Program Eğitim Amaçları

İç ve dış paydaşların görüşleri ve Endüstri Mühendisliği mesleğinin temel bileşenleri doğrultusunda belirlenen Program Eğitim Amaçlarımız (PEA);

  1. Matematik, fen bilimleri ve mühendislik bilgilerini kullanarak, insan, makine, malzeme, enerji ve bilgi içeren sistem veya sürecin tasarlanması, işletilmesi, geliştirilmesi ve iyileştirilmesiyle ilgili olarak ulusal ve uluslararası firmalarda çalışırlar.
  2. Endüstri Mühendisliği ile ilgili karmaşık problemlerin modellenmesi ve çözümü sürecinde, bireysel veya disiplinler arası bir ekibin üyesi olarak modern teknik, araçlar ve bilişim teknolojilerini kullanırlar.
  3. Yaşam boyu öğrenme bilinciyle, değişen çağın koşullarına uyum sağlamak adına kişisel ve akademik gelişimlerine devam ederler.