IE 324 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Modern İmalat Sistemlerinin Temelleri
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
IE 324
Bahar
3
0
3
8

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı
Dersin Amacı Bu dersin amacı, temel imalat tekniklerini, farklı imalat sistemlerini ve sistem performansını değerlendirmek için kullanılan ölçütleri öğretmektir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Farklı imalat teknikleri ve imalat sistemlerini anlayabilecektir.
  • Manuel ve otomasyona dayalı üretim/imalat sistemlerini ayırt edebilecektir.
  • Modern imalat sistemlerinin performansını ölçebilecek ve performansı geliştirmek/eniyilemek için yöntemler uygulayabilecektir.
  • Manuel ve otomasyona dayalı imalat sistemlerini tasarlayabilecektir.
Tanımı Bilgisayar bütünleşik imalat yöntemleri kullanarak imalat işletmelerinin tüm yönlerini biraraya toplamaktır. Kapasanan konular arasında montaj hatları, transfer hatları, esnek imalat sistemleri, malzeme taşıma ve aktarma sistemler ve hücresel imalat sayılabilir..

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş, Üretim İşlemleri, Üretim Modelleri ve Otomasyon Automation, Production Systems, and Computer Integrated manufacturing, M. P. Groover, 3e, 2008, Pearson Bölüm 1-4
2 Üretim Sistemleri ve Tek İstasyonlu Hücreler + Quiz 1 Automation, Production Systems, and Computer Integrated manufacturing, M. P. Groover, 3e, 2008, Pearson Bölüm 13 ve 14
3 Montaj Hatları + Sunumlar (1. Tur) Automation, Production Systems, and Computer Integrated manufacturing, M. P. Groover, 3e, 2008, Pearson Bölüm 15
4 Montaj Hatları + Quiz 2 Automation, Production Systems, and Computer Integrated manufacturing, M. P. Groover, 3e, 2008, Pearson Bölüm 15 ve 16
5 Otomatik Üretim Hatları + Sunumlar (2. Tur) Automation, Production Systems, and Computer Integrated manufacturing, M. P. Groover, 3e, 2008, Pearson Bölüm 16
6 Otomatik Üretim Hatları Automation, Production Systems, and Computer Integrated manufacturing, M. P. Groover, 3e, 2008, Pearson Bölüm 16
7 Soru Çözümleri + Quiz 3 -
8 Ara sınav -
9 Otomatik Montaj Hatları + Sunumlar (3. Tur) Automation, Production Systems, and Computer Integrated manufacturing, M. P. Groover, 3e, 2008, Pearson Bölüm 17
10 Hücresel Üretim + Quiz 4 Automation, Production Systems, and Computer Integrated manufacturing, M. P. Groover, 3e, 2008, Pearson Bölüm 18
11 Hücresel Üretim Automation, Production Systems, and Computer Integrated manufacturing, M. P. Groover, 3e, 2008, Pearson Bölüm 18
12 Esnek İmalat Sistemleri + Quiz 5 + Sunumlar (5. Tur) Automation, Production Systems, and Computer Integrated manufacturing, M. P. Groover, 3e, 2008, Pearson Bölüm 19
13 Esnek İmalat Sistemleri + Sunumlar (6. Tur) Automation, Production Systems, and Computer Integrated manufacturing, M. P. Groover, 3e, 2008, Pearson Bölüm 19
14 Proje Sunumları ve Proje Rapor Teslimi
15 -
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Dersin Kitabı Automation, Production Systems, and Computer Integrated manufacturing, M. P. Groover, 3e, 2008, Pearson
Diğer Kaynaklar

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
1
20
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
10
Proje
1
25
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
20
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
25
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
65
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
35
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
6
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
1
5
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
2
Proje
1
50
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
2
Final / Sözlü Sınav
1
2
    Toplam
193

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Benzetim, eniyileme, olasılık ve istatistik gibi Endüstri Mühendisliği kavram ve tekniklerini üretim ve hizmet sistemlerinde kullanarak yönetimsel karar verme işlemlerini iyileştirmek, kalite bilincini oluşturmak, elde edilen verileri yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek X
2 Bütünleşik işleri veya iş sistemlerini ihtiyaçları doğrultusunda çeşitli alternatifler üreterek ve değerlendirerek sistem bakış açısı ile tasarlayabilmek X
3 Endüstri Mühendisliği ile ilgili uygulamada karşılaşılan konuları/sorunları tanımlayabilmek, analiz edebilmek, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek X
4 Nicel analiz ve eleştirel düşünce yöntemlerini kullanarak kaynak aktarımı, üretim planlaması ve çizelgelemesi, kalite kontrol ve güvence, finansal analiz ve risk analizi vb. Endüstri Mühendisliği ile ilgili konularda sorunları belirleyebilmek; bu sorunlar için alternatif çözümler üretebilmek ve alternatif çözümler içinden sistem gereksinimlerine cevap verecek en iyi çözümleri bulmak X
5 Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alabilmek, sorumluluğu altında çalışanların veya grup çalışanlarının mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayabilmek ve yönetebilmek X
6 Endüstri Mühendisliği alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilmek, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilmek ve öğrenmesini yönlendirebilmek X
7 Endüstri Mühendisliği ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilmek ve nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek X
8 Bir yabancı dili kullanarak Endüstri Mühendisliği ilgili bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1) X
9 Endüstri Mühendisliği ile ilgili bilgisayar yazılımlarını kullanabilmek ve uygulamada karşılaşacağı bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilecek bilgi ve beceriye sahip olmak (“European Computer Driving License”, Advanced Level) X
10 Sosyal hakların evrenselliğine değer veren, sosyal adalet bilinci kazanmış, kalite yönetimi ve süreçleri ile çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahip olmak X
11 Endüstri Mühendisliği ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olmak X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest