IE 354 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Kombinatoryel Optimizasyon
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
IE 354
Güz/Bahar
3
0
3
6

Ön Koşul(lar)
  IE 252 Başarılı olmak (En az DD notu almış olmak)
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Dersin amacı kombinatorik, sayma kuralları, tekrarlama ilişkileri ve kombinatoryel optimizasyon ile ilgili diğer konuları tanıtmaktır. Ders bu yöntemlerin yöneylem araştırması problemlerine uygulamalarını göstermeyi de hedeflemektedir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Kombinatoryel problemlerin özelliklerini anlayabilecektir
  • Temel sayma kurallarından yararlanarak kombinatoryel problemlere çözüm getirebilecektir
  • Bilinen kombinatoryel optimizasyon problemlerini tanımlayabilecektir
  • Bilinen kombinatoryel optimizasyon problemleriyle ilgili matematiksel teknikleri ve sezgisel yöntemleri kullanabilecektir
  • Çizge kuramı, arama ağaçları ve ağ yapılarıyla ilgili kombinatoryel uygulamaları ve bunlar için basit algoritmaları uygulayabilecektir
Tanımı Bu ders kombinatoryel modelleme, değişik olasılıkların sistematik analizi hakkında geniş bir konu yelpazesini kapsamaktadır. Dersin içerdiği konular arasında basit sayma kuralları, üreten fonksiyonlar, tekrarlama ilişkileri, bilinen kombinatoryel optimizasyon problemleri ve ilgili matematiksel teknikler bulunmaktadır.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Kombinatoryel Analiz ve Optimizasyon Nedir?
2 Sayma Kurallarına Giriş Ders hocasının vereceği slaytların okunması Temel Sayma Kurallarına Giriş
3 Temel Sayma Kuralları I Ders hocasının vereceği slaytların okunması Temel Sayma Kuralları
4 Temel Sayma Kuralları II Ders hocasının vereceği slaytların okunması Temel Sayma Kuralları
5 Temel Sayma Kuralları III Ders hocasının vereceği slaytların okunması Temel Sayma Kuralları
6 Özyineleme İlişkileri I Ders hocasının vereceği slaytların okunması Özyineleme İlişkileri
7 Özyineleme İlişkileri II Ders hocasının vereceği slaytların okunması Özyineleme İlişkileri
8 Ara Sınav
9 Çizge Kuramı I, Başlıca Kombinatoryel Optimizasyon Problemleri I Ders hocasının vereceği slaytların okunması Çizge Kuramı
10 Çizge Kuramı II, Başlıca Kombinatoryel Optimizasyon Problemleri II Ders hocasının vereceği slaytların okunması Çizge Kuramı
11 Çizge Kuramı III, Başlıca Kombinatoryel Optimizasyon Problemleri III Ders hocasının vereceği slaytların okunması Çizge Kuramı
12 Çizge Kuramı IV, Başlıca Kombinatoryel Optimizasyon Problemleri IV Ders hocasının vereceği slaytların okunması Çizge Kuramı
13 İşlemsel Karmaşıklık, Algoritma Analizi Ders hocasının vereceği slaytların okunması İşlemsel Karmaşıklık
14 Optimizasyon Yöntemleri, Başlıca Kombinatoryel Optimizasyon Problemleri V Ders hocasının vereceği slaytların okunması Optimizasyon Yöntemleri
15 Ara Sınav
16 Genel tekrar ve değerlendirme

 

Dersin Kitabı
Diğer Kaynaklar Introductory Combinatorics, R.A. Brualdi, Prentice Hall, NJ, 1999 Applied Combinatorics, F.S. Roberts, Prentice Hall, NJ, 1984 Applied Combinatorics, A. Tucker, John Wiley & Sons, NY, 1984 A Friendly Introduction to Graph Theory, F. Buckley and M. Lewinter, Prentice Hall, NJ, 2002 Discrete and Combinatorial Mathematics: An Applied Introduction, Fifth Edition. Ralph P. Grimaldi, Addison Wesley, 2003. Combinatorial Optimization: Algorithms and Complexity, Christos H. Papadimitriou and Kenneth Steiglitz, Dover Publications, 1998. Ders notları.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
2
70
Final Sınavı / Sözlü Sınav
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
2
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
34
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
2
30
Final / Sözlü Sınav
    Toplam
170

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Benzetim, eniyileme, olasılık ve istatistik gibi Endüstri Mühendisliği kavram ve tekniklerini üretim ve hizmet sistemlerinde kullanarak yönetimsel karar verme işlemlerini iyileştirmek, kalite bilincini oluşturmak, elde edilen verileri yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek X
2 Bütünleşik işleri veya iş sistemlerini ihtiyaçları doğrultusunda çeşitli alternatifler üreterek ve değerlendirerek sistem bakış açısı ile tasarlayabilmek X
3 Endüstri Mühendisliği ile ilgili uygulamada karşılaşılan konuları/sorunları tanımlayabilmek, analiz edebilmek, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek X
4 Nicel analiz ve eleştirel düşünce yöntemlerini kullanarak kaynak aktarımı, üretim planlaması ve çizelgelemesi, kalite kontrol ve güvence, finansal analiz ve risk analizi vb. Endüstri Mühendisliği ile ilgili konularda sorunları belirleyebilmek; bu sorunlar için alternatif çözümler üretebilmek ve alternatif çözümler içinden sistem gereksinimlerine cevap verecek en iyi çözümleri bulmak X
5 Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alabilmek, sorumluluğu altında çalışanların veya grup çalışanlarının mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayabilmek ve yönetebilmek X
6 Endüstri Mühendisliği alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilmek, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilmek ve öğrenmesini yönlendirebilmek X
7 Endüstri Mühendisliği ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilmek ve nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek X
8 Bir yabancı dili kullanarak Endüstri Mühendisliği ilgili bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1) X
9 Endüstri Mühendisliği ile ilgili bilgisayar yazılımlarını kullanabilmek ve uygulamada karşılaşacağı bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilecek bilgi ve beceriye sahip olmak (“European Computer Driving License”, Advanced Level) X
10 Sosyal hakların evrenselliğine değer veren, sosyal adalet bilinci kazanmış, kalite yönetimi ve süreçleri ile çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahip olmak X
11 Endüstri Mühendisliği ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olmak X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest