Bizi takip edin
|
EN

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Endüstri Mühendisliği

İEÜ Endüstri Mühendisliği’nin Farkı Nedir?

Endüstri Mühendisliği, hizmet ve ürünlerin en iyi biçimde üretimi ve dağıtımı için gerekli olan araç-gereç bilgi, para ve malzemelerin etkin kullanımını sağlayacak sistemleri tasarlayan bir bilim alanıdır. Endüstri Mühendisleri bütünleşik üretim ve hizmet sistemlerinin tasarımını yapar, planlar ve bu sistemleri yönetir ve geliştirir. Endüstri Mühendislerinin tipik uğraş alanı karmaşık üretim ve hizmete yönelik endüstri sistemlerinin tasarımı, planlaması, kurulması ve denetimidir.

Endüstri Mühendisleri, çalışmalarında sistem yaklaşımı ve sistem düşüncesi doğrultusunda, matematik, yöneylem araştırması, istatistik ve bilişim bilimlerini, sosyal ve doğa bilimleri bilgileri ile mühendislik analiz ve tasarım prensiplerini gelişen bilgisayar ve yazılım teknolojilerini de entegre ederek bir arada kullanma becerilerine sahiptirler. İEÜ Endüstri Mühendisliği Bölümü, klasik anlamda bilinen 'Endüstri Mühendisliği' programlarından farklı bir anlam ve içerik taşımaktadır. Klasik Endüstri Mühendisliği, insan-makina ilişkilerini ve bunlara dayalı imalat sistemlerini daha ağırlıklı olarak makina mühendisliği çerçevesinde ele alan ve bugünün teknolojik ve bilişim gereksinimlerini yeterince dikkate almayan, bir anlamda işletme problemlerine mekanik bakış açısıyla yaklaşan bir yapıdadır.

Günümüzün işletmelerinde insan-makina-bilgisayar (bilişim) ilişkileri kaçınılmaz olarak ortaya çıkmakta ve işletme problemlerine çözüm üretilmesinde, bilgisayar ve/veya bilişim boyutu çok büyük önem taşımaktadır. İzmir Ekonomi Üniversitesi, sürekli gelişen bilim, bilgi, araştırma ve teknolojiyi izleyerek bu gelişmelerin hızla işletmelere uygulanmasına önem vermektedir. Endüstri Mühendisliği Bölümümüz, bu alanda hissedilen eksikliği giderecek yeni bir yaklaşım modelini yüksek öğretimimize ve işletmelere kazandıracaktır.


 

SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.