Bizi takip edin
|
EN

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Endüstri Mühendisliği

IE 321 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Dinamik ve Doğrusal Olmayan Programlama
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
IE 321
Güz
2
2
3
6

Ön-Koşul(lar)
  IE 251 Başarılı olmak (En az DD notu almış olmak)
ve IE 240 Başarılı olmak (En az DD notu almış olmak)
veya MATH 240 Başarılı olmak (En az DD notu almış olmak)
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli Karma
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Problem çözme
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Bu ders, üç dönemde verilen yöneylem araştırması derslerinin üçüncü bölümü olup, dinamik programlamanın temel kavramlarının öğrencilere verilmesini, doğrusal olmayan programlama problemlerinin, metasezgisellerin ve Markov zincirlerinin çözüm yollarıyla öğrencileri tanıştırmayı ve bu konuların önemini ve bu konulardaki uygulamaları Endüstri Mühendisliği kaynaklarından seçilmiş örneklerle öğrencilere anlatmayı amaçlanmaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Dinamik programlama problemlerinin karakteristiklerini açıklayabileceklerdir.
  • Dinamik programlama problemlerini çözebileceklerdir.
  • Doğrusal olmayan programlama problemlerinin çeşitlerini belirleyebileceklerdir.
  • Tek-değişkenli, çok değişkenli kısıtsız optimizasyon çözüm yöntemlerini kullanabileceklerdir.
  • Kısıtlı optimizasyon için gerekli ve yeterli koşullarını tanımlayabileceklerdir.
  • Başlıca metasezgisellerin temel kavramlarını açıklayabileceklerdir.
  • Rassal süreçleri, Markov zincirlerini ve Markov Zincirlerinin karakteristiklerini açıklayabilecektir
Ders Tanımı Bu ders ana konuları belirli ve olasılıksal dinamik programlama, doğrı-usal olmayan programlama, metasezgiseller ve Markov Zincirleridir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dinamik programlama Bölüm 11, Hillier, F. S., Lieberman, G. J. "Introduction to Operations Research", Mc GrawHill.
2 Dinamik programlama Bölüm 11, Hillier, F. S., Lieberman, G. J. "Introduction to Operations Research", Mc GrawHill.
3 Dinamik programlama Bölüm 11, Hillier, F. S., Lieberman, G. J. "Introduction to Operations Research", Mc GrawHill.
4 Dinamik programlama Bölüm 11, Hillier, F. S., Lieberman, G. J. "Introduction to Operations Research", Mc GrawHill.
5 Dinamik programlama Bölüm 11, Hillier, F. S., Lieberman, G. J. "Introduction to Operations Research", Mc GrawHill.
6 Doğrusal Olmayan Programlama Bölüm 13, Hillier, F. S., Lieberman, G. J. "Introduction to Operations Research", Mc GrawHill.
7 Doğrusal Olmayan Programlama Bölüm 13, Hillier, F. S., Lieberman, G. J. "Introduction to Operations Research", Mc GrawHill.
8 Doğrusal Olmayan Programlama Bölüm 13, Hillier, F. S., Lieberman, G. J. "Introduction to Operations Research", Mc GrawHill.
9 Doğrusal Olmayan Programlama Bölüm 13, Hillier, F. S., Lieberman, G. J. "Introduction to Operations Research", Mc GrawHill.
10 Doğrusal Olmayan Programlama Bölüm 13, Hillier, F. S., Lieberman, G. J. "Introduction to Operations Research", Mc GrawHill.
11 Metasezgiseller Bölüm 14, Hillier, F. S., Lieberman, G. J. "Introduction to Operations Research", Mc GrawHill.
12 Markov Zincirleri Bölüm 29, Hillier, F. S., Lieberman, G. J. "Introduction to Operations Research", Mc GrawHill.
13 Markov Zincirleri Bölüm 29, Hillier, F. S., Lieberman, G. J. "Introduction to Operations Research", Mc GrawHill.
14 Proje Sunumları -
15 Dönemin Gözden Geçirilmesi
16 Dönemin Gözden Geçirilmesi

 

Ders Kitabı

Introduction to Operations Research, Frederick S. Hillier, Gerald J. Lieberman, 11th Edition, 2021 Mc GrawHill, ISBN: 978-1-260-57587-3.

Önerilen Okumalar/Materyaller

Operations Research:  Applications and Algorithms, Wayne L. Winston,  4th Ed., Duxbury Press, ISBN 0534209718.

Operations Research. An Introduction, Hamdy A. Taha, Sixth Edition, 1997, PrenticeHall, ISBN 0132811723.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
1
15
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
15
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
2
32
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
3
42
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
1
10
10
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
1
20
20
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
20
20
Final Sınavı
1
24
24
    Toplam
180

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Matematik, fen bilimleri ve Endüstri Mühendisliği konularında yeterli bilgi sahibidir; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık Endüstri Mühendisliği problemlerinde kullanır.

X
2

Karmaşık Endüstri Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçer ve uygular.

X
3

Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlar; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygular.

X
4

Endüstri Mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirir, seçer ve kullanır.

X
5

Karmaşık Endüstri Mühendisliği problemlerinin veya araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlar, deney yapar, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.

X
6

Endüstri Mühendisliği disiplini içinde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışır; bireysel çalışma yapar.

X
7

Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; etkin rapor yazar ve yazılı raporları anlar, tasarım ve üretim raporları hazırlar, etkin sunum yapar, açık ve anlaşılır talimat verir ve alır.

8

Endüstri Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın Endüstri Mühendisliği alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi sahibidir; Endüstri Mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçlarının farkındadır.

9

Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir; Endüstri Mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi sahibidir.

10

Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi sahibidir; girişimcilik, yenilikçilik hakkında bilinçlidir; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi sahibidir.

11

Bir yabancı dili kullanarak Endüstri Mühendisliği ilişkili konularda bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar.

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilgiye erişir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler; insanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini Endüstri Mühendisliği alanıyla ilişkilendirir.

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.