IE 323 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Üretim Planlama,Tasarım ve Kontrol
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
IE 323
Güz
3
0
3
6

Ön Koşul(lar)
  IE 222 İzlemiş olmak (Derse kayıt olup NA veya W notu dışında bir nota sahip olmak)
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
-
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı
Dersin Amacı Öğrencilere çeşitli üretim sistemlerinin nasıl analiz edileceğini ve system bakış açısı ile üretim sistemlerini etkili ve verimli bir şekilde yönetmek için gerekli yöntem ve araçları öğretmektir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Malzeme ihtiyaç planlamasını tanımlayabilecektir
  • Makinalarda çizelgeleme yöntemlerini kullanabilecekler
  • Güvenilirlik ve sürdürebilirlik kavramlarını anlayabileceklerdir
  • Tesis planlama ve yerleşke düzenleme konusunda çözüm üretebileceklerdir
Tanımı Bu ders öğrencilere üretim planlama ve ilgili konuları öğretmeyi hedefler. Ders özellikle, üretim planlama içindeki envanter planlama ve çizelgeleme konularına yoğunlaşır. Dersin içerikleri arasında temel envanter sistemlerinin modellenmesi ve çözülmesi ve çizelgeleme problemleri için model ve çözümleri yer alır.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Malzeme İhtiyaç Planlama (MRP) ve Tam Zamanında Üretim (JIT) Sistemleri Nahmias 7. bölüm
2 Malzeme İhtiyaç Planlama (MRP) ve Tam Zamanında Üretim (JIT) Sistemleri Nahmias 7. bölüm
3 Malzeme İhtiyaç Planlama (MRP) ve Tam Zamanında Üretim (JIT) Sistemleri + Quiz 1 Nahmias 7. bölüm
4 Operasyon Çizelgeleme Nahmias 8. bölüm
5 Operasyon Çizelgeleme Nahmias 8. bölüm
6 Operasyon Çizelgeleme + Quiz 2 Nahmias 8. bölüm
7 Operasyon Çizelgeleme Nahmias 8. bölüm
8 Ara Sınav -
9 Proje Çizelgeleme Nahmias 9. bölüm
10 Proje Çizelgeleme + Quiz 3 Nahmias 9. bölüm
11 Tesis Planlama ve Tesis Yerleşimi Nahmias 10. bölüm
12 Tesis Planlama ve Tesis Yerleşimi Nahmias 10. bölüm
13 Tesis Planlama ve Tesis Yerleşimi + Quiz 4 Nahmias 10. bölüm
14 Genel Tekrar ve Değerlendirme
15 Genel Tekrar ve Değerlendirme
16 Final

 

Dersin Kitabı Production and Operations Analysis, 5th ed., Steven Nahmias, McGrawHill / Irwin.
Diğer Kaynaklar Ders Notları

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
-
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
1
20
Ödev
1
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
25
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
35
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
45
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
55
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
4
64
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
15
5
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
1
4
Ödev
1
4
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
2
Final / Sözlü Sınav
1
2
    Toplam
151

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Benzetim, eniyileme, olasılık ve istatistik gibi Endüstri Mühendisliği kavram ve tekniklerini üretim ve hizmet sistemlerinde kullanarak yönetimsel karar verme işlemlerini iyileştirmek, kalite bilincini oluşturmak, elde edilen verileri yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek X
2 Bütünleşik işleri veya iş sistemlerini ihtiyaçları doğrultusunda çeşitli alternatifler üreterek ve değerlendirerek sistem bakış açısı ile tasarlayabilmek X
3 Endüstri Mühendisliği ile ilgili uygulamada karşılaşılan konuları/sorunları tanımlayabilmek, analiz edebilmek, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek X
4 Nicel analiz ve eleştirel düşünce yöntemlerini kullanarak kaynak aktarımı, üretim planlaması ve çizelgelemesi, kalite kontrol ve güvence, finansal analiz ve risk analizi vb. Endüstri Mühendisliği ile ilgili konularda sorunları belirleyebilmek; bu sorunlar için alternatif çözümler üretebilmek ve alternatif çözümler içinden sistem gereksinimlerine cevap verecek en iyi çözümleri bulmak X
5 Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alabilmek, sorumluluğu altında çalışanların veya grup çalışanlarının mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayabilmek ve yönetebilmek X
6 Endüstri Mühendisliği alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilmek, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilmek ve öğrenmesini yönlendirebilmek X
7 Endüstri Mühendisliği ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilmek ve nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek X
8 Bir yabancı dili kullanarak Endüstri Mühendisliği ilgili bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1) X
9 Endüstri Mühendisliği ile ilgili bilgisayar yazılımlarını kullanabilmek ve uygulamada karşılaşacağı bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilecek bilgi ve beceriye sahip olmak (“European Computer Driving License”, Advanced Level) X
10 Sosyal hakların evrenselliğine değer veren, sosyal adalet bilinci kazanmış, kalite yönetimi ve süreçleri ile çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahip olmak X
11 Endüstri Mühendisliği ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olmak X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest