Bizi takip edin
|
EN

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Endüstri Mühendisliği

Sıkça Sorulan Sorular

Genel Bilgiler


Endüstri Mühendisliği, hizmet ve ürünlerin en iyi biçimde üretimi ve dağıtımı için gerekli olan araç-gereç, bilgi, para, enerji ve malzemenin en etkin kullanımını sağlayarak endüstriyel sistemleri tasarlayan, uygulayan ve yöneten bir bilim alanıdır. Dolayısıyla, Endüstri Mühendisleri,

- Ürün ve hizmet üreten sistemlerin TASARIMINI yapar.

 
- Sistemleri sürekli iyileştirerek, daha ETKİN ve VERİMLİ kullanılmalarını sağlar.
 
- Her türlü sistemin verimli YÖNETİMİNİ sağlar.

Endüstri Mühendisleri, çalışmalarında sistem yaklaşımı ve sistem düşüncesi doğrultusunda, matematik, yöneylem araştırması, istatistik ve bilişim bilimlerini, sosyal ve doğa bilimleri bilgileri ile mühendislik analiz ve tasarım prensiplerini gelişen bilgisayar ve yazılım teknolojilerini de entegre ederek bir arada kullanma becerilerine sahiptirler. İEÜ Endüstri Mühendisliği Bölümü, klasik anlamda bilinen 'Endüstri Mühendisliği' programlarından farklı bir anlam ve içerik taşımaktadır. Klasik Endüstri Mühendisliği, insan-makina ilişkilerini ve bunlara dayalı imalat sistemlerini daha ağırlıklı olarak makina mühendisliği çerçevesinde ele alan ve bugünün teknolojik ve bilişim gereksinimlerini yeterince dikkate almayan, bir anlamda işletme problemlerine mekanik bakış açısıyla yaklaşan bir yapıdadır. Günümüzün işletmelerinde insan-makina-bilgisayar (bilişim) ilişkileri kaçınılmaz olarak ortaya çıkmakta ve işletme problemlerine çözüm üretilmesinde, bilgisayar ve/veya bilişim boyutu çok büyük önem taşımaktadır. İzmir Ekonomi Üniversitesi, sürekli gelişen bilim, bilgi, araştırma ve teknolojiyi izleyerek bu gelişmelerin hızla işletmelere uygulanmasına önem vermektedir. Endüstri Mühendisliği Bölümümüz, bu alanda hissedilen eksikliği giderecek yeni bir yaklaşım modelini yüksek öğretimimize ve işletmelere kazandıracaktır.
Konuyla ilgili daha detaylı bilgi için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Endüstri Mühendisliği, hizmet ve ürünlerin en iyi biçimde üretimi ve dağıtımı için gerekli olan araç-gereç, bilgi, para, enerji ve malzemelerin etkin kullanımını sağlayacak sistemleri tasarlayan bir bilim alanıdır.

Endüstri Mühendisliği Bölümü, disiplinlerarası yaklaşımla, bütünleşik endüstriyel üretim ve hizmet sistemlerinin sosyal ve ekonomik boyutunu geniş bir çerçeveden algılayabilen, yalnızca sorunları çözme değil, öngörme yeteneğini de kazanmış, verimlilik ilkesi çerçevesinde bu sistemlerin tasarımını yapabilen ve sürdürebilen, geniş ufuklu, yaratıcı ve dinamik mühendisleri yetiştirmeyi hedefler.

Endüstri Mühendisleri bütünleşik üretim ve hizmet sistemlerinin tasarımını yapar, planlar, uygular ve bu sistemleri yönetir ve geliştirir. Endüstri Mühendislerinin tipik uğraş alanı karmaşık üretim ve hizmete yönelik endüstri sistemlerinin tasarımı, planlaması, kurulması, uygulanması ve denetimidir.

Dolayısıyla bu bölümü;

analitik ve pratik zekâsı gelişmiş, yaratıcı, karmaşık sistemleri kolaylıkla algılayabilen, sorgulama ve kıyaslama yapabilen, problem belirleme ve çözme becerisi olan, bilgisayar destekli çalışmaya ve ekip çalışmasına yatkın gençler tercih etmeli.

Endüstri mühendisliği önü açık mesleklerdendir. Özellikle arandıkları alanların çeşitliliği düşünüldüğünde iyi bir endüstri mühendisliği eğitimi alan kişinin iş konusunda diğer birçok alanla karşılaştırmalı olarak daha şanslı olacağı anlaşılabilir.

Endüstri Mühendisliği eğitimi alan bir kişi karmaşık (kompleks) sistemlerin en iyilenmesi konusunda eğitildiği için imalattan hizmete hemen her sektörde istihdam edilme şansına sahip ender mühendislerdendir. Bu günün gelişen dünyasında, özellikle teknoloji ve bilgisayarların hayatın her kesiminde yaygın olarak kullanımları nedeniyle bu sistemleri özümlemiş mühendisler gelecekte öncelikle tercih edilecekler arasında olacaklardır. 

