SE 362 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Sunucu-Taraflı Skript Dilleri
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
SE 362
Güz/Bahar
3
0
3
5

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı PHP ve ASP gibi sunucu taraflı script dillerini detaylı olarak incelemek ve bloglar, newletter ve RSS feedleri gibi dinamik Web 2.0 içeriklerini oluşturmak için bu script dillerinin nasıl kullanıldığını detaylı olarak incelemektedir.
Bunlara ek olarak yönetim ve dinamik veri gösterimi, onaylama, güvenlik, alışveriş kartları ve oturum yönetimi gibi eticaret konuları da ele alınmaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Kişisel kullanım için web sunucusu kurabilecekler
  • PHP ile programlama yaparken nesne-tabanlı ilkeleri kullanabilecekler
  • PHP ile ASP ‘yi güçlü ve zayıf yanları açısından karşılaştırabilecekler
  • Bir ticari site içerisinde olması gereken uygun güvenlik ayarlarını ve araçlarını tanımlayabilecekler
  • Bir web sayfası üzerindeki veri tabanı bilgisini göstermek için sunucu taraflı dil kullanabilecekler
  • Bir web sitesine RSS feedleri ve bloglar kurup onlarla çalışabilecekler
Tanımı Dinamik veriyi göstermek için PHP’ nin hem prosedürel hem de nesne tabanlı bir dil olarak detaylı bir şekilde kullanılması çalışmasıdır. İşlenecek konular dinamik içeriği görüntülemek için PHP’nin kullanımı, haberler, bloglar, wikiler, RSS feedler ve kişisel web sunucusu kurulumu ve konfigürasyonudur. Bu dersin konularına ek olarak ayrıca ASP.NET’i tanıtımı, PHP ve ASP arası karşılaştırma da vardır.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Derse Giriş, PHP’ye Giriş, Internet Sunucularına Giriş Chapter 1. Lerdorf, Tatroe & MacIntyre. ISBN 9780596006815
2 Bir Script Dili Olarak PHP, PHP vs. ASP.NET Chapter 2&3. Lerdorf, Tatroe & MacIntyre. ISBN 9780596006815
3 PHP ve OOP Chapter 6. Lerdorf, Tatroe & MacIntyre. ISBN 9780596006815
4 PHP ve OOP Chapter 6. Lerdorf, Tatroe & MacIntyre. ISBN 9780596006815
5 Form İşlemesi Chapter 7. Lerdorf, Tatroe & MacIntyre. ISBN 9780596006815
6 Dinamik İçeriği Yakalayıp Gösterme Chapter 8. Lerdorf, Tatroe & MacIntyre. ISBN 9780596006815
7 Dinamik Sayfa Görüntülerini Yönetme Chapter 8. Lerdorf, Tatroe & MacIntyre. ISBN 9780596006815
8 Ara sınav
9 Güvenlik ve PHP, Girdileri Basitleştirmek Chapter 12. Lerdorf, Tatroe & MacIntyre. ISBN 9780596006815
10 Güvenlik ve PHP, Oturum Değişkenleri Chapter 4. Lea, Buzzard, WhiteCinis, & Thomas. ISBN 159059150X
11 Güvenlik ve PHP, Çerezler Chapter 5. Lea, Buzzard, WhiteCinis, & Thomas. ISBN 159059150X
12 Web 2.0 ve PHP, newsfeed Chapter 6&7. Lea, Buzzard, WhiteCinis, & Thomas. ISBN 159059150X
13 Web 2.0 ve PHP, Bloglar Chapter 8. Lea, Buzzard, WhiteCinis, & Thomas. ISBN 159059150X
14 Web 2.0 ve PHP, Wikiler Ders Notları
15 Web 2.0 ve PHP, RSS feed Ders Notları
16 Dönemin gözden geçirilmesi

 

Dersin Kitabı Lerdorf, R., Tatroe, K., & MacIntyre, P. (2006). Programming PHP. O’Reilly: Sebastopol, CA. ISBN 9780596006815.
Diğer Kaynaklar Lea, C., Buzzard, M., WhiteCinis, J., & Tomas, D. (2002). PHP MySQL Website Programming: ProblemDesignSolution. Berkeley, CA: Apress

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
1
10
Ödev
15
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
35
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
35
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
65
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
35
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
1
Ödev
15
3
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
27
Final / Sözlü Sınav
1
30
    Toplam
150

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Benzetim, eniyileme, olasılık ve istatistik gibi Endüstri Mühendisliği kavram ve tekniklerini üretim ve hizmet sistemlerinde kullanarak yönetimsel karar verme işlemlerini iyileştirmek, kalite bilincini oluşturmak, elde edilen verileri yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek
2 Bütünleşik işleri veya iş sistemlerini ihtiyaçları doğrultusunda çeşitli alternatifler üreterek ve değerlendirerek sistem bakış açısı ile tasarlayabilmek
3 Endüstri Mühendisliği ile ilgili uygulamada karşılaşılan konuları/sorunları tanımlayabilmek, analiz edebilmek, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek
4 Nicel analiz ve eleştirel düşünce yöntemlerini kullanarak kaynak aktarımı, üretim planlaması ve çizelgelemesi, kalite kontrol ve güvence, finansal analiz ve risk analizi vb. Endüstri Mühendisliği ile ilgili konularda sorunları belirleyebilmek; bu sorunlar için alternatif çözümler üretebilmek ve alternatif çözümler içinden sistem gereksinimlerine cevap verecek en iyi çözümleri bulmak
5 Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alabilmek, sorumluluğu altında çalışanların veya grup çalışanlarının mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayabilmek ve yönetebilmek
6 Endüstri Mühendisliği alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilmek, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilmek ve öğrenmesini yönlendirebilmek
7 Endüstri Mühendisliği ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilmek ve nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek
8 Bir yabancı dili kullanarak Endüstri Mühendisliği ilgili bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1)
9 Endüstri Mühendisliği ile ilgili bilgisayar yazılımlarını kullanabilmek ve uygulamada karşılaşacağı bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilecek bilgi ve beceriye sahip olmak (“European Computer Driving License”, Advanced Level)
10 Sosyal hakların evrenselliğine değer veren, sosyal adalet bilinci kazanmış, kalite yönetimi ve süreçleri ile çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahip olmak
11 Endüstri Mühendisliği ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olmak

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest