CE 403 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Bilgisayar Mimarisi ve Organizasyon
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
CE 403
Güz/Bahar
2
2
3
5

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu dersin amacı bilgisayarın tümden işleyişi konusunda öğrencilerin bilgi sahibi olmasını sağlamaktır. Terimler ve bunların arkasındaki işlemciler, birincil bellek, ikincil bellek giriş/çıkış, mikromimari, komut kümeleri, adresleme, akış denetimi, işletim sistemleri, birleştirici dil ve paralel mimariler gibi kavramlar ders içerisinde incelenecek ve bu kavramlar ödevler ile pekiştirilecektir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler:
  • Bir kullanıcı programının bilgisayarın katmanlı yapısında ne şekilde çalıştırıldığını anlayabilecek,
  • Bilgisayar donanım bileşenleri ile yazılım bileşenleri arasındaki ilişkiyi değerlendirebilecek,
  • Bir bilgisayar işlevinin donanım veya yazılım tarafından gerçekleştirilebilmesi seçeneklerini ortaya koyabilecek,
  • Bir bilgisayar komutunun yazılım kodu halinden bir dizi donanım sinyali haline nasıl dönüştüğünü anlayabilecek,
  • Farklı donanım öğesi tercihlerinin bilgisayarın işleyiş hızı üzerindeki etkilerini değerlendirebilecektir.
Tanımı Bilgisayar Donanım Bileşenleri, , Mikroprgramlama, Komut Kümesi, Birleştirici Dili Komutları, Paralel Mimariler

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş Tanenbaum Bölüm 1
2 İşlemciler ve Birinci Bellek Tanenbaum Bölüm 2.1, 2.2
3 İkincil Bellek ve GirişÇıkış Tanenbaum Bölüm 2.3, 2.4
4 Merkezi İşlem Birimi Yongaları ve Veriyolları Tanenbaum Bölüm 3.4, 3.5, 3.6, 3.7
5 Mikromimari Seviyesi: Örnekler ve Uygulama Tanenbaum Bölüm 4.1, 4.2, 4.3
6 Mikromimari Seviyesi: Tasarım ve Başarım Tanenbaum Bölüm 4.4, 4.5, 4.6, 4.7
7 Dönemin gözden geçirilmesi  
8 Arasınav
9 Komut Kümesi Mimarisi Seviyesi: Genel Bakış, Veri Tipleri ve Düzeni Tanenbaum Bölüm 5.1, 5.2, 5.3
10 Komut Kümesi Mimarisi Seviyesi: Adresleme ve Komut tipleri Tanenbaum Bölüm 5.4, 5.5
11 Komut Kümesi Mimarisi Seviyesi: Akış Denetimi ve Örnekler Tanenbaum Bölüm 5.6, 5.7, 5.8
12 Birleştirici Dili Seviyesi: Komut Düzeni ve Makrolar Tanenbaum Bölüm 7.1, 7.2
13 Birleştirici Dili Seviyesi: Birleştirme Süreci, Bağlama ve Yükleme Tanenbaum Bölüm 7.3, 7.4
14 Paralel Bilgisayar Mimarileri Tanenbaum Bölüm 8
15 Dönemin gözden geçirilmesi  
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Dersin Kitabı Structured Computer Organization, A.S. Tanenbaum, 5th ed. 2006, PrenticeHall ISBN 0131485210
Diğer Kaynaklar Computer Architecture: A Quantitative Approach, Third Edition, John L. Hennessy David A. Patterson David Goldberg, Morgan and Kaufmann

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
6
15
Ödev
8
15
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
25
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
35
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
65
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
35
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
2
Sınıf Dışı Ders Çalışması
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
6
3
Ödev
8
2
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
25
Final / Sözlü Sınav
1
27
    Toplam
150

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Benzetim, eniyileme, olasılık ve istatistik gibi Endüstri Mühendisliği kavram ve tekniklerini üretim ve hizmet sistemlerinde kullanarak yönetimsel karar verme işlemlerini iyileştirmek, kalite bilincini oluşturmak, elde edilen verileri yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek X
2 Bütünleşik işleri veya iş sistemlerini ihtiyaçları doğrultusunda çeşitli alternatifler üreterek ve değerlendirerek sistem bakış açısı ile tasarlayabilmek X
3 Endüstri Mühendisliği ile ilgili uygulamada karşılaşılan konuları/sorunları tanımlayabilmek, analiz edebilmek, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek X
4 Nicel analiz ve eleştirel düşünce yöntemlerini kullanarak kaynak aktarımı, üretim planlaması ve çizelgelemesi, kalite kontrol ve güvence, finansal analiz ve risk analizi vb. Endüstri Mühendisliği ile ilgili konularda sorunları belirleyebilmek; bu sorunlar için alternatif çözümler üretebilmek ve alternatif çözümler içinden sistem gereksinimlerine cevap verecek en iyi çözümleri bulmak X
5 Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alabilmek, sorumluluğu altında çalışanların veya grup çalışanlarının mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayabilmek ve yönetebilmek X
6 Endüstri Mühendisliği alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilmek, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilmek ve öğrenmesini yönlendirebilmek
7 Endüstri Mühendisliği ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilmek ve nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek
8 Bir yabancı dili kullanarak Endüstri Mühendisliği ilgili bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1) X
9 Endüstri Mühendisliği ile ilgili bilgisayar yazılımlarını kullanabilmek ve uygulamada karşılaşacağı bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilecek bilgi ve beceriye sahip olmak (“European Computer Driving License”, Advanced Level) X
10 Sosyal hakların evrenselliğine değer veren, sosyal adalet bilinci kazanmış, kalite yönetimi ve süreçleri ile çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahip olmak
11 Endüstri Mühendisliği ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olmak X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest