Bizi takip edin
|
EN

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Endüstri Mühendisliği

IE 251 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Optimizasyon I
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
IE 251
Güz
2
2
3
6

Ön-Koşul(lar)
  MATH 250 Başarılı olmak (En az DD notu almış olmak)
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Grup çalışması
Problem çözme
Olgu / Vaka çalışması
Deney / Laboratuvar / Atölye uygulama
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Bu ders, iki dönemde verilen yöneylem araştırması kursunun birinci bölümü olup, öğrencilere doğrusal programlamanın hem teorisi hem de çeşitli uygulama alanlarında temel bilgileri vermeyi hedeflemektedir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Problemin matematiksel modelini oluşturabilecektir
  • Doğrusal problemlerin çözümü için simpleks metodunu kullanabilecektir
  • Problemin eniyi veya iyi çözümlerini bulabilecektir
  • Duyarlılık analizi yapabilecektir
  • Karar vericiye anlaşılır ve mantıklı sonuçlar verebilecektir
  • Excel ve OPL yazılımlarını kullanarak matematiksel modelleri çözebilecektir
Ders Tanımı Bu derste öğrencilere doğrusal programlama modellerinin kurulması, bu modellerin çözüm sürecinin geometrik yorumu ve cebirsel altyapısı, simpleks algoritma, ikillik teorisi, duyarlılık analizi ve ikil simpleks algoritma öğretilmektedir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş Bölüm 1 ve 2: Introduction to Operations Research, Frederick S. Hillier, Gerald J. Lieberman
2 Doğrusal Programlamaya Giriş Bölüm 3: Introduction to Operations Research, Frederick S. Hillier, Gerald J. Lieberman
3 Doğrusal Programlamaya Giriş Bölüm 3: Introduction to Operations Research, Frederick S. Hillier, Gerald J. Lieberman
4 Doğrusal Programlamaya Giriş Bölüm 3: Introduction to Operations Research, Frederick S. Hillier, Gerald J. Lieberman
5 Simpleks Yöntemi Bölüm 4 ve 5: Introduction to Operations Research, Frederick S. Hillier, Gerald J. Lieberman
6 Simpleks Yöntemi Bölüm 4 ve 5: Introduction to Operations Research, Frederick S. Hillier, Gerald J. Lieberman
7 Simpleks Yöntemi Bölüm 4 ve 5: Introduction to Operations Research, Frederick S. Hillier, Gerald J. Lieberman
8 Ara Sınav
9 Simpleks Yöntemi Bölüm 4 ve 5: Introduction to Operations Research, Frederick S. Hillier, Gerald J. Lieberman
10 Duyarlılık Analizi ve Dualite Bölüm 6: Introduction to Operations Research, Frederick S. Hillier, Gerald J. Lieberman
11 Duyarlılık Analizi ve Dualite Bölüm 6: Introduction to Operations Research, Frederick S. Hillier, Gerald J. Lieberman
12 Duyarlılık Analizi ve Dualite Bölüm 7: Introduction to Operations Research, Frederick S. Hillier, Gerald J. Lieberman
13 Duyarlılık Analizi ve Dualite Bölüm 8: Introduction to Operations Research, Frederick S. Hillier, Gerald J. Lieberman
14 Genel Tekrar, Tartışma ve Değerlendirme -
15 Dönemin gözden geçirilmesi
16 Dönemin gözden geçirilmesi

 

Ders Kitabı

Introduction to Operations Research, Frederick S. Hillier, Gerald J. Lieberman, Tenth Edition, 2010 Mc GrawHill, ISBN: 9780071267670.

Önerilen Okumalar/Materyaller

1. Operations Research: Applications and Algorithms, Wayne L. Winston, 4th Ed., Duxbury Press, ISBN 0534209718.

2. Operations Research. An Introduction, Hamdy A. Taha, Sixth Edition, 1997, PrenticeHall, ISBN 0132811723.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
1
10
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
1
20
Portfolyo
Ödev
1
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
-
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
25
Final Sınavı
1
35
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
65
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
35
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
2
32
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
4
56
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
1
15
15
Portfolyo
0
Ödev
1
15
15
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
-
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
14
14
Final Sınavı
1
16
16
    Toplam
180

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Matematik, fen bilimleri ve Endüstri Mühendisliği konularında yeterli bilgi sahibidir; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık Endüstri Mühendisliği problemlerinde kullanır.

X
2

Karmaşık Endüstri Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçer ve uygular.

X
3

Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlar; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygular.

X
4

Endüstri Mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirir, seçer ve kullanır.

X
5

Karmaşık Endüstri Mühendisliği problemlerinin veya araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlar, deney yapar, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.

6

Endüstri Mühendisliği disiplini içinde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışır; bireysel çalışma yapar.

7

Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; etkin rapor yazar ve yazılı raporları anlar, tasarım ve üretim raporları hazırlar, etkin sunum yapar, açık ve anlaşılır talimat verir ve alır.

8

Endüstri Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın Endüstri Mühendisliği alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi sahibidir; Endüstri Mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçlarının farkındadır.

9

Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir; Endüstri Mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi sahibidir.

10

Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi sahibidir; girişimcilik, yenilikçilik hakkında bilinçlidir; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi sahibidir.

11

Bir yabancı dili kullanarak Endüstri Mühendisliği ilişkili konularda bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar.

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilgiye erişir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler; insanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini Endüstri Mühendisliği alanıyla ilişkilendirir.

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.