Bizi takip edin
|
EN

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Endüstri Mühendisliği

IE 316 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
İmalat Sistemleri
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
IE 316
Bahar
3
0
3
6

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Grup çalışması
Problem çözme
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Bu dersin amacı, temel imalat tekniklerini, farklı imalat sistemlerini ve sistem performansını değerlendirmek için kullanılan ölçütleri öğretmektir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Farklı imalat teknikleri ve imalat sistemlerini kıyaslayabileceklerdir.
  • Manuel ve otomasyona dayalı üretim/imalat sistemlerini ayırt edebileceklerdir.
  • Modern imalat sistemlerinin performansını ölçebileceklerdir
  • Manuel ve otomasyona dayalı imalat sistemlerini tasarlayabileceklerdir
  • Hücresel üretim sistemlerini tasarlayabileceklerdir.
Ders Tanımı Montaj hatları, transfer hatları, esnek imalat sistemleri, malzeme taşıma ve aktarma sistemler ve hücresel imalat gibi imalat sistemleri öğretilmektedir

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş, Üretim İşlemleri, Üretim Modelleri ve Otomasyon Automation, Production Systems, and Computer Integrated manufacturing, M. P. Groover, 3e, 2007, Pearson Bölüm 1-4
2 Üretim Sistemlerine Giriş ve Tek İstasyonlu Hücreler (Bölüm 1-4) Automation, Production Systems, and Computer Integrated manufacturing, M. P. Groover, 3e, 2007, Pearson Bölüm 13 ve 14
3 Montaj Hatları Automation, Production Systems, and Computer Integrated manufacturing, M. P. Groover, 3e, 2007, Pearson Bölüm 15
4 Montaj Hatları + Proje Konularının ve Gruplarının Belirlenmesi Automation, Production Systems, and Computer Integrated manufacturing, M. P. Groover, 3e, 2007, Pearson Bölüm 15 ve 16
5 Otomatik Üretim Hatları Automation, Production Systems, and Computer Integrated manufacturing, M. P. Groover, 3e, 2007, Pearson Bölüm 16
6 Otomatik Üretim Hatları (Bölüm 13-14) Automation, Production Systems, and Computer Integrated manufacturing, M. P. Groover, 3e, 2007, Pearson Bölüm 16
7 Soru Çözümleri (Bölüm 1-4, 13-16) + Ödev 1
8 Ara sınav (Bölüm 1-4, 13-16)
9 Otomatik Montaj Hatları (Bölüm 15-16) Automation, Production Systems, and Computer Integrated manufacturing, M. P. Groover, 3e, 2007, Pearson Bölüm 17
10 Hücresel Üretim Automation, Production Systems, and Computer Integrated manufacturing, M. P. Groover, 3e, 2007, Pearson Bölüm 18
11 Hücresel Üretim + Sorular (Bölüm 18) Automation, Production Systems, and Computer Integrated manufacturing, M. P. Groover, 3e, 2007, Pearson Bölüm 18
12 Esnek İmalat Sistemleri + Homework 2 (Bölüm 17) Automation, Production Systems, and Computer Integrated manufacturing, M. P. Groover, 3e, 2007, Pearson Bölüm 19
13 Esnek İmalat Sistemleri Automation, Production Systems, and Computer Integrated manufacturing, M. P. Groover, 3e, 2007, Pearson Bölüm 19
14 Proje Sunumları ve Proje Rapor Teslim (Bölüm 18)
15 Dönemin gözden geçirilmesi
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı

Groover, Mikell P. (2007).  Automation, Production Systems, and C.I.M.  Prentice-Hall: Englewood Cliffs, N.J., 3/e, 2007

Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
1
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
20
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
20
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
3
42
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
2
14
28
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
1
30
30
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
13
13
Final Sınavı
1
19
19
    Toplam
180

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Matematik, fen bilimleri ve Endüstri Mühendisliği konularında yeterli bilgi sahibidir; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık Endüstri Mühendisliği problemlerinde kullanır.

2

Karmaşık Endüstri Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçer ve uygular.

X
3

Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlar; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygular.

X
4

Endüstri Mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirir, seçer ve kullanır.

X
5

Karmaşık Endüstri Mühendisliği problemlerinin veya araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlar, deney yapar, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.

X
6

Endüstri Mühendisliği disiplini içinde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışır; bireysel çalışma yapar.

7

Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; etkin rapor yazar ve yazılı raporları anlar, tasarım ve üretim raporları hazırlar, etkin sunum yapar, açık ve anlaşılır talimat verir ve alır.

8

Endüstri Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın Endüstri Mühendisliği alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi sahibidir; Endüstri Mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçlarının farkındadır.

9

Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir; Endüstri Mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi sahibidir.

10

Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi sahibidir; girişimcilik, yenilikçilik hakkında bilinçlidir; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi sahibidir.

X
11

Bir yabancı dili kullanarak Endüstri Mühendisliği ilişkili konularda bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar.

X
12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilgiye erişir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler; insanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini Endüstri Mühendisliği alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.