IE 337 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Endüstride Benzetim Uygulamaları
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
IE 337
Güz/Bahar
2
2
3
6

Ön Koşul(lar)
  IE 335 Başarılı olmak (En az DD notu almış olmak)
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu derste hem kesikli sistem benzetimine ilişkin ileri kavramların verilmesi hem de öğrenciye bir iş ortamında benzetim tekniğini kullanma becerisini kazandırmak amaçlanmıştır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Benzetim modellerini kullanarak deney tasarımı yapabilecektir
  • Benzetim modellerinde duyarlılık analizi yapabilecektir
  • Benzetim optimizasyon araçlarını kullanabilecektir
  • Detaylı üretim ve servis operasyonlarını modelleyebilecektir
  • Envanter sistemlerini modelleyebilecektir
  • Malzeme aktarma sistemlerini modelleyebilecektir
Tanımı Bu ders, öğrencilere iş yaşamında benzetim tekniğini kullanma becerisini kazandırmak üzere, üretim ve hizmet sistemlerinde benzetim uygulamalarını kapsar.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Benzetim Modelleme ve Temel Kavramların Tekrarı Ders notları ve WSC konferans bildirileri http://www.wintersim.org/
2 Hesap Tablolarında Benzetim Örnekleri Ders notları ve WSC konferans bildirileri http://www.wintersim.org/
3 C Programlama Dilinde Tek İstasyonlu Kuyruk Modeli Benzetimi Ders notları ve WSC konferans bildirileri http://www.wintersim.org/
4 Detay Operasyonların Modellenmesi -I: Benzetim Modellemede Veri Aktarma Ders notları ve WSC konferans bildirileri http://www.wintersim.org/
5 Detay Operasyonların Modellenmesi -II: Simülasyon Modellemede Döngü ve Submodel Kullanımı Ders notları ve WSC konferans bildirileri http://www.wintersim.org/
6 Detay Operasyonların Modellenmesi -III: Paketleme Operasyonlarının Modellenmesi; Gruplama ve Ayırma Ders notları ve WSC konferans bildirileri http://www.wintersim.org/
7 Simülasyon Deney Tasarımı Ders notları ve WSC konferans bildirileri http://www.wintersim.org/
8 Duyarlılık Analizi ve Benzetim Optimizasyonu Ders notları ve WSC konferans bildirileri http://www.wintersim.org/
9 Kuyruk Sistemlerinde Kuyruk Atlama ve Terk Operasyonlarının Modellenmesi Ders notları ve WSC konferans bildirileri http://www.wintersim.org/
10 Envanter Sistemlerinin Modellenmesi : (r,Q) ve (s,S) Envanter Politikaları Ders notları ve WSC konferans bildirileri http://www.wintersim.org/
11 Malzeme Aktarma Sistemlerinin Benzetimi I : Kuyruk Ağlarında Kısıtsız Malzeme Aktarımı Ders notları ve WSC konferans bildirileri http://www.wintersim.org/
12 Malzeme Aktarma Sistemlerinin Benzetimi II : Genel Amaçlı Kaynaklar ile Kısıtlı Malzeme Aktarımı Ders notları ve WSC konferans bildirileri http://www.wintersim.org/
13 Malzeme Aktarma Sistemlerinin Benzetimi III : Serbest Hareket Edebilen Taşıyıcılar ile Kısıtlı Malzeme Aktarımı Ders notları ve WSC konferans bildirileri http://www.wintersim.org/
14 Malzeme Aktarma Sistemlerinin Benzetimi IV : Güdümlü Taşıyıcılar ile Kısıtlı Malzeme Aktarımı Ders notları ve WSC konferans bildirileri http://www.wintersim.org/
15 Genel Tekrar, Tartışma ve Değerlendirme Ders notları ve WSC konferans bildirileri http://www.wintersim.org/
16 Dönemin Gözden Geçirilmesi

 

Dersin Kitabı Banks, J., Carson II, J. S., Nelson, L. B., and Nicol M. D., DiscreteEvent System Simulation, Prentice Hall, 2010. Kelton, W.D., Sadowski, R. P. and Sadowski, D.A., Simulation with ARENA, McGraw-Hill, Inc., 2010.
Diğer Kaynaklar Handbook of Simulation, Principles, Methodology, Advances, Applications, and Practice, edited by Jerry Banks, John Wiley and Sons, Inc., 1998. Manul D. Rossetti, Simulation Modeling and ARENA, John Wiley and Sons, 2010. Tayfur Altıok, Benjamin Melamed, Simulation Modeling and Analysis with ARENA, Elsevier, 2007. Simulation Modeling Handbook a Practical Approach, Christopher A. Chung, CRC Press, 2003. Pegden, D.C., Shannon, E.R. and Sadowski P.R., Introduction to Simulation Using SIMAN, McGraw-Hill, Inc., 1995. WSC Proceedings, http://www.informscs.org/wscpapers.html. Ders Notları.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
1
20
Ödev
1
30
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
30
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
20
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
80
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
20
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
2
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
2
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
1
10
Ödev
1
30
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
30
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
Final / Sözlü Sınav
1
16
    Toplam
182

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Benzetim, eniyileme, olasılık ve istatistik gibi Endüstri Mühendisliği kavram ve tekniklerini üretim ve hizmet sistemlerinde kullanarak yönetimsel karar verme işlemlerini iyileştirmek, kalite bilincini oluşturmak, elde edilen verileri yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek X
2 Bütünleşik işleri veya iş sistemlerini ihtiyaçları doğrultusunda çeşitli alternatifler üreterek ve değerlendirerek sistem bakış açısı ile tasarlayabilmek X
3 Endüstri Mühendisliği ile ilgili uygulamada karşılaşılan konuları/sorunları tanımlayabilmek, analiz edebilmek, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek X
4 Nicel analiz ve eleştirel düşünce yöntemlerini kullanarak kaynak aktarımı, üretim planlaması ve çizelgelemesi, kalite kontrol ve güvence, finansal analiz ve risk analizi vb. Endüstri Mühendisliği ile ilgili konularda sorunları belirleyebilmek; bu sorunlar için alternatif çözümler üretebilmek ve alternatif çözümler içinden sistem gereksinimlerine cevap verecek en iyi çözümleri bulmak X
5 Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alabilmek, sorumluluğu altında çalışanların veya grup çalışanlarının mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayabilmek ve yönetebilmek X
6 Endüstri Mühendisliği alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilmek, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilmek ve öğrenmesini yönlendirebilmek X
7 Endüstri Mühendisliği ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilmek ve nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek X
8 Bir yabancı dili kullanarak Endüstri Mühendisliği ilgili bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1) X
9 Endüstri Mühendisliği ile ilgili bilgisayar yazılımlarını kullanabilmek ve uygulamada karşılaşacağı bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilecek bilgi ve beceriye sahip olmak (“European Computer Driving License”, Advanced Level) X
10 Sosyal hakların evrenselliğine değer veren, sosyal adalet bilinci kazanmış, kalite yönetimi ve süreçleri ile çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahip olmak X
11 Endüstri Mühendisliği ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olmak X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest