Endüstri Mühendisliği Misyon ve Vizyon

MİSYON (Özgörev)

Küresel farkındalık ve sürdürülebilirlik bilinciyle karmaşık sistemleri tasarlayabilen, takım çalışmasına ve disiplinler arası çalışmaya yatkın, kendini yazılı ve sözlü olarak ifade edebilen girişimci endüstri mühendisleri yetiştirmek.

 

VİZYON (Özbakış)

Karmaşık sistemler üzerinde teorik ve pratik bilgiye sahip, çalışma disiplini ve mühendislik etiği kavramlarını da benimsemiş, dünyanın her yerinde çalışabilecek yenilikçi ve girişimci profesyoneller yetiştiren ve örnek alınan bir bölüm olmak.