IE 346 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Mühendislik Ekonomisi
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
IE 346
Güz/Bahar
3
0
3
5

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Mühendislik ve yönetim kararlarının ekonomik analizindeki temel kavramları tanıtmak, bu kavramların bir mühendislik firmasının fonksiyonlarındaki etkisini ve mühendislik problemlerinin çözümünde karar verme sürecine katkısını açıklamak.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler; Paranın zaman değeri ve ekonomik denklik kavramlarını tanımlayabilecektir Mühendislik ve yönetimsel karar verme problemlerini analiz edebilecektir Proje yöneticisi ya da projelerin değerlendirilmesini yapan bir takımın üyesi olarak teorik altyapısı olan finansal kararlar alabilecektir Ekonomik analizlerde enflasyonun etkisini değerlendirebilecektir Kişisel, kamu ya da özel sektöre ilişkin uygun ekonomik ve finansal kararlar verebilmek için karar verme araçları geliştirebilecektir
  • Paranın zaman değeri ve ekonomik denklik kavramlarını tanımlayabilecektir
  • Mühendislik ve yönetimsel karar verme problemlerini analiz edebilecektir
  • Proje yöneticisi ya da projelerin değerlendirilmesini yapan bir takımın üyesi olarak teorik altyapısı olan finansal kararlar alabilecektir
  • Ekonomik analizlerde enflasyonun etkisini değerlendirebilecektir
  • Kişisel, kamu ya da özel sektöre ilişkin uygun ekonomik ve finansal kararlar verebilmek için karar verme araçları geliştirebilecektir
  • Bu dersi alan öğrenciler;Paranın zaman değeri ve ekonomik denklik kavramlarını tanımlayabilecektir
Tanımı Mühendislik ve yönetim karar verme problemlerinin ekonomik analizi. Muhtemel projelerinin, yatırım fırsatlarının ve tasarım seçeneklerinin değerlerinin ölçülmesinde kullanılan teknikler. Faiz ve paranın zaman değeri, alternatifleri karşılaştırmak için kullanılan yöntemler : bugünkü değer, yıllık eşlenik değer, getiri oranı, yatırım geri dönüş süresi. Enflasyon, vergi sonrası ekonomik analiz. Duyarlılık ve risk analizi.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Mühendislik Ekonomisi Kararları Fundamentals of Engineering Economics, Bölüm 1
2 Paranın Zaman Değeri Fundamentals of Engineering Economics, Bölüm 2
3 Paranın Zaman Değeri Fundamentals of Engineering Economics, Bölüm 2
4 Paranın Zaman Değeri Fundamentals of Engineering Economics, Bölüm 2
5 Para Yönetimini Anlamak Fundamentals of Engineering Economics, Bölüm 3
6 Enflasyonist Ortamda Denklik Hesaplamaları Fundamentals of Engineering Economics, Bölüm 4
7 Ara Sınav
8 Bugünkü Değer Analizi Fundamentals of Engineering Economics, Bölüm 5
9 Yıllık Eşlenik Değer Analizi Fundamentals of Engineering Economics, Bölüm 6
10 Getiri Oranı Analizi Fundamentals of Engineering Economics, Bölüm 7
11 Fayda-Maliyet Analizi Fundamentals of Engineering Economics, Bölüm 8
12 Amortisman Hesaplamaları ve Gelir Vergileri Fundamentals of Engineering Economics, Bölüm 9
13 Proje Nakit Akış Analizi Fundamentals of Engineering Economics, Bölüm 10
14 Tekrar ve Genel Değerlendirme
15 Tekrar ve Genel Değerlendirme
16 Dönemin gözden geçirilmesi

 

Dersin Kitabı

Fundamentals of Engineering Economics, 3rd ed., Chan S. Park, PrenticeHall..

Diğer Kaynaklar

Ders sunum dosyaları. Örnek problemler için derste sunulan excel dosyaları. Contemporary Engineering Economics, Chan S. Park, 3rd ed., PrenticeHall.Engineering Economy, Leland Blank, Anthony Tarquin, McGrawHill.Principles of Engineering Economic Analysis, John A. White, Marvin H. Agee, Kenneth E. Case, Wiley.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
2
25
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
35
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
15
3
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
2
10
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
18
Final / Sözlü Sınav
1
24
    Toplam
155

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Benzetim, eniyileme, olasılık ve istatistik gibi Endüstri Mühendisliği kavram ve tekniklerini üretim ve hizmet sistemlerinde kullanarak yönetimsel karar verme işlemlerini iyileştirmek, kalite bilincini oluşturmak, elde edilen verileri yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek X
2 Bütünleşik işleri veya iş sistemlerini ihtiyaçları doğrultusunda çeşitli alternatifler üreterek ve değerlendirerek sistem bakış açısı ile tasarlayabilmek X
3 Endüstri Mühendisliği ile ilgili uygulamada karşılaşılan konuları/sorunları tanımlayabilmek, analiz edebilmek, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek X
4 Nicel analiz ve eleştirel düşünce yöntemlerini kullanarak kaynak aktarımı, üretim planlaması ve çizelgelemesi, kalite kontrol ve güvence, finansal analiz ve risk analizi vb. Endüstri Mühendisliği ile ilgili konularda sorunları belirleyebilmek; bu sorunlar için alternatif çözümler üretebilmek ve alternatif çözümler içinden sistem gereksinimlerine cevap verecek en iyi çözümleri bulmak X
5 Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alabilmek, sorumluluğu altında çalışanların veya grup çalışanlarının mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayabilmek ve yönetebilmek X
6 Endüstri Mühendisliği alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilmek, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilmek ve öğrenmesini yönlendirebilmek X
7 Endüstri Mühendisliği ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilmek ve nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek X
8 Bir yabancı dili kullanarak Endüstri Mühendisliği ilgili bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1) X
9 Endüstri Mühendisliği ile ilgili bilgisayar yazılımlarını kullanabilmek ve uygulamada karşılaşacağı bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilecek bilgi ve beceriye sahip olmak (“European Computer Driving License”, Advanced Level) X
10 Sosyal hakların evrenselliğine değer veren, sosyal adalet bilinci kazanmış, kalite yönetimi ve süreçleri ile çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahip olmak X
11 Endüstri Mühendisliği ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olmak X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest