Bizi takip edin
|
EN

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Endüstri Mühendisliği

IE 261 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Endüstriyel Bilişim Sistemleri
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
IE 261
Bahar
3
0
3
5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Problem çözme
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Bu dersin amacı, endüstriyel işletmelere uygulanabilir bilgi teknolojileri ve yönetim bilişim sistemleri hakkında bir temel oluşturmak, bilgi sistemlerinin işleyiş temelleri ile tasarımları hakkında öğrencileri bilgilendirmek, ve işletmelerin veri ihtiyaçlarını yönetebilecek veritabanı uygulamalarının analizi, tasarımı ve geliştirilmesi için gerekli altyapıyı sağlamaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bilişim sistemlerinin kullanımının temel yararlarını açıklayabilecektir.
  • Endüstriyel işletmelerin veri ihtiyaçlarını belirleyebilecektir.
  • Basit karar destek sistemleri geliştirebilecektir.
  • MS Excel’in fonksiyonlarını ve MS Excel için Visual Basic’i kullanabilecek
  • Basit veri tabanlarını tasarlayıp uygulayabilecektir.
Ders Tanımı Dersin konuları arasında MS Excel kullanarak temel karar destek sistemlerinin nasıl tasarlanıp geliştirileceği bulunmaktadır. Öncelikle MS Excel'in fonksiyonları anlatılmakta, sonrasındaysa MS Excel ve VBA (Visual Basic) kullanılarak veri tabanı ve karar destek sistemi geliştirme konularında temel bilgi verilmektedir. Derste öğretim metodu öğrencilere uygulama yaptırmaktır. Öğrenciler grup olarak bir karar destek sistemi geliştireceklerdir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Hesap Tabloları, Hücre biçimlendirme, MS Excel’in temelleri: referans verme, isimler, fonksiyonlar, formüller ve grafikler Bölüm 2-3-4-5
2 MS Excel’in temelleri: referans verme, isimler, fonksiyonlar, formüller ve grafikler Bölüm 3-4-5
3 MS Excel’in temelleri: referans verme, isimler, fonksiyonlar, formüller ve grafikler Bölüm 3-4-5
4 MS Excel ile dinamik grafik oluşturma, veri tablosu oluşturma, hedef ara ve senaryo uygulamaları, koşullu biçimlendirme Ders notu
5 MS Excel ile rassal sayı üretimi ve simülasyon uygulamaları Ders notu
6 MS Excel ile matematiksel uygulamalar Ders notu
7 MS Excel’in temelleri: Özet (Pivot) tabloları, istatiksel analiz Bölüm 6-7
8 Ara Sınav Daha önce işlenmiş tüm bölümler
9 Veri Analizi Modülünün Kullanımı Ders notu
10 MS Excel’in temelleri: Çözücü ve modelleme Bölüm 8-9
11 Eniyileme ve karar verme Ders notu
12 MS Excel için Visual Basic: Visual Basic ortamı, makro kaydı Bölüm 11-12
13 MS Excel için Visual Basic: Excel objeleri, değişkenler Bölüm 13-14
14 Veri Tabanı Uygulamaları (DTOPLA, DORTALAMA, DMAK, DMIN, DÇARPIM) Ders notu
15 Genel Tekrar ve Değerlendirme
16 Dönemin gözden geçirilmesi

 

Ders Kitabı

Developing Spreadsheet-Based Decision Support Systems, Dynamic Ideas LLC; 2nd edition (2011), ISBN:9780975914687

Önerilen Okumalar/Materyaller

Using MIS, David M. Kroenke, Second Edition, 2009 Prentice Hall, ISBN: 9780138132484.

Fundamentals of Database Systems, R. Elmasri, S.K. Navathe, Fifth Edition, 2006 AddisonWesley, ISBN: 9780321369574.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
5
30
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
6
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
2
28
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
5
6
30
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
19
19
Final Sınavı
1
25
25
    Toplam
150

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Matematik, fen bilimleri ve Endüstri Mühendisliği konularında yeterli bilgi sahibidir; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık Endüstri Mühendisliği problemlerinde kullanır.

X
2

Karmaşık Endüstri Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçer ve uygular.

X
3

Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlar; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygular.

4

Endüstri Mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirir, seçer ve kullanır.

X
5

Karmaşık Endüstri Mühendisliği problemlerinin veya araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlar, deney yapar, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.

X
6

Endüstri Mühendisliği disiplini içinde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışır; bireysel çalışma yapar.

7

Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; etkin rapor yazar ve yazılı raporları anlar, tasarım ve üretim raporları hazırlar, etkin sunum yapar, açık ve anlaşılır talimat verir ve alır.

8

Endüstri Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın Endüstri Mühendisliği alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi sahibidir; Endüstri Mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçlarının farkındadır.

9

Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir; Endüstri Mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi sahibidir.

10

Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi sahibidir; girişimcilik, yenilikçilik hakkında bilinçlidir; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi sahibidir.

11

Bir yabancı dili kullanarak Endüstri Mühendisliği ilişkili konularda bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar.

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilgiye erişir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler; insanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini Endüstri Mühendisliği alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.