IE 333 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
İmalat Otomasyonu
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
IE 333
Güz/Bahar
3
0
3
5

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı -Tasarım ve imalatın otomasyonu ile ilgili temel kavramları anlatma -Otomasyonda kullanılan elemanlar hakkında bilgi verme
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • İmalat sistemlerinin temel kavramlarını kavrayabileceklerdir.
  • BTİ uygulamaları ile ilgili temel imalat yöntemlerini açıklayabilecekdir.
  • BTİ sistemlerinde kullanılan otomasyon donanımlarını kavrayabileceklerdir.
  • Sayısal Kontrollü sistemlerinin temel donanımlarını kavrayabileceklerdir.
  • Programlanabilen Mantık Denetleyicilerini (‘PLC’) açıklayabileceklerdir.
  • BTI sistemlerinin imalat dışında kalan diğer yönlerini kavrayabileceklerdir.
Tanımı Üretim sistemleri ve otomasyon, İmalat sistemleri – Endüstrilerin sınflandırılması ve imalat sistemlerinin temel kavramları, Temel talaş kaldırma işlemleri, Otomasyon ve temel donanımı, Sayısal Kontrollü takım tezgahları teknolojisinin ve Sayısal Kontrol tipleri, Programlama esasları, Robot yapıları ve uygulamaları, Programlanabilir Mantık Denetleyicileri.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Üretim Sistemleri ve Otomasyon: Giriş; Üretim sistemlerinde otomasyon, Üretim sistemlerinde iş gücü, Otomasyonun ilkeleri ve stratejileri Bölüm1; "Automation, Production Systems, and Computer-Integrated Manufacturing", Mikell P. Groover, İkinci Baskı, Prentice Hall Inc.
2 İmalat Sistemleri: Endüstrilerin sınıflandırılması; İmalat işlemleri; Üretim olanakları Bölüm 2; Automation, Production Systems, and Computer-Integrated Manufacturing", Mikell P. Groover, İkinci Baskı, Prentice Hall Inc.
3 Malzeme (Talaş) Kaldırma İşlemleri: Talaş kaldırma teorisi; Tornalama; Delik işleme operasyonları; Frezeleme Ders notları
4 Malzeme (Talaş) Kaldırma İşlemleri: Yüzey işlemleri; Konvansiyonel olmayan işleme yöntemleri Ders notları
5 Otomasyona Giriş: Otomasyon sistemlerinin temel elemanları; İleri otomasyon işlevleri; Otomasyon düzeyleri Bölüm 3; Automation, Production Systems, and Computer-Integrated Manufacturing", Mikell P. Groover, İkinci Baskı, Prentice Hall
6 Otomasyon Donanımı: Algılayıcılar ve çalıştırıcılar; Analog-Sayısal dönüşüm; Bölüm 5; Automation, Production Systems, and Computer-Integrated Manufacturing", Mikell P. Groover, İkinci Baskı, Prentice Hall Inc.
7 Otomasyon Donanımı: Sayısal-Analog dönüşüm; Ayrık veri için Gİrdi/Çıktı elemanları Bölüm 5; Automation, Production Systems, and Computer-Integrated Manufacturing", Mikell P. Groover, İkinci Baskı, Prentice Hall Inc.
8 Tekrar ve Ara Sınav
9 Sayısal Kontrol: Sayısal Kontrol teknolojisinin temelleri; CNC (Bilgisayarlı Sayısal Kontrol) ve DNC (Doğrudan Sayısal Kontrol) Bölüm 6; Automation, Production Systems, and Computer-Integrated Manufacturing", Mikell P. Groover, İkinci Baskı, Prentice Hall Inc.
10 Sayısal Kontrol: Sayısal konrtol uygulamaları ve temel kontrol prensipleri Bölüm 6; Automation, Production Systems, and Computer-Integrated Manufacturing", Mikell P. Groover, İkinci Baskı, Prentice Hall Inc.
11 Sayısal Kontrol: Parça programlaması Bölüm 6; Automation, Production Systems, and Computer-Integrated Manufacturing", Mikell P. Groover, İkinci Baskı, Prentice Hall Inc.
12 Endüstriyel Robotlar: Robot anatomisi; Robot kontrol sistemleri Bölüm 7; Automation, Production Systems, and Computer-Integrated Manufacturing", Mikell P. Groover, İkinci Baskı, Prentice Hall Inc.
13 Endüstriyel Robotlar: Endüstriyel robot uygulamaları; Robot doğruluğu ve tekrarlanabilirlik Bölüm 7; Automation, Production Systems, and Computer-Integrated Manufacturing", Mikell P. Groover, İkinci Baskı, Prentice Hall Inc.
14 Programlanabilir Mantık Denetleyicileri: Ayrık süreç denetimi; Merdiven mantığı çizgesi; Programlanabilen Mantık Denetleyicileri Bölüm 8; Automation, Production Systems, and Computer-Integrated Manufacturing", Mikell P. Groover, İkinci Baskı, Prentice Hall Inc.
15 Tekrar
16 Final

 

Dersin Kitabı Mikell P. Groover, "Automation, Production Systems, and Computer-Integrated Manufacturing", Second Edition, Prentice Hall Inc.
Diğer Kaynaklar Ders notları

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
30
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
30
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
4
64
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
4
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
32
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
10
Final / Sözlü Sınav
1
10
    Toplam
180

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Benzetim, eniyileme, olasılık ve istatistik gibi Endüstri Mühendisliği kavram ve tekniklerini üretim ve hizmet sistemlerinde kullanarak yönetimsel karar verme işlemlerini iyileştirmek, kalite bilincini oluşturmak, elde edilen verileri yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek X
2 Bütünleşik işleri veya iş sistemlerini ihtiyaçları doğrultusunda çeşitli alternatifler üreterek ve değerlendirerek sistem bakış açısı ile tasarlayabilmek X
3 Endüstri Mühendisliği ile ilgili uygulamada karşılaşılan konuları/sorunları tanımlayabilmek, analiz edebilmek, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek X
4 Nicel analiz ve eleştirel düşünce yöntemlerini kullanarak kaynak aktarımı, üretim planlaması ve çizelgelemesi, kalite kontrol ve güvence, finansal analiz ve risk analizi vb. Endüstri Mühendisliği ile ilgili konularda sorunları belirleyebilmek; bu sorunlar için alternatif çözümler üretebilmek ve alternatif çözümler içinden sistem gereksinimlerine cevap verecek en iyi çözümleri bulmak X
5 Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alabilmek, sorumluluğu altında çalışanların veya grup çalışanlarının mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayabilmek ve yönetebilmek X
6 Endüstri Mühendisliği alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilmek, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilmek ve öğrenmesini yönlendirebilmek X
7 Endüstri Mühendisliği ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilmek ve nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek X
8 Bir yabancı dili kullanarak Endüstri Mühendisliği ilgili bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1) X
9 Endüstri Mühendisliği ile ilgili bilgisayar yazılımlarını kullanabilmek ve uygulamada karşılaşacağı bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilecek bilgi ve beceriye sahip olmak (“European Computer Driving License”, Advanced Level) X
10 Sosyal hakların evrenselliğine değer veren, sosyal adalet bilinci kazanmış, kalite yönetimi ve süreçleri ile çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahip olmak X
11 Endüstri Mühendisliği ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olmak X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest