IE 222 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Üretim Sistemleri Analizi
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
IE 222
Bahar
3
0
3
5

Ön Koşul(lar)
  IE 251 Başarılı olmak (En az DD notu almış olmak)
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı
Dersin Amacı Öğrencilere, sistem yaklaşımıyla üretim sistemleri çeşitliliğinin nasıl analiz edilebileceğini öğretmek
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Farklı temel üretim sistemlerini ayırtedebilecektir
  • Tahminlemenin temel yöntemlerini üretim sistemlerinde uygulayabilecektir
  • Proje yönetiminin temel yöntemlerini uygulayabilecektir
  • Tesis ve yerleşim planlaması temel bilgi ve yöntemlerini üretim sistemlerinde en iyi yerleşimi elde etmek için uygulayabilecektir
Tanımı Bu ders öğrencilere üretim sistemlerini tanıtmaktadır. Özellikle üretim sistemlerinin tasarımı ile ilgilenmektedir. Üretim sistemlerinde ,detaylandırılmış herhangi bir iş yapılmadan once, üretim sisteminin tasarımı , sistem bakış açısıyla değerlendirilmelidir. Üretim sistemi tasarımının bölümleri ve yönetimi arasındaki ilişkilere önem verilmelidir.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş: Strateji, Rekabet ve Üretim sistemleri Ders Kitabı bölüm 1
2 Tahminleme Ders Kitabı bölüm 2
3 Tahminleme + HW 1 Ders Kitabı bölüm 2
4 Tahminleme + Quiz 1+ HW 2 Ders Kitabı bölüm 2
5 Bütünleşik Planlama + HW 3 Ders Kitabı bölüm 3
6 Bütünleşik Planlama + HW 4 Ders Kitabı bölüm 3
7 Bütünleşik Planlama; Genel Bakış + Quiz 2 + HW 5 Ders Kitabı bölüm 3
8 Ara Sınav
9 Envanter Planlama - Belirli Talep + HW 6 Ders Kitabı bölüm 4
10 Envanter Planlama - Belirli Talep + Quiz 3 + HW 7 Ders Kitabı bölüm 4
11 Envanter Planlama - Belirli Talep + HW 8 Ders Kitabı bölüm 4
12 Envanter Planlama - Belirsiz Talep + Quiz 4 + HW 9 Ders Kitabı bölüm 5
13 Genel Bakış + Quiz 5 + HW 10
14 Genel Bakış
15 Dönemin gözden geçirilmesi  
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Dersin Kitabı Production and Operations Analysis, 6th ed., Steven Nahmias, McGrawHill / Irwin.
Diğer Kaynaklar Ders Notları

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
1
20
Ödev
1
25
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
25
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
30
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
4
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
1
1
Ödev
1
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
2
Final / Sözlü Sınav
1
2
    Toplam
119

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Benzetim, eniyileme, olasılık ve istatistik gibi Endüstri Mühendisliği kavram ve tekniklerini üretim ve hizmet sistemlerinde kullanarak yönetimsel karar verme işlemlerini iyileştirmek, kalite bilincini oluşturmak, elde edilen verileri yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek X
2 Bütünleşik işleri veya iş sistemlerini ihtiyaçları doğrultusunda çeşitli alternatifler üreterek ve değerlendirerek sistem bakış açısı ile tasarlayabilmek X
3 Endüstri Mühendisliği ile ilgili uygulamada karşılaşılan konuları/sorunları tanımlayabilmek, analiz edebilmek, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek X
4 Nicel analiz ve eleştirel düşünce yöntemlerini kullanarak kaynak aktarımı, üretim planlaması ve çizelgelemesi, kalite kontrol ve güvence, finansal analiz ve risk analizi vb. Endüstri Mühendisliği ile ilgili konularda sorunları belirleyebilmek; bu sorunlar için alternatif çözümler üretebilmek ve alternatif çözümler içinden sistem gereksinimlerine cevap verecek en iyi çözümleri bulmak X
5 Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alabilmek, sorumluluğu altında çalışanların veya grup çalışanlarının mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayabilmek ve yönetebilmek X
6 Endüstri Mühendisliği alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilmek, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilmek ve öğrenmesini yönlendirebilmek X
7 Endüstri Mühendisliği ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilmek ve nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek X
8 Bir yabancı dili kullanarak Endüstri Mühendisliği ilgili bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1) X
9 Endüstri Mühendisliği ile ilgili bilgisayar yazılımlarını kullanabilmek ve uygulamada karşılaşacağı bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilecek bilgi ve beceriye sahip olmak (“European Computer Driving License”, Advanced Level) X
10 Sosyal hakların evrenselliğine değer veren, sosyal adalet bilinci kazanmış, kalite yönetimi ve süreçleri ile çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahip olmak X
11 Endüstri Mühendisliği ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olmak X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest