Bizi takip edin
|
EN

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Endüstri Mühendisliği

IE 315 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Sıralama ve Çizelgeleme
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
IE 315
Güz/Bahar
3
0
3
6

Ön-Koşul(lar)
  IE 252 Başarılı olmak (En az DD notu almış olmak)
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli Çevrim içi
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Grup çalışması
Problem çözme
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrencilere hem üretim hem de hizmet organizasyonlarının karşılaştığı çizelgeleme sorunlarını göstermek ve bu sorunlara temel prensiplerden başlayarak karmaşık algoritmalara ve bilgisayar destekli çizelgeleme sistemlerine kadar değişik yöntemlerle çözüm yollarını öğretmektir. Derste işlenecek başlıca konular makine çizelgelemesi, atölye çizelgelemesi, esnek imalat sistemleri, ve işgücü çizelgelemesidir. Ayrıca derste sistem yaklaşımı ve uygulamaya önem verilecektir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Farklı üretim sistemlerini ve bu sistemlere uygun olan çizelgeleme yöntemlerini ayırt edebilecektir
  • Değişik üretim sistemleri için çizelgeleme sistemleri kurmak amacıyla mevcut olan temel yöntem ve teknikleri kullanabilecektir
  • Çizelgeleme problemlerini çözmek için matematiksel modeller geliştirebilecektir
  • Çizelgeleme problemlerini çözmek için geliştirilmiş yazılımları kullanabilecektir
  • Sıralama ve çizelgeleme sistemlerinin pratikte nasıl uygulanacağını analiz edebilecektir
Ders Tanımı Derste işlenecek başlıca konular tekli ve paralel makine çizelgelemesi, atölye ve montaj hattı çizelgelemesi, esnek imalat sistemleri, ve işgücü çizelgelemesidir. Ayrıca derste sistem yaklaşımı ve uygulamaya önem verilecektir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Derse Giriş. Sıralama ve Çizelgelemeye Giriş. Planning and Scheduling in Manufacturing and services, M. L. Pinedo, 2005, Springer Bölüm 1; Scheduling: Theory, Algorithms and Systems, Pinedo, M., Springer, 3e, 2008, Bölüm 1
2 Notasyon, Dağıtım Kuralları Planning and Scheduling in Manufacturing and services, M. L. Pinedo, 2005, Bölüm 2,3; Scheduling: Theory, Algorithms and Systems, Pinedo, M., Springer, 3e, 2008, Bölüm 2, 14
3 Tek makina çizelgelemesi Scheduling: Theory, Algorithms and Systems, Pinedo, M., Springer, 3e, 2008, Bölüm 3,4
4 Tek makina çizelgelemesi Scheduling: Theory, Algorithms and Systems, Pinedo, M., Springer, 3e, 2008, Bölüm 3,4
5 Tek makina çizelgelemesi Scheduling: Theory, Algorithms and Systems, Pinedo, M., Springer, 3e, 2008, Bölüm 3,4
6 LEKIN, Tekrar -
7 Ara sınav -
8 Akış Tipi Üretim Planning and Scheduling in g: ThManufacturing and services, M. L. Pinedo, 2005, Springer Bölüm 6
9 Akış Tipi Üretim Planning and Scheduling in g: ThManufacturing and services, M. L. Pinedo, 2005, Springer Bölüm 6
10 Paralel Makinalar Scheduling: Theory, Algorithms and Systems, Pinedo, M., Springer, 3e, 2008, Bölüm 5,6
11 Atölye Tipi Üretim Planning and Scheduling in g: ThManufacturing and services, M. L. Pinedo, 2005, Springer Bölüm 5; Schedulineory, Algorithms and Systems, Pinedo, M., Springer, 3e, 2008, Bölüm 7
12 Açık Üretim. Rezervasyon sistemleri Scheduling: Theory, Algorithms and Systems, Pinedo, M., Springer, 3e, 2008, Bölüm 8
13 Proje sunumları
14 Proje sunumları
15 Dersin gözden geçirilmesi
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı
Önerilen Okumalar/Materyaller

Pinedo, M., Planning and Scheduling in Manufacturing and Services, Springer, 2005

Pinedo, M., Scheduling: Theory, Algorithms and Systems, Springer, 3e, 2008

Production Planning and Industrial Scheduling, D. R. Sule, CRC Press, 2008

Ders notları ve slaytlar. 

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
1
20
Portfolyo
Ödev
-
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
15
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
1
35
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
65
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
35
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
2
28
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
1
20
20
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
1
24
24
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
30
30
Final Sınavı
1
30
30
    Toplam
180

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Matematik, fen bilimleri ve Endüstri Mühendisliği konularında yeterli bilgi sahibidir; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık Endüstri Mühendisliği problemlerinde kullanır.

X
2

Karmaşık Endüstri Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçer ve uygular.

X
3

Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlar; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygular.

X
4

Endüstri Mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirir, seçer ve kullanır.

X
5

Karmaşık Endüstri Mühendisliği problemlerinin veya araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlar, deney yapar, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.

6

Endüstri Mühendisliği disiplini içinde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışır; bireysel çalışma yapar.

7

Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; etkin rapor yazar ve yazılı raporları anlar, tasarım ve üretim raporları hazırlar, etkin sunum yapar, açık ve anlaşılır talimat verir ve alır.

8

Endüstri Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın Endüstri Mühendisliği alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi sahibidir; Endüstri Mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçlarının farkındadır.

9

Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir; Endüstri Mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi sahibidir.

10

Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi sahibidir; girişimcilik, yenilikçilik hakkında bilinçlidir; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi sahibidir.

11

Bir yabancı dili kullanarak Endüstri Mühendisliği ilişkili konularda bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar.

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilgiye erişir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler; insanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini Endüstri Mühendisliği alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.