IE 251 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Optimizasyon I-Doğrusal Modeller
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
IE 251
Güz
2
2
3
6

Ön Koşul(lar)
  MATH 250 Başarılı olmak (En az DD notu almış olmak)
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı
Dersin Amacı Bu ders, iki dönemde verilen yöneylem araştırması kursunun birinci bölümü olup, öğrencilere doğrusal programlamanın hem teorisi hem de çeşitli uygulama alanlarında temel bilgileri vermeyi hedeflemektedir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Problemin matematiksel modelini oluşturabilecektir
  • Doğrusal problemlerin çözümü için simpleks metodunu kullanabilecektir
  • Problemin eniyi veya iyi çözümlerini bulabilecektir
  • Duyarlılık analizi yapabilecektir
  • Karar vericiye anlaşılır ve mantıklı sonuçlar verebilecektir
  • Excel ve OPL yazılımlarını kullanarak matematiksel modelleri çözebilecektir
Tanımı Bu derste öğrencilere doğrusal programlama modellerinin kurulması, bu modellerin çözüm sürecinin geometrik yorumu ve cebirsel altyapısı, simpleks algoritma, ikillik teorisi, duyarlılık analizi ve ikil simpleks algoritma öğretilmektedir.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş Bölüm 1 ve 2: Introduction to Operations Research, Frederick S. Hillier, Gerald J. Lieberman
2 Doğrusal Programlamaya Giriş Bölüm 3: Introduction to Operations Research, Frederick S. Hillier, Gerald J. Lieberman
3 Doğrusal Programlamaya Giriş Bölüm 3: Introduction to Operations Research, Frederick S. Hillier, Gerald J. Lieberman
4 Doğrusal Programlamaya Giriş Bölüm 3: Introduction to Operations Research, Frederick S. Hillier, Gerald J. Lieberman
5 Ara Sınav
6 Simpleks Yöntemi Bölüm 4 ve 5: Introduction to Operations Research, Frederick S. Hillier, Gerald J. Lieberman
7 Simpleks Yöntemi Bölüm 4 ve 5: Introduction to Operations Research, Frederick S. Hillier, Gerald J. Lieberman
8 Simpleks Yöntemi Bölüm 4 ve 5: Introduction to Operations Research, Frederick S. Hillier, Gerald J. Lieberman
9 Ara Sınav
10 Duyarlılık Analizi ve Dualite Bölüm 6: Introduction to Operations Research, Frederick S. Hillier, Gerald J. Lieberman
11 Duyarlılık Analizi ve Dualite Bölüm 6: Introduction to Operations Research, Frederick S. Hillier, Gerald J. Lieberman
12 Duyarlılık Analizi ve Dualite Bölüm 7: Introduction to Operations Research, Frederick S. Hillier, Gerald J. Lieberman
13 Duyarlılık Analizi ve Dualite Bölüm 8: Introduction to Operations Research, Frederick S. Hillier, Gerald J. Lieberman
14 Genel Tekrar, Tartışma ve Değerlendirme -
15 -
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Dersin Kitabı

Introduction to Operations Research, Frederick S. Hillier, Gerald J. Lieberman, Tenth Edition, 2010 Mc GrawHill, ISBN: 9780071267670.

Diğer Kaynaklar

1. Operations Research: Applications and Algorithms, Wayne L. Winston, 4th Ed., Duxbury Press, ISBN 0534209718.

2. Operations Research. An Introduction, Hamdy A. Taha, Sixth Edition, 1997, PrenticeHall, ISBN 0132811723.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
1
20
Ödev
1
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
2
40
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
30
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
30
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
2
Sınıf Dışı Ders Çalışması
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
1
12
Ödev
1
12
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
2
20
Final / Sözlü Sınav
1
52
    Toplam
180

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Benzetim, eniyileme, olasılık ve istatistik gibi Endüstri Mühendisliği kavram ve tekniklerini üretim ve hizmet sistemlerinde kullanarak yönetimsel karar verme işlemlerini iyileştirmek, kalite bilincini oluşturmak, elde edilen verileri yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek X
2 Bütünleşik işleri veya iş sistemlerini ihtiyaçları doğrultusunda çeşitli alternatifler üreterek ve değerlendirerek sistem bakış açısı ile tasarlayabilmek X
3 Endüstri Mühendisliği ile ilgili uygulamada karşılaşılan konuları/sorunları tanımlayabilmek, analiz edebilmek, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek X
4 Nicel analiz ve eleştirel düşünce yöntemlerini kullanarak kaynak aktarımı, üretim planlaması ve çizelgelemesi, kalite kontrol ve güvence, finansal analiz ve risk analizi vb. Endüstri Mühendisliği ile ilgili konularda sorunları belirleyebilmek; bu sorunlar için alternatif çözümler üretebilmek ve alternatif çözümler içinden sistem gereksinimlerine cevap verecek en iyi çözümleri bulmak X
5 Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alabilmek, sorumluluğu altında çalışanların veya grup çalışanlarının mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayabilmek ve yönetebilmek X
6 Endüstri Mühendisliği alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilmek, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilmek ve öğrenmesini yönlendirebilmek X
7 Endüstri Mühendisliği ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilmek ve nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek X
8 Bir yabancı dili kullanarak Endüstri Mühendisliği ilgili bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1) X
9 Endüstri Mühendisliği ile ilgili bilgisayar yazılımlarını kullanabilmek ve uygulamada karşılaşacağı bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilecek bilgi ve beceriye sahip olmak (“European Computer Driving License”, Advanced Level) X
10 Sosyal hakların evrenselliğine değer veren, sosyal adalet bilinci kazanmış, kalite yönetimi ve süreçleri ile çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahip olmak X
11 Endüstri Mühendisliği ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olmak X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest