IE 335 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Simülasyon(Benzetim)
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
IE 335
Bahar
2
2
3
7

Ön Koşul(lar)
  IE 234 Başarılı olmak (En az DD notu almış olmak)
veya MATH 236 Başarılı olmak (En az DD notu almış olmak)
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu derste kesikliolay stokastik ve dinamik sistemlerin benzetim modellemesine ilişkin temek kavram ve yöntemlerin öğretilmesi ve bu yöntemlerin bir benzetim dili olan ARENA ortamında yapılan uygulamalarla pekiştirilmesi amaçlanmaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Benzetim modellemeye ilişkin temel kavramları tanımlayabilecektir
  • Benzetim modelleme için rassal sayılar ile rassal değişkenler türetebilecektir
  • Kuyruk sistemlerinin analizini yapabilecektir
  • Benzetim modelleme için girdi analizi yapabilecektir
  • Benzetim modellerinin sağlama ve doğrulamasını yapabilecektir
  • Benzetim modellerinin çıktı analizinini yapabilecektir
  • Alternatif sistem tasarımlarını karşılaştırabilecektir
  • ARENA yazılımı kullanarak benzetim modelleri geliştirebilecektir
Tanımı Bu ders kesikliolay benzetim modellerinin geliştirilmesindeki temel kavramları ve bilgisayar ortamında yapılan benzetim denemelerinin nasıl analiz edileceği ve yorumlanacağı konularını kapsar.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Benzetime Giriş Discrete Event System Simulation, Bölüm 1
2 Tek-Kuyruk, Tek-İstasyon Simulasyon Modeli Discrete Event System Simulation, Bölüm 2
3 Benzetim Örnekleri Discrete Event System Simulation, Bölüm 2
4 Genel Simülasyon İlkeleri ve Benzetimde İstatistiksel Modeller Discrete Event System Simulation, Bölüm 3&5
5 Rassal Sayı Türetme Discrete Event System Simulation, Bölüm 7
6 Rassal Değişken Türetme Discrete Event System Simulation, Bölüm 8
7 Girdi Modelleme Discrete Event System Simulation, Bölüm 9
8 Girdi Modelleme Discrete Event System Simulation, Bölüm 9
9 Model Sağlama ve Doğrulama Discrete Event System Simulation, Bölüm 10
10 Çıktı Analizi Discrete Event System Simulation, Bölüm 11
11 Çıktı Analizi Discrete Event System Simulation, Bölüm 11
12 Çıktı Analizi Discrete Event System Simulation, Bölüm 11
13 Çıktı Analizi Discrete Event System Simulation, Bölüm 11
14 Alternatif Sistemlerin Karşılaştırılması Discrete Event System Simulation, Bölüm 12
15 Alternatif Sistemlerin Karşılaştırılması Discrete Event System Simulation, Bölüm 12
16 Dönemin Gözden Geçirilmesi

 

Dersin Kitabı Banks, J., Carson II, J. S., Nelson, L. B., and Nicol M. D., DiscreteEvent System Simulation, Prentice Hall, 2010.
Diğer Kaynaklar Kelton, W.D., Sadowski, R. P. and Sadowski, D.A., Simulation With ARENA, McGrawHill, Inc., 2010.Pegden, D.C., Shannon, E.R. and Sadowski P.R., Introduction to Simulation Using SIMAN, McGrawHill, Inc., 1995., Ders Notları

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
1
10
Ödev
1
16
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
24
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
20
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
30
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
30
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
2
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
3
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
1
12
Ödev
1
24
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
24
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
20
Final / Sözlü Sınav
1
20
    Toplam
212

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Benzetim, eniyileme, olasılık ve istatistik gibi Endüstri Mühendisliği kavram ve tekniklerini üretim ve hizmet sistemlerinde kullanarak yönetimsel karar verme işlemlerini iyileştirmek, kalite bilincini oluşturmak, elde edilen verileri yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek X
2 Bütünleşik işleri veya iş sistemlerini ihtiyaçları doğrultusunda çeşitli alternatifler üreterek ve değerlendirerek sistem bakış açısı ile tasarlayabilmek X
3 Endüstri Mühendisliği ile ilgili uygulamada karşılaşılan konuları/sorunları tanımlayabilmek, analiz edebilmek, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek X
4 Nicel analiz ve eleştirel düşünce yöntemlerini kullanarak kaynak aktarımı, üretim planlaması ve çizelgelemesi, kalite kontrol ve güvence, finansal analiz ve risk analizi vb. Endüstri Mühendisliği ile ilgili konularda sorunları belirleyebilmek; bu sorunlar için alternatif çözümler üretebilmek ve alternatif çözümler içinden sistem gereksinimlerine cevap verecek en iyi çözümleri bulmak X
5 Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alabilmek, sorumluluğu altında çalışanların veya grup çalışanlarının mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayabilmek ve yönetebilmek X
6 Endüstri Mühendisliği alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilmek, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilmek ve öğrenmesini yönlendirebilmek X
7 Endüstri Mühendisliği ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilmek ve nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek X
8 Bir yabancı dili kullanarak Endüstri Mühendisliği ilgili bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1) X
9 Endüstri Mühendisliği ile ilgili bilgisayar yazılımlarını kullanabilmek ve uygulamada karşılaşacağı bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilecek bilgi ve beceriye sahip olmak (“European Computer Driving License”, Advanced Level) X
10 Sosyal hakların evrenselliğine değer veren, sosyal adalet bilinci kazanmış, kalite yönetimi ve süreçleri ile çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahip olmak X
11 Endüstri Mühendisliği ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olmak X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest