SE 470 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Yazılım Bakımı
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
SE 470
Güz/Bahar
3
0
3
5

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı SE470 dersinin amacı, öğrencilerde yazılım bakımı hakkında ortak anlayışın yaratılmasıdır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Yazılım sistemlerinde meydana gelen değişiklikleri anlamak, kontrol etmek ve yönetmek için gerekli olan teorik temelleri açıklayabilecektir,
  • Yazılım bakım ve gelişimi kavramlarının tutarlı ve kapsamlı bir şekilde tanımlanabilecektir,
  • Yazılım problemlerini çözmek için güncel bakım tekniklerini ve yöntemlerini uygulayabilecektir,
  • Eski bilgi sistemlerinin göçü için yeniden mühendislik teknikleri ve süreçlerini tartışabilecektir,
  • Programın anlaşılması ve yeniden yapılandırmayı açıklayabilecektir.
Tanımı SE470 dersinin içeriği, yazılım bakımına ait temel kavramların, kapsamın ve süreçlerin, sistematik ve problemleri çözmeye yönelik bir bakış açısıyla kavranmasını sağlamaktır.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş
2 Bakım kavramı ve temel bakım içeriği Grubb and Takang, ch.1
3 Yazılım bakımı Grubb and Takang, ch.2, Pressman, ch. 29, ISO/IEC 14764
4 Yazılım değişikliği Grubb and Takang, ch.3
5 Yazılım değişikliğinin ekonomik etkileri ve sınırları Grubb and Takang, ch.4
6 Bakım süreci Grubb and Takang, ch.5, ISO/IEC 14764
7 Tekrar
8 Arasınav
9 Programın anlaşılması Grubb and Takang, ch.6
10 Tersine mühendislik Grubb and Takang, ch.7, Pressman, ch. 29
11 Tersine mühendislik Grubb and Takang, ch.7, Pressman, ch. 29
12 Yeniden kullanma ve yeniden kullanabilirlik Grubb and Takang, ch.8
13 Yeniden kullanma ve yeniden kullanabilirlik Grubb and Takang, ch.8
14 Yönetsel ve örgütsel konular Grubb and Takang, ch.10
15 Dönemin gözden geçirilmesi
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Dersin Kitabı Grubb and Takang, Software Maintenance Concepts and Practice, 2e, World Scientific, 2003.
Diğer Kaynaklar Bourque, P. and R.E. Fairley (eds.). 2014. Guide to the Software Engineering Body of Knowledge (SWEBOK). Los Alamitos, CA, USA: IEEE Computer Society. Sommerville I. Software Engineering. 10th ed. Addison Wesley, 2016. Pressman, Software Engineering: A Practitioners Approach, 7e, McGrawHill, 2010. Canfora and Cimitile, Software Maintenance, 2000, http://www.compaid.com/caiInternet/ezine/maintenancecanfora.pdf. Jones, The Economics of Software Maintenance in the Twenty First Century, 2006

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
2
20
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
30
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
50
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
50
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
50
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
15
3
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
2
5
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
17
Final / Sözlü Sınav
1
30
    Toplam
150

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Benzetim, eniyileme, olasılık ve istatistik gibi Endüstri Mühendisliği kavram ve tekniklerini üretim ve hizmet sistemlerinde kullanarak yönetimsel karar verme işlemlerini iyileştirmek, kalite bilincini oluşturmak, elde edilen verileri yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek X
2 Bütünleşik işleri veya iş sistemlerini ihtiyaçları doğrultusunda çeşitli alternatifler üreterek ve değerlendirerek sistem bakış açısı ile tasarlayabilmek X
3 Endüstri Mühendisliği ile ilgili uygulamada karşılaşılan konuları/sorunları tanımlayabilmek, analiz edebilmek, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek X
4 Nicel analiz ve eleştirel düşünce yöntemlerini kullanarak kaynak aktarımı, üretim planlaması ve çizelgelemesi, kalite kontrol ve güvence, finansal analiz ve risk analizi vb. Endüstri Mühendisliği ile ilgili konularda sorunları belirleyebilmek; bu sorunlar için alternatif çözümler üretebilmek ve alternatif çözümler içinden sistem gereksinimlerine cevap verecek en iyi çözümleri bulmak X
5 Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alabilmek, sorumluluğu altında çalışanların veya grup çalışanlarının mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayabilmek ve yönetebilmek X
6 Endüstri Mühendisliği alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilmek, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilmek ve öğrenmesini yönlendirebilmek
7 Endüstri Mühendisliği ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilmek ve nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek
8 Bir yabancı dili kullanarak Endüstri Mühendisliği ilgili bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1) X
9 Endüstri Mühendisliği ile ilgili bilgisayar yazılımlarını kullanabilmek ve uygulamada karşılaşacağı bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilecek bilgi ve beceriye sahip olmak (“European Computer Driving License”, Advanced Level) X
10 Sosyal hakların evrenselliğine değer veren, sosyal adalet bilinci kazanmış, kalite yönetimi ve süreçleri ile çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahip olmak
11 Endüstri Mühendisliği ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olmak X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest