IE 353 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Optimizasyon III-Rassal Modeller
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
IE 353
Güz
3
0
3
8

Ön Koşul(lar)
  IE 251 Başarılı olmak (En az DD notu almış olmak)
ve IE 240 Başarılı olmak (En az DD notu almış olmak)
veya MATH 240 Başarılı olmak (En az DD notu almış olmak)
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Öğrencilere belirsizlik altında karar vermek için gerekli teorik yöneylem araştırması modellerini öğretmek
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Endüstri mühendisliğinde karşılaşılan belirsizlik kaynaklarını rassal süreçlerle tanımlayabilecek
  • Markov zincirlerini sınıflandırabilecek
  • Markov zincirlerini analiz edebilecek
  • Markov karar süreçlerini kullanarak rassal ortamlarda optimizasyon yapabilecek
  • Kuyruk teorisi kullanarak performans değerlendirmesini yapabilecek
Tanımı Bu ders üç derslik yöneylem araştırması dersleri zincirinin üçüncüsüdür. Öğrencilere yöneylem araştırması için sağlam matematiksel temeli sağlamayı ve belirsizlik altında karar vermek için gereken temel modelleme, çözüm teknikleri ve özel yazılımları öğretmeyi hedefler. Ders ana konuları rassal süreçleri tanıtmak, Markov zincirleri, kuyruk teorisi ve bu konuların uygulamalarıdır.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Olasılık tekrarı
2 Koşullu Olasılık ve Rassal Değişkenler
3 Kesikli, Sürekli Rassal Değişkenler ve Beklenen Değerler Bölüm 16
4 Karar Ağaçları ve Beklenen Değer Hesaplanması Bölüm 16
5 Fayda Teorisi ve Beklenen Fayda Hesaplanması Bölüm 16
6 Kuyruk Teorisi -Üssel dağılımın rolü, Doğum Ölüm Süreci Bölüm 17
7 Kuyruk modelleri Bölüm 17
8 Kuyruk modelleri Bölüm 17
9 Markov Zincirleri – Tanım ve Modeller, Chapman-Kolmogorov denklemleri Bölüm 16
10 Markov Zincirleri Durum sınıflandırması, Kalıcı Durum Özellikleri Bölüm 16
11 Markov Zincirleri İlk geçiş zamanları, Yutma Bölüm 19
12 Markov Karar Süreçleri – Tanım ve Modelleme Bölüm 19
13 Markov Karar Süreçleri – Çözüm Teknikleri Bölüm 19
14 Sürekli zaman Markov zincirleri Bölüm 19
15 Tekrar
16 Dönemin gözden geçirilmesi

 

Dersin Kitabı

Introduction To Operations Research, Hillier, Frederick & J. Lieberman, Gerald. (2015). International 10th Edition New York: McGraw Hill

Diğer Kaynaklar

Introduction to Probability Models, Sheldon Ross, Academic Press

Operations Research: Applications and Algorithms, Wayne L. Winston, 4th Ed., Duxbury Press

 

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
-
-
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
10
Proje
1
15
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
25
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
50
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
75
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
25
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
5
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
-
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
10
Proje
1
50
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
24
Final / Sözlü Sınav
1
24
    Toplam
236

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Benzetim, eniyileme, olasılık ve istatistik gibi Endüstri Mühendisliği kavram ve tekniklerini üretim ve hizmet sistemlerinde kullanarak yönetimsel karar verme işlemlerini iyileştirmek, kalite bilincini oluşturmak, elde edilen verileri yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek X
2 Bütünleşik işleri veya iş sistemlerini ihtiyaçları doğrultusunda çeşitli alternatifler üreterek ve değerlendirerek sistem bakış açısı ile tasarlayabilmek X
3 Endüstri Mühendisliği ile ilgili uygulamada karşılaşılan konuları/sorunları tanımlayabilmek, analiz edebilmek, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek X
4 Nicel analiz ve eleştirel düşünce yöntemlerini kullanarak kaynak aktarımı, üretim planlaması ve çizelgelemesi, kalite kontrol ve güvence, finansal analiz ve risk analizi vb. Endüstri Mühendisliği ile ilgili konularda sorunları belirleyebilmek; bu sorunlar için alternatif çözümler üretebilmek ve alternatif çözümler içinden sistem gereksinimlerine cevap verecek en iyi çözümleri bulmak X
5 Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alabilmek, sorumluluğu altında çalışanların veya grup çalışanlarının mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayabilmek ve yönetebilmek X
6 Endüstri Mühendisliği alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilmek, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilmek ve öğrenmesini yönlendirebilmek X
7 Endüstri Mühendisliği ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilmek ve nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek X
8 Bir yabancı dili kullanarak Endüstri Mühendisliği ilgili bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1) X
9 Endüstri Mühendisliği ile ilgili bilgisayar yazılımlarını kullanabilmek ve uygulamada karşılaşacağı bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilecek bilgi ve beceriye sahip olmak (“European Computer Driving License”, Advanced Level) X
10 Sosyal hakların evrenselliğine değer veren, sosyal adalet bilinci kazanmış, kalite yönetimi ve süreçleri ile çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahip olmak X
11 Endüstri Mühendisliği ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olmak X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest