SE 340 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Coğrafi Bilgi Sistemleri
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
SE 340
Güz/Bahar
3
0
3
4

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Cografi Bilişim Sistemleri teknolojisinin genel anlamda anlaşılması; öğrencileri cografi nesnelere ait mekansal/grafik ve özellik verilerini kullanmakta gerekli temel bilgileri vermek; çeşitli uygulama alanlarında yapılan örnekleri göstermek.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler; -
Tanımı Coğrafi Bilişim Sistemleri arazi kullanım sistemleri ve belediye bilişim sistemlerinden askeri ve polis komuta ve kontrol sistemlerine kadar oldukça geniş alanlarda kullanılmaktadır. Bu ders öğrencilere Coğrafi Bilişim Sistemleri genel kavramlarını anlatmayı ve özellikle veri çeşitlerini, mekansal veri analizini ve mekansal bilişim arama fonksiyonlarını öğretmeyi amaçlamaktadır.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Coğrafi Bilişim Sistemleri teknolojisine ve uygulamalarına giriş “An Introduction to Geographical Information Systems”, I Heywood, S Cornelius, S Carver; Ünite 1
2 Coğrafi Bilişim Sistemlerinin sistem mimarisi ve temel öğeleri “An Introduction to Geographical Information Systems”, I Heywood, S Cornelius, S Carver; Ünite 2
3 Coğrafi Bilişim Sistemlerinin diğer disiplinlerdeki kökenleri “An Introduction to Geographical Information Systems”, I Heywood, S Cornelius, S Carver; Ünite 2
4 Harita grafik verilerinin sayısallıştırılması, Sayısal harita. Vektor ve Raster veri tipleri “An Introduction to Geographical Information Systems”, I Heywood, S Cornelius, S Carver; Ünite 3
5 Veri toplaması, sayısal harita verileri ve coğrafi nesnelerin özellikler verilerinin sisteme girilmesi. “An Introduction to Geographical Information Systems”, I Heywood, S Cornelius, S Carver; Ünite 3
6 CBS veritabanı, katman olarak düzenlenmiş veritabanı yapısı. Geri ve ön veri katmanları “An Introduction to Geographical Information Systems”, I Heywood, S Cornelius, S Carver; Ünite 4
7 Mekansal analiz ve coğrafi verilerin istatistik analizi. “An Introduction to Geographical Information Systems”, I Heywood, S Cornelius, S Carver; Ünite 4
8 CBS yazılım ürünleri, CBS satış alanı, ürün yeterlilikleri. “An Introduction to Geographical Information Systems”, I Heywood, S Cornelius, S Carver; Ünite 5
9 CBS veri yapıları ve bazı ileri uygulamalar “An Introduction to Geographical Information Systems”, I Heywood, S Cornelius, S Carver; Ünite 6
10 CBS altyapı sektöründe uygulamaları “An Introduction to Geographical Information Systems”, I Heywood, S Cornelius, S Carver; Ünite 6
11 CBS arazi kullanım ve sağlık hizmetleri sektöründe uygulamaları “An Introduction to Geographical Information Systems”, I Heywood, S Cornelius, S Carver; Ünite 6
12 CBS, acil durum ve komuta kontrol sistemleri uygulamaları “An Introduction to Geographical Information Systems”, I Heywood, S Cornelius, S Carver; Ünite 6
13 CBS belediye hizmetleri uygulamaları “An Introduction to Geographical Information Systems”, I Heywood, S Cornelius, S Carver; Ünite 6
14 Sömestrin ana konularının gözden geçirilmesi
15 Öğrencilerin Projelerinin sunumları
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Dersin Kitabı “An Introduction to Geographical Information Systems”, I Heywood, S Cornelius, S Carver, Addison Wesley Longman
Diğer Kaynaklar “Getting Started with Geographic Information Systems”, Keith Clarke, Prentice Hall, 1999“GIS Online”, B Plewe, Onward Press“Interoperable and Distributed Processing in GIS”, A Vckovski, Taylor & Francis

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
5
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
30
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
20
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
45
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
55
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
45
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
2
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
16
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
9
Final / Sözlü Sınav
1
15
    Toplam
120

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Benzetim, eniyileme, olasılık ve istatistik gibi Endüstri Mühendisliği kavram ve tekniklerini üretim ve hizmet sistemlerinde kullanarak yönetimsel karar verme işlemlerini iyileştirmek, kalite bilincini oluşturmak, elde edilen verileri yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek X
2 Bütünleşik işleri veya iş sistemlerini ihtiyaçları doğrultusunda çeşitli alternatifler üreterek ve değerlendirerek sistem bakış açısı ile tasarlayabilmek X
3 Endüstri Mühendisliği ile ilgili uygulamada karşılaşılan konuları/sorunları tanımlayabilmek, analiz edebilmek, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek X
4 Nicel analiz ve eleştirel düşünce yöntemlerini kullanarak kaynak aktarımı, üretim planlaması ve çizelgelemesi, kalite kontrol ve güvence, finansal analiz ve risk analizi vb. Endüstri Mühendisliği ile ilgili konularda sorunları belirleyebilmek; bu sorunlar için alternatif çözümler üretebilmek ve alternatif çözümler içinden sistem gereksinimlerine cevap verecek en iyi çözümleri bulmak X
5 Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alabilmek, sorumluluğu altında çalışanların veya grup çalışanlarının mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayabilmek ve yönetebilmek X
6 Endüstri Mühendisliği alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilmek, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilmek ve öğrenmesini yönlendirebilmek
7 Endüstri Mühendisliği ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilmek ve nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek
8 Bir yabancı dili kullanarak Endüstri Mühendisliği ilgili bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1) X
9 Endüstri Mühendisliği ile ilgili bilgisayar yazılımlarını kullanabilmek ve uygulamada karşılaşacağı bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilecek bilgi ve beceriye sahip olmak (“European Computer Driving License”, Advanced Level) X
10 Sosyal hakların evrenselliğine değer veren, sosyal adalet bilinci kazanmış, kalite yönetimi ve süreçleri ile çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahip olmak
11 Endüstri Mühendisliği ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olmak X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest