IE 374 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Uygulamalı Üretim Sistemleri
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
IE 374
Güz/Bahar
2
2
3
5

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu derste Sanayide Bilgisayar Uygulamalarında ÜRETİM’e yönelik olan özel bölümler incelenecek, Üretim Sistemlerine giriş, Üretim Yönetimi, Malzeme Yönetimi, Ürün tasarımı, Ürün Ağaçları, Üretim Planlama gibi konular işlenecektir. Sanayiden bir uygulama üzerinde çalışmalar yapılarak, örnek bir üretimde satınalma dansevkiyata kadar oluşan gerçek bir üretim uygulaması, laboratuvarımızdaki bilgisayarlarda kurulu ERP yazılımına tüm verilerin girişi yapılarak ve sonuçları alınarak analiz edilecektir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Üretim Planlama Sistemlerinin başlıca özelliklerini anlatabilecektir
  • Bir imalat sisteminin satınalmadan sevkiyata kadar tüm aşamalarını gerçek örneklerle açıklayabilecektir
  • İmalat sistemlerinin işleyişleri ve bunlara karşılık gelen bilgisayar uygulama bileşenlerini yerinde fabrika gezileriyle inceleyerek analiz edebilecektir
  • Bilgisayarla Bütünleşik İmalat sistemlerinde kullanılan çeşitli ERP yazılımlarındaki ilgili modüllerin başlıca özelliklerini kullanmayı anlıyacaktır
Tanımı ERP laboratuvar uygulamaları, üretim modüllerin anlatılmasını kapsayacaktır. Dönem boyunca öğrenciler 2 adet ara gelişme raporu ve 2 adet sunum hazırlayacaklardır.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Üretim Sistemleri ve Üretim yönetimi
2 Üretim Sistemleri sınıflandırılması, Çağdaş üretim sistemleri örnekleri Grupların en fazla 5 kişilik olarak oluşturulması
3 Tam Zamanında Üretim, siparişe dayalı üretim
4 Üretim Planlama ve Kontrol Gruplara Üretim hikayelerinin atanması
5 Sipariş yönetimi, Satınalma Yönetimi, Alımda Kalite Kontrol Grupların proje önerileri
6 Ürün Ağacı oluşturma ve reçeteler, Rota Yönetimi, Tedarikçi Malzeme gibi verilerin sisteme girişleri,
7 Üretim Kapasite Planlaması ve İş Makine yerleşimi 1. Gelişme Raporu
8 İş ve Maliyet Merkezi tanımlama
9 Malzeme İhtiyaç Planlaması çalıştırma Grupların Proje sunumları
10 MRP sonuçlarını okuma ve değerlendirme, iş emirlerinin oluşturulması
11 Satınalma, Envanter, sevkiyat, çıkışta Kalite Kontrol
12 Teknik Fabrika Ziyaretleri 2. Gelişme Raporu
13 Teknik Fabrika Ziyaretleri
14 Teknik Fabrika Ziyaretleri
15 Grupların Final Sunumları
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Dersin Kitabı Groover, Mikell P. (2007). Automation, Production Systems, and C.I.M. PrenticeHall: Englewood Cliffs, N.J.
Diğer Kaynaklar

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
2
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
2
30
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
15
3
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
2
5
Sunum / Jüri Önünde Sunum
2
9
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
Final / Sözlü Sınav
1
15
    Toplam
120

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Benzetim, eniyileme, olasılık ve istatistik gibi Endüstri Mühendisliği kavram ve tekniklerini üretim ve hizmet sistemlerinde kullanarak yönetimsel karar verme işlemlerini iyileştirmek, kalite bilincini oluşturmak, elde edilen verileri yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek X
2 Bütünleşik işleri veya iş sistemlerini ihtiyaçları doğrultusunda çeşitli alternatifler üreterek ve değerlendirerek sistem bakış açısı ile tasarlayabilmek X
3 Endüstri Mühendisliği ile ilgili uygulamada karşılaşılan konuları/sorunları tanımlayabilmek, analiz edebilmek, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek X
4 Nicel analiz ve eleştirel düşünce yöntemlerini kullanarak kaynak aktarımı, üretim planlaması ve çizelgelemesi, kalite kontrol ve güvence, finansal analiz ve risk analizi vb. Endüstri Mühendisliği ile ilgili konularda sorunları belirleyebilmek; bu sorunlar için alternatif çözümler üretebilmek ve alternatif çözümler içinden sistem gereksinimlerine cevap verecek en iyi çözümleri bulmak X
5 Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alabilmek, sorumluluğu altında çalışanların veya grup çalışanlarının mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayabilmek ve yönetebilmek X
6 Endüstri Mühendisliği alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilmek, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilmek ve öğrenmesini yönlendirebilmek X
7 Endüstri Mühendisliği ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilmek ve nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek X
8 Bir yabancı dili kullanarak Endüstri Mühendisliği ilgili bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1) X
9 Endüstri Mühendisliği ile ilgili bilgisayar yazılımlarını kullanabilmek ve uygulamada karşılaşacağı bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilecek bilgi ve beceriye sahip olmak (“European Computer Driving License”, Advanced Level) X
10 Sosyal hakların evrenselliğine değer veren, sosyal adalet bilinci kazanmış, kalite yönetimi ve süreçleri ile çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahip olmak X
11 Endüstri Mühendisliği ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olmak X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest