Bizi takip edin
|
EN

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Endüstri Mühendisliği

IE 261 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Endüstriyel Bilişim Sistemleri
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
IE 261
Güz
3
0
3
5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Problem çözme
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu ders, öğrencileri bilgi sistemlerinin işleyiş temelleri ve tasarımı hakkında bilgilendirmeyi amaçlar. Ayrıca, işletmelerin veri ihtiyaçlarını yönetebilmek için gerekli olan veritabanı uygulamalarının analizi ve tasarımı için gerekli altyapıyı sağlar.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • MS Excel’in fonksiyonlarını ve formüllerini kullanabilecektir.
  • MS Excel’de grafik ve tablolar oluşturabilecektir.
  • Basit veri tabanlarını analiz edebilecektir.
  • MS Excel’i kullanarak karar verme süreçlerinde kullanılan problemleri çözebilecektir.
  • Visual Basic Applications (VBA) kullanarak Excel verilerini etkili bir şekilde analiz edebilecektir.
Ders Tanımı Bu ders, MS Excel kullanarak karar destek sistemlerinin tasarlanması ve geliştirilmesini öğretir. Ders, MS Excel fonksiyonları ile başlar ve sonra MS Excel ve VBA kullanarak veri tabanı ve karar destek sistemleri geliştirme konularına odaklanır. Öğrenciler bu ders sayesinde karar verme süreçlerinde kullanabilecekleri pratik beceriler kazanırlar.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş, MS Excel’in temelleri: referans verme ve isimler Seref, M. M. et al. (2007). Developing spreadsheet-based decision support systems. Charlestown, MA, USA: Dynamic Ideas, Bölüm 1,2,3
2 MS Excel’in temelleri: fonksiyonlar ve formüller Seref, M. M. et al. (2007). Developing spreadsheet-based decision support systems. Charlestown, MA, USA: Dynamic Ideas, Bölüm 1,2,3
3 MS Excel’in temelleri: fonksiyonlar ve formüller Seref, M. M. et al. (2007). Developing spreadsheet-based decision support systems. Charlestown, MA, USA: Dynamic Ideas, Bölüm 1,2,3
4 MS Excel’in temelleri: grafikler, koşullu biçimlendirme ve pivot tablo oluşturma Seref, M. M. et al. (2007). Developing spreadsheet-based decision support systems. Charlestown, MA, USA: Dynamic Ideas, Bölüm 4,5,6
5 İstatistiksel Analiz Seref, M. M. et al. (2007). Developing spreadsheet-based decision support systems. Charlestown, MA, USA: Dynamic Ideas, Bölüm 7
6 Simulasyon Seref, M. M. et al. (2007). Developing spreadsheet-based decision support systems. Charlestown, MA, USA: Dynamic Ideas, Bölüm 9
7 Büyük veri ile çalışma ve veri tabanı uygulamaları Seref, M. M. et al. (2007). Developing spreadsheet-based decision support systems. Charlestown, MA, USA: Dynamic Ideas, Bölüm 10
8 Ara Sınav
9 MS Excel’in temelleri: Çözücü ve Modelleme Seref, M. M. et al. (2007). Developing spreadsheet-based decision support systems. Charlestown, MA, USA: Dynamic Ideas, Bölüm 8
10 MS Excel’in temelleri: Çözücü ve modelleme Seref, M. M. et al. (2007). Developing spreadsheet-based decision support systems. Charlestown, MA, USA: Dynamic Ideas, Bölüm 8
11 MS Excel için VBA 1: Visual Basic ortamına giriş Seref, M. M. et al. (2007). Developing spreadsheet-based decision support systems. Charlestown, MA, USA: Dynamic Ideas, Bölüm 11
12 MS Excel için VBA 2: Makro kaydı Seref, M. M. et al. (2007). Developing spreadsheet-based decision support systems. Charlestown, MA, USA: Dynamic Ideas, Bölüm 12
13 MS Excel için VBA 3: Objeler hakkında daha fazla Seref, M. M. et al. (2007). Developing spreadsheet-based decision support systems. Charlestown, MA, USA: Dynamic Ideas, Bölüm 13
14 VBA örnekleri
15 Dönemin gözden geçirilmesi
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı

Seref, M. M., Ahuja, R. K., & Winston, W. L. (2007). Developing spreadsheet-based decision support systems. Charlestown, MA, USA: Dynamic Ideas. ISBN: ‎ 978-0975914656

Önerilen Okumalar/Materyaller

Using MIS, David M. Kroenke, Second Edition, 2009 Prentice Hall, ISBN: 9780138132484.

Fundamentals of Database Systems, R. Elmasri, S.K. Navathe, Fifth Edition, 2006 AddisonWesley, ISBN: 9780321369574.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
5
30
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
6
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
2
28
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
5
6
30
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
19
19
Final Sınavı
1
25
25
    Toplam
150

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Matematik, fen bilimleri ve Endüstri Mühendisliği konularında yeterli bilgi sahibidir; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık Endüstri Mühendisliği problemlerinde kullanır.

2

Karmaşık Endüstri Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçer ve uygular.

X
3

Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlar; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygular.

4

Endüstri Mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirir, seçer ve kullanır.

X
5

Karmaşık Endüstri Mühendisliği problemlerinin veya araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlar, deney yapar, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.

X
6

Endüstri Mühendisliği disiplini içinde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışır; bireysel çalışma yapar.

7

Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; etkin rapor yazar ve yazılı raporları anlar, tasarım ve üretim raporları hazırlar, etkin sunum yapar, açık ve anlaşılır talimat verir ve alır.

8

Endüstri Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın Endüstri Mühendisliği alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi sahibidir; Endüstri Mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçlarının farkındadır.

9

Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir; Endüstri Mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi sahibidir.

10

Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi sahibidir; girişimcilik, yenilikçilik hakkında bilinçlidir; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi sahibidir.

11

Bir yabancı dili kullanarak Endüstri Mühendisliği ilişkili konularda bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar.

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilgiye erişir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler; insanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini Endüstri Mühendisliği alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.