Bizi takip edin
|
EN

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Endüstri Mühendisliği

IE 323 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Üretim Planlama,Tasarım ve Kontrol
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
IE 323
Güz
3
0
3
6

Ön-Koşul(lar)
  IE 222 İzlemiş olmak (Derse kayıt olup NA veya W notu dışında bir nota sahip olmak)
veya ISE 216 İzlemiş olmak (Derse kayıt olup NA veya W notu dışında bir nota sahip olmak)
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Grup çalışması
Problem çözme
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Öğrencilere çeşitli üretim sistemlerinin nasıl analiz edileceğini ve system bakış açısı ile üretim sistemlerini etkili ve verimli bir şekilde yönetmek için gerekli yöntem ve araçları öğretmektir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Malzeme ihtiyaç planlamasını tanımlayabilecektir
  • Makinalarda çizelgeleme yöntemlerini kullanabilecekler
  • Proje çizelgeleme konseptlerinin temellerini anlayabileceklerdir
  • Tesis planlama ve yerleşke düzenleme konusunun temellerini anlayabileceklerdir
  • Tesis planlama ve yerleşke düzenleme konusunda çözüm üretebileceklerdir
Ders Tanımı Bu ders öğrencilere üretim planlama ve üretim planlama ile ilgili konuları öğretmeyi planlamaktadır. Ders özellikle, üretim planlama içindeki planlama, çizelgeleme ve tesis yerleşimi problemlerine odaklanır. Dersin içerikleri arasında temel planlama ve çizelgeleme problemlerinin modellenmesi ve çözülmesinin yanı sıra, bu problemlerin çözümü için gerekli olan model ve araçları da içermektedir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 İtme ve Çekme Üretim Kontrol Sistemleri: MRP ve JIT Nahmias 7. bölüm
2 İtme ve Çekme Üretim Kontrol Sistemleri: MRP ve JIT Nahmias 7. bölüm
3 İtme ve Çekme Üretim Kontrol Sistemleri: MRP ve JIT Nahmias 7. bölüm
4 Operasyon Çizelgeleme + Quiz 1 Nahmias 8. bölüm
5 Operasyon Çizelgeleme + Ödev 1 Nahmias 8. bölüm
6 Operasyon Çizelgeleme + Quiz 2 Nahmias 8. bölüm
7 Operasyon Çizelgeleme Nahmias 8. bölüm
8 Genel Tekrar + PS + Ara Sınav -
9 Proje Çizelgeleme Nahmias 9. bölüm
10 Proje Çizelgeleme Nahmias 9. bölüm
11 Tesis Planlama ve Tesis Yerleşimi + Quiz 3 Nahmias 10. bölüm
12 Tesis Planlama ve Tesis Yerleşimi Nahmias 10. bölüm
13 Tesis Planlama ve Tesis Yerleşimi + Ödev 2 Nahmias 10. bölüm
14 Genel Tekrar ve Değerlendirme + Quiz 4
15 Genel Tekrar ve Değerlendirme
16 Final

 

Ders Kitabı

Production and Operations Analysis, 6th ed., Steven Nahmias, McGrawHill / Irwin.

Önerilen Okumalar/Materyaller Ders Notları

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
-
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
4
20
Portfolyo
Ödev
2
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
20
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
7
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
3
42
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
4
1
4
Portfolyo
0
Ödev
2
12
24
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
22
22
Final Sınavı
1
40
40
    Toplam
180

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Matematik, fen bilimleri ve Endüstri Mühendisliği konularında yeterli bilgi sahibidir; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık Endüstri Mühendisliği problemlerinde kullanır.

X
2

Karmaşık Endüstri Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçer ve uygular.

X
3

Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlar; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygular.

4

Endüstri Mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirir, seçer ve kullanır.

X
5

Karmaşık Endüstri Mühendisliği problemlerinin veya araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlar, deney yapar, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.

6

Endüstri Mühendisliği disiplini içinde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışır; bireysel çalışma yapar.

X
7

Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; etkin rapor yazar ve yazılı raporları anlar, tasarım ve üretim raporları hazırlar, etkin sunum yapar, açık ve anlaşılır talimat verir ve alır.

8

Endüstri Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın Endüstri Mühendisliği alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi sahibidir; Endüstri Mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçlarının farkındadır.

9

Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir; Endüstri Mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi sahibidir.

10

Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi sahibidir; girişimcilik, yenilikçilik hakkında bilinçlidir; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi sahibidir.

X
11

Bir yabancı dili kullanarak Endüstri Mühendisliği ilişkili konularda bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar.

X
12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilgiye erişir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler; insanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini Endüstri Mühendisliği alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.