IE 356 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Mühendislikte Matematiksel Programlama Modelleri
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
IE 356
Güz/Bahar
2
2
3
6

Ön Koşul(lar)
  IE 252 Başarılı olmak (En az DD notu almış olmak)
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrencilere gerçek hayat problemlerinin matematiksel modellerinin kurulmasını öğretmek ve endüstri ve iş dünyasında karşılaşılan problemlerin çözüm yolları hakkımda deneyimler kazandırmaktır. Nihai modelin analizi ve modellemenin mantıksal meseleleri özellikle vurgulanacaktır. Matematiksel programlamanın algoritmik ve teorik yönlerinin öğretilmesi ve modellemenin temel prensiblerinin açıklanması da bu dersin hedefleri arasındadır. Ders, farklı alanlardan alınan problemler üzerinde yapılacak uygulamalar şeklinde işlenecektir. Boyle bir ders, iyi bir yazılım programı olmadan işlenemyeceğinden, temel çözüm aracı olarak GAMS optimizasyon paketi seçilmiştir. Derste işlenecek problemlerin GAMS kodlarının nasıl oluşturulacağı ve GAMS’in temel özellikleri de derste verilecek bilgiler arasındadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Mühendislikte ve bilimde karşılaşılan bazı doğrusal, tamsayılı ve doğrusal olmayan problemlerin matematiksel modellerini kurabilecek
  • Bu modelleri matematiksel programlama yöntemleri ile analiz edebilecektir
  • Farklı modeller için GAMS yazılımını kullanabilecektir
  • GAMS yazılımını kullanarak geliştirilen matematiksel modellerin optimal çözümlerini hesaplayabilecektir
  • Çözümleri analiz edebilecektir
Tanımı Derste işlenecek temel konular, taşıma problemleri, üretim planlaması problemi, pehriz problemi, ağlarda akış problemi, portföy problemi, 01 sırt çantası problemi, akademi ve onun özel hali olan okul ders programı problemi, doğrusal olmayan programlama modelleri örnekleri, modellemede faydalı olabilecek püf noktaları, dış bükey analizin bazı konuları, GAMS paketi programlama dilinin özelllikleri ve örnekler üzerinde uygulamaları.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Taşıma problemi. Üretim planlaması problemi. Problemlerin GAMS kodu ve çözümleri. Ders notları
2 Pehriz problemi. Problemin GAMS kodu ile çözümü Ders notları
3 Ağ akış problemi ve GAMS kodu Ders notları
4 Portföy optimizasyonu problemi ve GAMS kullanarak çözümü Ders notları
5 Karma tamsayılı doğrusal programlama. 01 sırt çantası problemi ve problemin çözümü için GAMS kodunun yazılması Ders notları
6 Bir hastalıkla ilgili semptomların belirlenmesi problemi ve problemin çözümü için GAMS kodunun yazılması Ders notları
7 Akademi problemi ve çözüm için GAMS kodunun yazılması Ders notları
8 Okul ders programının oluşturulması problemi ve problemin çözümü için GAMS kodu Ders notları
9 Yerleşim problemi ve GAMS kodu. Ders notları
10 Doğrusal olmayan programlama. Bazı geometrik problemler. Posta paketi problemi. Çadır problemi. Yüzey problemi ve GAMS kodları Ders notları
11 Modellemede bazı faydalı püf noktaları Ders notları
12 Uygun çözümler kümesi. Doğrular, düzlemler ve hiperdüzlemler Ders notları
13 Doğrusal usaylar. Taban ve boyut kavramları. Ders notları
14 Dışbükey kümeler. Polihedral kümeler. Koniler. Ders notları
15 Uçnoktalar. Uç yönler Ders notları
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Dersin Kitabı Building and Solving Mathematical Programming Models in Engineering and Science. Enrique Castillo, Antonio J. Conejo, Pablo Pedregal, Ricardo Garcia, Natalia Alguacil, John Wiley & Sons, Inc., 2002, ISBN 0471150436.
Diğer Kaynaklar Diğer Kaynaklar/ Other Sources : Model Building in Mathematical Programming, Fourth Edition, H. Paul Williams, John Wiley & Sons, Ltd., 2003, ISBN 0 471 99788.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
10
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
35
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
45
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
55
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
45
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
15
4
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
5
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
10
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
12
Final / Sözlü Sınav
1
20
    Toplam
155

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Benzetim, eniyileme, olasılık ve istatistik gibi Endüstri Mühendisliği kavram ve tekniklerini üretim ve hizmet sistemlerinde kullanarak yönetimsel karar verme işlemlerini iyileştirmek, kalite bilincini oluşturmak, elde edilen verileri yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek X
2 Bütünleşik işleri veya iş sistemlerini ihtiyaçları doğrultusunda çeşitli alternatifler üreterek ve değerlendirerek sistem bakış açısı ile tasarlayabilmek X
3 Endüstri Mühendisliği ile ilgili uygulamada karşılaşılan konuları/sorunları tanımlayabilmek, analiz edebilmek, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek X
4 Nicel analiz ve eleştirel düşünce yöntemlerini kullanarak kaynak aktarımı, üretim planlaması ve çizelgelemesi, kalite kontrol ve güvence, finansal analiz ve risk analizi vb. Endüstri Mühendisliği ile ilgili konularda sorunları belirleyebilmek; bu sorunlar için alternatif çözümler üretebilmek ve alternatif çözümler içinden sistem gereksinimlerine cevap verecek en iyi çözümleri bulmak X
5 Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alabilmek, sorumluluğu altında çalışanların veya grup çalışanlarının mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayabilmek ve yönetebilmek X
6 Endüstri Mühendisliği alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilmek, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilmek ve öğrenmesini yönlendirebilmek X
7 Endüstri Mühendisliği ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilmek ve nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek X
8 Bir yabancı dili kullanarak Endüstri Mühendisliği ilgili bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1) X
9 Endüstri Mühendisliği ile ilgili bilgisayar yazılımlarını kullanabilmek ve uygulamada karşılaşacağı bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilecek bilgi ve beceriye sahip olmak (“European Computer Driving License”, Advanced Level) X
10 Sosyal hakların evrenselliğine değer veren, sosyal adalet bilinci kazanmış, kalite yönetimi ve süreçleri ile çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahip olmak X
11 Endüstri Mühendisliği ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olmak X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest