Bizi takip edin
|
EN

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Endüstri Mühendisliği

IE 322 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
İş Sistemleri Analizi ve Tasarımı
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
IE 322
Güz
3
0
3
6

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu dersin amacı verimliliği iyileştirmeyi engelleyen işyeri koşullarının ve uygulamalarının analizinde kullanılan metotlar hakkında bilgi sunmak; iş metotları, iş istasyonu tasarımı ve iş ortamında iyileştirmeler yaparak verimliliği artırmak; iş zaman standartlarını geliştirerek verimliliği değerlendirmek için kullanmak.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Verimliliğe etki eden etmenleri tanımlayabilecek
  • Metot analizi ve iş ölçümünün amacını ve verimliliği değerlendirmedeki kullanım alanlarını açıklayabilecek
  • İş element ve operasyonlarını tanımlamada kullanılan değişik grafiklerin aralarındaki farkları belirleyebilecek
  • Zaman etüdü çalışması tasarlayabilecek
  • Önceden belirlenmiş zaman sistemlerinin avantaj ve dezavantajlarını listeleyebilecek
Ders Tanımı Dersin içeriği iş metotları, operasyon analizi, grafik yöntemleri, iş etüdü, iş örneklemesi, standart veri, ve öğrenme eğrilerinden oluşur.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Metot Mühendisliğine Giriş Niebel ve Freivalds, Kısım 1 okunması
2 Problem Çözme Gereçleri Niebel ve Freivalds, Kısım 2 okunması
3 Operasyon Analizi Niebel ve Freivalds, Kısım 3 okunması
4 İş Tasarımı: Hareket Ekonomisi, Hareket Etüdü Niebel ve Freivalds, Kısım 4 okunması
5 İşyeri ve Sistem Güvenliği Niebel ve Freivalds, Kısım 8 okunması
6 Metot Uygulaması Niebel ve Freivalds, Kısım 9 okunması
7 İş Ölçümü: İş Etüdü, Performans Derecelendirmesi Niebel ve Freivalds, Kısım 10, 11 okunması
8 Genel Tekrar ve Arasınav
9 Öğrenme Eğrisi: Standart Veri ve Formülleri Niebel ve Freivalds, Kısım 18.2, 12 okunması
10 Belirlenmiş Zaman Sistemleri Niebel ve Freivalds, Kısım 13 okunması
11 İş Örneklemesi Niebel ve Freivalds, Kısım 14 okunması
12 Standart Takibi ve Kullanımı Niebel ve Freivalds, Kısım 16 okunması
13 Standart Takibi ve Kullanımı Niebel ve Freivalds, Kısım 16 okunması
14 İş Tasarımı Niebel ve Freivalds, Kısım 5 okunması
15 İş Tasarımı Niebel ve Freivalds, Kısım 5 okunması
16 Genel Tekrar

 

Ders Kitabı Ders Kitabı: Niebel, BW and Freivalds, A. (2009). Niebel’s Methods, Standards, & Work Design, 12th Ed, Boston: WCB/McGrawHill.
Önerilen Okumalar/Materyaller Groover, M. P. (2007). Work systems and the methods, measurement, and management of work. Upper Saddle River, NJ: Pearson Prentice Hall.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
1
10
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
20
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
4
56
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
1
18
18
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
1
20
20
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
16
16
Final Sınavı
1
22
22
    Toplam
180

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Matematik, fen bilimleri ve Endüstri Mühendisliği konularında yeterli bilgi sahibidir; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık Endüstri Mühendisliği problemlerinde kullanır.

X
2

Karmaşık Endüstri Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçer ve uygular.

X
3

Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlar; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygular.

X
4

Endüstri Mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirir, seçer ve kullanır.

5

Karmaşık Endüstri Mühendisliği problemlerinin veya araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlar, deney yapar, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.

X
6

Endüstri Mühendisliği disiplini içinde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışır; bireysel çalışma yapar.

X
7

Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; etkin rapor yazar ve yazılı raporları anlar, tasarım ve üretim raporları hazırlar, etkin sunum yapar, açık ve anlaşılır talimat verir ve alır.

8

Endüstri Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın Endüstri Mühendisliği alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi sahibidir; Endüstri Mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçlarının farkındadır.

9

Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir; Endüstri Mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi sahibidir.

X
10

Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi sahibidir; girişimcilik, yenilikçilik hakkında bilinçlidir; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi sahibidir.

X
11

Bir yabancı dili kullanarak Endüstri Mühendisliği ilişkili konularda bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar.

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilgiye erişir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler; insanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini Endüstri Mühendisliği alanıyla ilişkilendirir.

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.