gereksinimlerine cevap verecek en iyi çözümleri bulmak X
5 Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alabilmek, sorumluluğu altında çalışanların veya grup çalışanlarının mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayabilmek ve yönetebilmek X
6 Endüstri Mühendisliği alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilmek, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilmek ve öğrenmesini yönlendirebilmek
7 Endüstri Mühendisliği ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilmek ve nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek
8 Bir yabancı dili kullanarak Endüstri Mühendisliği ilgili bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1) X
9 Endüstri Mühendisliği ile ilgili bilgisayar yazılımlarını kullanabilmek ve uygulamada karşılaşacağı bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilecek bilgi ve beceriye sahip olmak (“European Computer Driving License”, Advanced Level) X
10 Sosyal hakların evrenselliğine değer veren, sosyal adalet bilinci kazanmış, kalite yönetimi ve süreçleri ile çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahip olmak
11 Endüstri Mühendisliği ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olmak X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest