SE 313 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Bilgisayar Grafiği
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
SE 313
Güz/Bahar
3
0
3
5

Ön Koşul(lar)
  SE 116 Başarılı olmak (En az DD notu almış olmak)
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrencileri üç boyutlu bilgisayar grafiklerinin teorik alt yapısı ve pratik uygulamaları ile tanıştırmak, ve onlara modern grafik araçlarını kullanarak öğrendikleri teknikleri uygulamaya geçirmek konusunda tecrübe aktarmaktır. Bu dersin konuları lineer cebir, üç boyutlu grafik teknikleri ve modern grafik araçlarını kullanma olarak özetlenebilir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Öğrenciler bilgisayar grafiği konusundaki teorik bilgileri bileceklerdir
  • Öğrenciler bilgisayar grafiği tekniklerini bileceklerdir
  • Öğrenciler modern grafik araçlarını kullanmayı bileceklerdir
  • Öğrenciler bilgisayar grafiği tekniklerini uygulamalarında kullanabileceklerdir
  • Öğrenciler bilgisayar grafiğinin arkasındaki matematiksel temelleri tanımlayabileceklerdir.
Tanımı Bu derste öğrenciler bilgisayar grafikleri hakkında teorik bilgi sahibi olabilecek bu bilgileri geliştirdikleri uygulamalara aktarma şansı bulacaklardır.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş Ders Kitabı Ch. 1
2 Bilgisayar Grafik Araçlarını Kullanma Ders Kitabı Ch. 2
3 Analitik Geometri ve Doğrusal Cebir Ders Kitabı Ch. 3
4 3B Modellerin Gösterimi Ders Kitabı Ch. 4
5 3B Vektör Cebiri Ders Kitabı Ch. 5
6 Dönüşümler Ders Kitabı Ch. 6
7 Geometrik Dönüşümler Ders Kitabı Ch. 7
8 Geometrik İşlemler Ders Kitabı Ch. 7
9 Vize sınavı
10 Fizik ve Çarpışma Tespiti Ders Kitabı Ch. 8
11 Aydınlatma ve Renk Kuramı Ders Kitabı Ch. 9
12 Doku Haritalama Ders Kitabı Ch. 10
13 Modern Grafik Donanımı Ders Kitabı Ch. 11
14 Gölgelendirme Ders Kitabı Ch. 12
15 Temel Modelleme Teknikleri Ders Kitabı Ch. 13
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Dersin Kitabı Donald D. Hearn, M. Pauline Baker, and Warren Carithers, Computer Graphics with Open GL (4th edition), Prentice Hall, 2011
Diğer Kaynaklar

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
14
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
2
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
30
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
1
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
2
1
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
16
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
30
Final / Sözlü Sınav
1
35
    Toplam
131

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Benzetim, eniyileme, olasılık ve istatistik gibi Endüstri Mühendisliği kavram ve tekniklerini üretim ve hizmet sistemlerinde kullanarak yönetimsel karar verme işlemlerini iyileştirmek, kalite bilincini oluşturmak, elde edilen verileri yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek
2 Bütünleşik işleri veya iş sistemlerini ihtiyaçları doğrultusunda çeşitli alternatifler üreterek ve değerlendirerek sistem bakış açısı ile tasarlayabilmek
3 Endüstri Mühendisliği ile ilgili uygulamada karşılaşılan konuları/sorunları tanımlayabilmek, analiz edebilmek, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek X
4 Nicel analiz ve eleştirel düşünce yöntemlerini kullanarak kaynak aktarımı, üretim planlaması ve çizelgelemesi, kalite kontrol ve güvence, finansal analiz ve risk analizi vb. Endüstri Mühendisliği ile ilgili konularda sorunları belirleyebilmek; bu sorunlar için alternatif çözümler üretebilmek ve alternatif çözümler içinden sistem gereksinimlerine cevap verecek en iyi çözümleri bulmak
5 Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alabilmek, sorumluluğu altında çalışanların veya grup çalışanlarının mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayabilmek ve yönetebilmek X
6 Endüstri Mühendisliği alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilmek, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilmek ve öğrenmesini yönlendirebilmek X
7 Endüstri Mühendisliği ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilmek ve nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek
8 Bir yabancı dili kullanarak Endüstri Mühendisliği ilgili bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1) X
9 Endüstri Mühendisliği ile ilgili bilgisayar yazılımlarını kullanabilmek ve uygulamada karşılaşacağı bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilecek bilgi ve beceriye sahip olmak (“European Computer Driving License”, Advanced Level) X
10 Sosyal hakların evrenselliğine değer veren, sosyal adalet bilinci kazanmış, kalite yönetimi ve süreçleri ile çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahip olmak X
11 Endüstri Mühendisliği ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olmak X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest