Bizi takip edin
|
EN

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Endüstri Mühendisliği

CE 370 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Dağıtık Veri Tabanı Sistemleri
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
CE 370
Güz/Bahar
3
0
3
5

Ön-Koşul(lar)
  CE 223 Başarılı olmak (En az DD notu almış olmak)
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Problem çözme
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu dersin amacı; öğrencilere dağıtık sistemlerdeki temel konuları güçlü bir veri yönetimi vurgusuyla öğretmektir. Bu dersi aldıktan sonra, öğrencilerin, dağıtık işlem yönetimi, veri replikasyonu ve dağıtık veritabanı sistemleri için sorgu işleme ve eniyileme konularında bilgi sahibi olmaları beklenmektedir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Dağıtık veri tabanı teknolojisini derinlemesine açıklayabilecektir.
  • Dağıtık veri tabanı yönetim sistemlerinde işlem yönetimi ve eş zamanlılık kontrolünü tarif edebilecektir.
  • Veri fragmentasyonu ve/veya replikasyonu gereken durumlarda dağıtık veri tabanı tasarlayabilecektir.
  • Kilitleme veya zaman damgası tabanlı iyimser ve kötümser eş zamanlılık kontrol algoritmalarının doğruluğunu tespit edebilecektir.
  • Site çökmeleri ve ağ parçalanmaları durumları için dağıtık kurtarma ve yürütme protokollerini uygulayabilecektir.
Ders Tanımı Dağıtık veri tabanı tasarımı, dağıtık işlem yönetimi ve eş zamanlılık kontrolü, veri replikasyonu, dağıtık veri tabanı sistemleri için sorgu işleme ve eniyileme.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 İlişkisel VTYS’lere Genel Bakış Ozsu, Valduriez, Principles of Distributed Database Systems, 2/e, Prentice Hall, 1999 (Ch. 2)
2 Dağıtık VTYS Mimarisi Ozsu, Valduriez, Principles of Distributed Database Systems, 2/e, Prentice Hall, 1999 (Ch. 4)
3 Dağıtık Veri Tabanı Tasarımı Ozsu, Valduriez, Principles of Distributed Database Systems, 2/e, Prentice Hall, 1999 (Ch. 5)
4 Anlamsal Veri Kontrolü Ozsu, Valduriez, Principles of Distributed Database Systems, 2/e, Prentice Hall, 1999 (Ch. 6)
5 Sorgu İşlemeye Genel Bakış Ozsu, Valduriez, Principles of Distributed Database Systems, 2/e, Prentice Hall, 1999 (Ch. 7)
6 Sorgu Parçalama ve Veri Lokalizasyonu Ozsu, Valduriez, Principles of Distributed Database Systems, 2/e, Prentice Hall, 1999 (Ch. 8)
7 Merkezi Sorgu Eniyileme Ozsu, Valduriez, Principles of Distributed Database Systems, 2/e, Prentice Hall, 1999 (Ch. 9.1, 9.2)
8 Arasınav
9 Dağıtık Sorgu Eniyileme Ozsu, Valduriez, Principles of Distributed Database Systems, 2/e, Prentice Hall, 1999 (Ch. 9.3, 9.4)
10 İşlem Yönetimine Giriş Ozsu, Valduriez, Principles of Distributed Database Systems, 2/e, Prentice Hall, 1999 (Ch. 10)
11 Dağıtık Eşzamanlılık Kontrolü Ozsu, Valduriez, Principles of Distributed Database Systems, 2/e, Prentice Hall, 1999 (Ch. 11)
12 Dağıtık VTYS Güvenilirliği Ozsu, Valduriez, Principles of Distributed Database Systems, 2/e, Prentice Hall, 1999 (Ch. 12.1, 12.2, 12.3, 12.4)
13 Dağıtık VTYS Güvenilirliği Ozsu, Valduriez, Principles of Distributed Database Systems, 2/e, Prentice Hall, 1999 (Ch. 12.5, 12.6, 12.7, 12.8)
14 Proje Sunumları
15 Dersin gözden geçirilmesi
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı

Ozsu, Valduriez, Principles of Distributed Database Systems, 2/e, Prentice Hall, 1999, 978-0136597070

Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
20
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
35
Final Sınavı
1
45
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
2
55
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
45
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
3
42
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
1
30
30
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
10
10
Final Sınavı
1
20
20
    Toplam
150

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Matematik, fen bilimleri ve Endüstri Mühendisliği konularında yeterli bilgi sahibidir; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık Endüstri Mühendisliği problemlerinde kullanır.

X
2

Karmaşık Endüstri Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçer ve uygular.

X
3

Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlar; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygular.

X
4

Endüstri Mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirir, seçer ve kullanır.

X
5

Karmaşık Endüstri Mühendisliği problemlerinin veya araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlar, deney yapar, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.

X
6

Endüstri Mühendisliği disiplini içinde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışır; bireysel çalışma yapar.

X
7

Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; etkin rapor yazar ve yazılı raporları anlar, tasarım ve üretim raporları hazırlar, etkin sunum yapar, açık ve anlaşılır talimat verir ve alır.

8

Endüstri Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın Endüstri Mühendisliği alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi sahibidir; Endüstri Mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçlarının farkındadır.

X
9

Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir; Endüstri Mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi sahibidir.

X
10

Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi sahibidir; girişimcilik, yenilikçilik hakkında bilinçlidir; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi sahibidir.

11

Bir yabancı dili kullanarak Endüstri Mühendisliği ilişkili konularda bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar.

X
12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilgiye erişir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler; insanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini Endüstri Mühendisliği alanıyla ilişkilendirir.

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.