Bu kariyer fırsatları belirli bir sektör ve faaliyet şekli ile sınırlı olmadığından ve çalışan bir sistemin kurulup, geliştirilmesi ve işletilmesinin bütün fonksiyonlarıyla düşünülmesini, yakın ve uzak dönemli planlamayı içerdiğinden uygulama sahası yaygındır.

Bölüm mezunlarına aralıklarla tekrarlanarak uygulanan anketler, planlama, yönetim, finansman, bilişim, pazarlama, üretim işletmeciliği, ürün yöneticiliği, insan kaynakları gibi alanların istihdam için önde geldiklerini göstermektedir.

Hemen her ölçekteki firma ve kuruluşta istihdam edillmektedirler. Ancak, ağırlık vermek gerekirse göreceli olarak gelişmiş imalat sektöründe ve hizmet sektöründe yer alan kuruluşlarda çalışırlar. Gençler arasında öncelikli seçilme nedeni böyle geniş ve heyecan verici bir kariyer fırsatı sunmasıdır.

Endüstri Mühendisliği mezunları özellikle endüstriyel sistemlerin kaçınılmaz olarak yer aldığı tüm özel ve kamu sektörlerinde verimliliği artırarak en etkin rekabetçi üretim sistemlerinin tasarımlanması, kurulması, işletilmesi, kontrol edilmesi ve geliştirilmesi için istihdam edilirler.

Günümüzün gelişiminin en önemli etmeni sayılan bilişim ve bilgi teknolojilerini eğitimleri sırasında özümsemiş olan ve üretim ile verimliliğin artırılıp maliyetlerin düşürülmesinde bütünleşik sistem yaklaşımını benimsemiş bu mühendisler sektörün en aranılan mühendisleri arasındadır.

 

Endüstri mühendisliği ilgi alanına genelde bütün örgütlü insan etkinliklerinin girdiği söylenebilir. Bunlar arasında bilgi, teknoloji ve finansmana dayalı kısıtlı kaynakların üretim amacı ile insanla ve doğayla bütünleştirildiği sistemler önde gelir. Endüstri mühendisliği bu sistemlerin tasarlanması, planlanması, kurulması, iyileştirilmesi, izlenmesi ve değerlendirilmesi aşamalarında öncü görevler üstlenir. 
 
Geniş ilgi alanı nedeniyle,
 
- imalat sanayiinin her dalı
- bütün hizmet sektörleri,
- ekonomik planlama,
- savunma,
- genel ve yerel kamu yönetimi
 
gibi pek çok uygulama alanına doğrudan ve önemli katkılarda bulunur. Çalışma konuları arasında:
 
- sistem modellemesi ve en iyilenmesi,
- yöneylem araştırması ve optimizasyon,
- bilgisayar bütünleşik üretim sistemleri,
- bilgisayar destekli imalat, bakım ve güvenilirlik sistemleri,
- toplam kalite sistemi,
- operasyon yönetimi, proje yönetimi,
- uzman ve sezgisel sistem geliştirilmesi,
- karar destek ve benzetim sistemleri,
- tedarik zincirleri yönetimi, lojistik, stok kontrol,
- ürün ve süreç tasarımı,
- bilgi teknolojileri, bilgi yönetimi ve veri madenciliği
 
sayılabilir.

Mühendislik bölümleri arasında daha iyi veya kötü ayrımı yapmak uygun olmaz. Tavsiyemiz bütün mühendislik bölümlerinin ders içeriklerini, yaptıkları işleri ve iş alanlarını araştırıp kendinize en uygun olanı seçmeniz olacaktır.

Mühendisler gerçek problemlere çözümler üretir. Matematik ve fen bilimleri bilgilerini problemleri çözmek için kullanır. Yaratıcılık gerektirir. Grup çalışması önemlidir. Her yerde uygulamaları vardır. Ekonomik çözümler gerekir. Eğlencelidir.
Endüstri Mühendisliği, hizmet ve ürünlerin en iyi biçimde üretimi ve dağıtımı için gerekli olan araç-gereç, bilgi, para, enerji ve malzemelerin etkin kullanımını sağlayacak sistemleri tasarlayan ve uygulayan  bir mühendislik alanıdır.

İkinci öğretim programları çoğunlukla bazı devlet üniversitelerinde ek kontenjan yaratmak amacıyla açılmış ve derslerinin tamamını birinci öğretimdeki öğrenciler derslikleri ve binaları boşalttıktan sonra (çoğunlukla 17:00 den sonra) veren programlardır. Üniversitemizde ikinci öğretim programı bulunmamaktadır.

SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.