Bizi takip edin
|
EN

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Endüstri Mühendisliği

IE 325 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Tedarik Zincirlerinin Modellenmesi ve Analizi
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
IE 325
Güz/Bahar
3
0
3
5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Grup çalışması
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Dersin amacı, lojistik sistem tasarımında tedarik zincirlerinin tasarlanması ve yönetimi ile ilgili iş süreçleri, bilgi teknolojileri ve diğer konular hakkında temel bilgi kazandırmaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Üretim ve hizmet sektörlerinde tedarik zincirlerinin önemini açıklayabilecektir
  • Dağıtım stratejileri ve bu stratejilerin uygulama yöntemlerini açıklayabilecektir
  • Tedarik zincirindeki farklı unsurların stratejik kararları arasında varolan etkileşimi analiz edebilecektir
  • Tedarik zinciri operasyonlarında envanter yönetimi, risk havuzu, işbirliği ve bilgi teknolojileri gibi konulardaki kavramları tanımlayabilecektir
  • Tedarik zincirleri sistemleri tasarımında ağ planlama stratejilerini uygulayabilecektir
  • Tedarik zincirinde, yerleşim ve dağıtım problemlerini modelleyebilecektir
Ders Tanımı Ders tedarik zinciri yönetimi konusunda geniş kapsamlı bir konu yelpazesini içermekte, tedarik zincirinde yerleşim ve atama problemleri, envanter yönetimi, ağ tasarımı gibi çeşitli temel sorunlar hakkında vaka çalışmaları ve teknik konuların derinlemesine analizlerini kapsamaktadır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Tedarik zincirini anlamak, Tedarik zinciri performansı: Stratejik uygunluğu ve kapsamı anlamak Ders kitabı, Bölüm 1-2
2 Tedarik zincirini anlamak, Tedarik zinciri performansı: Stratejik uygunluğu ve kapsamı anlamak Ders kitabı, Bölüm 1-2
3 Tedarik zinciri sürücüleri ve ölçütleri, Dağıtım ağlarının tasarlanması Ders kitabı, Bölüm 3-4
4 Tedarik zincirinde ağ tasarımı Ders kitabı, Bölüm 5
5 Tedarik zincirinde ağ tasarımı Ders kitabı, Bölüm 5
6 Tedarik zincirinde talep tahmini Ders kitabı, Bölüm 7
7 Tedarik zincirinde talep tahmini Ders kitabı, Bölüm 7
8 Ara sınav
9 Tedarik zincirinde bütünleşik planlama Ders kitabı, Bölüm 8
10 Tedarik zincirinde bütünleşik planlama Ders kitabı, Bölüm 8
11 Tedarik zincirinde ekonomik ölçütler yönetimi: çevrimsel envanter Ders kitabı, Bölüm 10
12 Tedarik zincirinde ekonomik ölçütler yönetimi: çevrimsel envanter Ders kitabı, Bölüm 10
13 Tedarik zincirinde taşıma Ders kitabı, Bölüm 13
14 Tedarik zincirinde taşıma Ders kitabı, Bölüm 13
15 Case study sunumları
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı Ders Kitabı: Supply Chain Management, (3rd edition), Sunil Chopra, Peter Meindl Prentice Hall, NJ 2007.
Önerilen Okumalar/Materyaller Ders notları ve slaytlar

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
4
20
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
25
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
15
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
6
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
3
42
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
4
1
4
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
16
16
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
15
15
Final Sınavı
1
25
25
    Toplam
150

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Matematik, fen bilimleri ve Endüstri Mühendisliği konularında yeterli bilgi sahibidir; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık Endüstri Mühendisliği problemlerinde kullanır.

2

Karmaşık Endüstri Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçer ve uygular.

X
3

Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlar; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygular.

4

Endüstri Mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirir, seçer ve kullanır.

X
5

Karmaşık Endüstri Mühendisliği problemlerinin veya araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlar, deney yapar, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.

6

Endüstri Mühendisliği disiplini içinde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışır; bireysel çalışma yapar.

7

Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; etkin rapor yazar ve yazılı raporları anlar, tasarım ve üretim raporları hazırlar, etkin sunum yapar, açık ve anlaşılır talimat verir ve alır.

X
8

Endüstri Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın Endüstri Mühendisliği alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi sahibidir; Endüstri Mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçlarının farkındadır.

9

Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir; Endüstri Mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi sahibidir.

10

Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi sahibidir; girişimcilik, yenilikçilik hakkında bilinçlidir; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi sahibidir.

X
11

Bir yabancı dili kullanarak Endüstri Mühendisliği ilişkili konularda bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar.

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilgiye erişir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler; insanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini Endüstri Mühendisliği alanıyla ilişkilendirir.

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.