IE 371 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Mühendislik Sistemleri Analizi
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
IE 371
Güz/Bahar
3
0
3
6

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Mekanik, elektrik, akışkan ve termal sistemlerle ilgili uygulamalara dayanan proseslerin dinamik modelleme ile analizini yapabilmek için kavramsal bir çerçeve oluşturmak, bunun için başlangıç değer problemleri ve ilişkin matematiksel analizler gerçekleştirmek.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Dinamik sistemlerin önem ve kapsamını anlayabilecektir
  • Dinamik sistemlerin analizinde kullanılan matematiksel modellemeyi yorumlayabilecektir
  • Mekanik, elektrik, imalat ve bilgisayar sistemleri gibi çeşitli alanlarda görülen dinamik sistemlerin matematiksel modellenmesi uygulamalarını analiz edebilecektir
Tanımı ”Mühendislik Sistem Analizi” genel başlığı iki ana özelliği kapsamaktadır.Birincisi proses kavramıdır. Bir mühendis öncelikle , bir sistemin tasarımıyla ilgilenmektedir. Sistem, üretim prosesidir.Temel amaç,prosesi modellemek,tasarlamak,işletmek ve kontrol etmektir.İkinci özellik ise birinci özelliğin sonucudur. Proses zamana bağlı olarak değişir, bu yüzden dinamik prosestir.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Matematiksel modelleme ve dinamik sistemler.Modellemenin temelleri.Dinamik sistemin tanımlanması.Eşitliklerin kaynağı ve modelin yapılandırılması. System Dynamics,” Katsuhiko Ogata, Prentice Hall, 4th Edition, 2004 bölüm 1
2 Basit diferansiyel eşitlikler olarak başlangıç değeri problemlerinin gözden geçirimi. Birinci ve İkinci sıra doğrusal dinamik sistemler. System Dynamics,” Katsuhiko Ogata, Prentice Hall, 4th Edition, 2004 bölüm 1
3 Taylor Serisi açılımı ile doğrusal hale getirme. Laplace dönüşümü. Ters Laplace dönüşümü. System Dynamics,” Katsuhiko Ogata, Prentice Hall, 4th Edition, 2004 bölüm 2
4 Laplace Dönüşümleriyle başlangıç değeri problemlerinin çözümü System Dynamics,” Katsuhiko Ogata, Prentice Hall, 4th Edition, 2004 bölüm 3
5 Mekanik Sistemler: iş I enerji ve güç sistemlerinin modellenmesi ve analizi System Dynamics,” Katsuhiko Ogata, Prentice Hall, 4th Edition, 2004 bölüm 4
6 Pnömatik sistemler. Mekanik sistemlerin uygulaması. System Dynamics,” Katsuhiko Ogata, Prentice Hall, 4th Edition, 2004 bölüm 4
7 Akışkan ve termal sistemler:Likid seviyesinin, hidrolik ve termal sistemlerin modellenmesi ve analizi. System Dynamics,” Katsuhiko Ogata, Prentice Hall, 4th Edition, 2004 bölüm 5
8 Akışkan ve termal sistemlerin uygulamaları System Dynamics,” Katsuhiko Ogata, Prentice Hall, 4th Edition, 2004 bölüm 6
9 Ara sınav
10 Dinamik sistamlerin modellemesine Transfer fonksiyonu yaklaşımı System Dynamics,” Katsuhiko Ogata, Prentice Hall, 4th Edition, 2004 bölüm 7
11 Dinamik analize Statespace yaklaşımı System Dynamics,” Katsuhiko Ogata, Prentice Hall, 4th Edition, 2004 bölüm 8
12 İlk ve ikinci sıra süreçlerinin Time domain analizi System Dynamics,” Katsuhiko Ogata, Prentice Hall, 4th Edition, 2004 bölüm 9
13 Elektrik sistemleri: elektromekanik sistemlerin modellenmesi ve analizi System Dynamics,” Katsuhiko Ogata, Prentice Hall, 4th Edition, 2004 bölüm 10
14 Frequency domain analizi ve uygulamaları System Dynamics,” Katsuhiko Ogata, Prentice Hall, 4th Edition, 2004 bölüm 11
15 Proses kontrolünün temelleri System Dynamics,” Katsuhiko Ogata, Prentice Hall, 4th Edition, 2004 bölüm 11
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Dersin Kitabı “System Dynamics,” Katsuhiko Ogata, Prentice Hall, 4th Edition, 2004. ISBN 013124714X
Diğer Kaynaklar Ders Notları

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
7
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
35
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
45
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
55
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
45
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
15
4
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
7
5
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
10
Final / Sözlü Sınav
1
17
    Toplam
170

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Benzetim, eniyileme, olasılık ve istatistik gibi Endüstri Mühendisliği kavram ve tekniklerini üretim ve hizmet sistemlerinde kullanarak yönetimsel karar verme işlemlerini iyileştirmek, kalite bilincini oluşturmak, elde edilen verileri yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek X
2 Bütünleşik işleri veya iş sistemlerini ihtiyaçları doğrultusunda çeşitli alternatifler üreterek ve değerlendirerek sistem bakış açısı ile tasarlayabilmek X
3 Endüstri Mühendisliği ile ilgili uygulamada karşılaşılan konuları/sorunları tanımlayabilmek, analiz edebilmek, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek X
4 Nicel analiz ve eleştirel düşünce yöntemlerini kullanarak kaynak aktarımı, üretim planlaması ve çizelgelemesi, kalite kontrol ve güvence, finansal analiz ve risk analizi vb. Endüstri Mühendisliği ile ilgili konularda sorunları belirleyebilmek; bu sorunlar için alternatif çözümler üretebilmek ve alternatif çözümler içinden sistem gereksinimlerine cevap verecek en iyi çözümleri bulmak X
5 Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alabilmek, sorumluluğu altında çalışanların veya grup çalışanlarının mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayabilmek ve yönetebilmek X
6 Endüstri Mühendisliği alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilmek, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilmek ve öğrenmesini yönlendirebilmek X
7 Endüstri Mühendisliği ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilmek ve nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek X
8 Bir yabancı dili kullanarak Endüstri Mühendisliği ilgili bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1) X
9 Endüstri Mühendisliği ile ilgili bilgisayar yazılımlarını kullanabilmek ve uygulamada karşılaşacağı bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilecek bilgi ve beceriye sahip olmak (“European Computer Driving License”, Advanced Level) X
10 Sosyal hakların evrenselliğine değer veren, sosyal adalet bilinci kazanmış, kalite yönetimi ve süreçleri ile çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahip olmak X
11 Endüstri Mühendisliği ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olmak X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest