Bizi takip edin
|
EN

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Endüstri Mühendisliği

IE 313 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
İnsan Faktörleri Mühendisliği
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
IE 313
Güz/Bahar
3
0
3
5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Dersin amacı endüstri sistemleri, mühendisliği öğrencilerine temel insan faktörleri, insan faktörleri terminolojisi, temel deney ve tasarım metotları ve mühendislik becerileri alanında bilgilendirmek ve bu bilgileri aletlerin, insan makine sistemlerinin, iş ve yaşam ortamlarının iyileştirilmesi ve tasarımında kullanabilmeleri için gerekli olan altyapıyı sağlamaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • İnsan faktörleri mühendisliği alanının içeriğini ve uygulamalarını açıklayabilecektir
  • İnsan faktörleri mühendisliği bilgilerini ve prensiplerini sistem tasarımı ve değerlendirmesinde uygulayabilecektir
  • İnsanoğlunun sınırlarının ve kapasitesinin alet ve ekipman tasarımındaki etkilerini açıklayabilecektir
  • İşyeri fiziki koşullarını iyileştirmek üzere mevcut işyerlerindeki sorunları saptayabilecek, tanımlayabilecek, alternatif çözümler geliştirebilecek ve çözebilecek
  • İşyeri koşulları (gürültü, sıcaklık, toz vb) için deney tasarlayabilecek, ölçüm alabilecek, sonuçları analiz edip yorumlayabilecek
Ders Tanımı İnsan faktörleri mühendisliği insanoğlu ile en ilgili mühendislik dalıdır. İnsan faktörleri mühendisliği ergonomi olarak da anılmaktadır. İnsan faktörleri mühendisliği insanoğlunun kapasitesi ve limtlerini inceleyerek bu özelliklerin alet, makine, bilgisayar, otomobil, uçak, iş ve yaşam çevresi, iletişim sistemleri tasarımı, iyileştirilmesi, işletimi ile olan bağlarını inceler.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 İnsan Faktörleri ve Sistem, İnsan Faktörleri Araştırma Metotları Sanders and McCormick, Kısım 1, 2 okunması
2 Bilgi Girişi ve İşleyişi Sanders and McCormick, Kısım 3 okunması
3 Metin, Grafik, Sembol, ve Kodlar Sanders and McCormick, Kısım 4 okunması
4 Dinamik Bilginin Görsel Gösterimi Sanders and McCormick, Kısım 5 okunması
5 İşitsel, Duyusal Gösterim Sanders and McCormick, Kısım 6 okunması
6 Dilsel İletişim Sanders and McCormick, Kısım 7 okunması
7 Fiziksel İş ve Fiziksel Malzeme Taşıma Sanders and McCormick, Kısım 8 okunması
8 Motor Becerileri Sanders and McCormick, Kısım 9 okunması
9 Sistem Kontrolü Sanders and McCormick, Kısım 10 okunması
10 Kontroller ve Veri Giriş Aletleri Sanders and McCormick, Kısım 11 okunması
11 El Aletleri ve Cihazlar Sanders and McCormick, Kısım 12 okunması
12 Uygulamalı Antropometri, İş Yeri Tasarımı ve Oturma Sanders and McCormick, Kısım 13 okunması
13 Bileşenlerin Fiziksel Alana Yerleşimi Sanders and McCormick, Kısım 14 okunması
14 İşyeri Tasarımının Kişilerarası Yönleri Sanders and McCormick, Kısım 15 okunması
15 Çevresel Faktörler: Aydınlatma, Hava Şartları, Gürültü, ve Hareket Sanders and McCormick, Kısım 16, 17, 18, 19 okunması
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Ders Kitabı Ders Kitabı: Sanders and McCormick, Human Factors in Engineering & Design, McGraw Hill, 1987.
Önerilen Okumalar/Materyaller Kantowitz and Sorkin, HumanFactorsUnderstanding PeopleSystems Relationships, John Wiley, 1983. Wickens, Lee, Liu, and Gordon Becker, An Introduction to Human Factors Engineering, Prentice Hall, 2004. Ders konularıyla ilgili çeşitli bilimsel dergi makaleleri

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
5
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
1
15
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
20
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
25
Final Sınavı
1
35
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
65
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
35
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
2
32
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
1
20
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
1
20
20
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
12
12
Final Sınavı
1
18
18
    Toplam
150

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Matematik, fen bilimleri ve Endüstri Mühendisliği konularında yeterli bilgi sahibidir; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık Endüstri Mühendisliği problemlerinde kullanır.

2

Karmaşık Endüstri Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçer ve uygular.

3

Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlar; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygular.

X
4

Endüstri Mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirir, seçer ve kullanır.

5

Karmaşık Endüstri Mühendisliği problemlerinin veya araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlar, deney yapar, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.

6

Endüstri Mühendisliği disiplini içinde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışır; bireysel çalışma yapar.

X
7

Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; etkin rapor yazar ve yazılı raporları anlar, tasarım ve üretim raporları hazırlar, etkin sunum yapar, açık ve anlaşılır talimat verir ve alır.

X
8

Endüstri Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın Endüstri Mühendisliği alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi sahibidir; Endüstri Mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçlarının farkındadır.

X
9

Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir; Endüstri Mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi sahibidir.

10

Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi sahibidir; girişimcilik, yenilikçilik hakkında bilinçlidir; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi sahibidir.

11

Bir yabancı dili kullanarak Endüstri Mühendisliği ilişkili konularda bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar.

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilgiye erişir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler; insanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini Endüstri Mühendisliği alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.