Bizi takip edin
|
EN

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Endüstri Mühendisliği

IE 326 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Envanter Planlama
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
IE 326
Güz/Bahar
3
0
3
6

Ön-Koşul(lar)
  IE 222 Başarılı olmak (En az DD notu almış olmak)
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Problem çözme
Olgu / Vaka çalışması
Soru & Cevap
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrencilere temel envanter planlama problemlerini tanıtmak ve çözüm yöntemleri konusunda bilgi vermektir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Belirgin ve rassal talep durumlarında envanter kontrolü için yeniden sipariş noktalarını ve sipariş miktarlarını hesaplayabilecektir
  • Birden fazla ürünün envanter kontrolünü koordineli bir şekilde yapabilecektir
  • Tedarik zincirinde envanter kontrolü problemlerini çözebilecektir
  • Envanter planlama problemlerini çözmek için çeşitli tekniklere hakim olabilecek ve sisteme en uygun çözüm yöntemini kullanabilecektir
  • Bulduğu sonucun performans analizini yapabilecektir
Ders Tanımı Bu dersin konuları arasında envanter planlamasının önemi, bir ve daha fazla ürünün envanter planlaması ile özel sınıflara giren ürünlerin envanter planlaması problemleri bulunmaktadır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Envanter planlamanın bağlamı ve önemi Inventory Management and Production Planning and Scheduling, Bölüm 1 ve 3
2 Sabit talebi olan ürünler için sipariş miktarı. Ekonomik Sipariş Miktarı. Miktar indirimleri. Inventory Management and Production Planning and Scheduling, Bölüm 5
3 Enflasyon. Sipariş miktarları üzerindeki sınırlar Inventory Management and Production Planning and Scheduling, Bölüm 5
4 Talebi zamanla değişkenlik gösteren ürünler Inventory Management and Production Planning and Scheduling, Bölüm 6
5 Rassal talebi olan ürünler Inventory Management and Production Planning and Scheduling, Bölüm 7
6 Rassal talebi olan ürünler Inventory Management and Production Planning and Scheduling, Bölüm 7
7 Rassal talebi olan ürünler: (s,Q), (R,S) sistemleri Inventory Management and Production Planning and Scheduling, Bölüm 7
8 Ara sınav
9 A ve C sınıfı ürünler için envanter planlama Inventory Management and Production Planning and Scheduling, Bölüm 8 ve 9
10 Özel üretim ve dayanıksız mallar Inventory Management and Production Planning and Scheduling, Bölüm 10
11 Tek bir stok noktasında eşgüdümlü yeniden doldurma Inventory Management and Production Planning and Scheduling, Bölüm 11
12 Tedarik zinciri yönetimi. Çok kademeli envanterler: Belirli talep. Inventory Management and Production Planning and Scheduling, Bölüm 12
13 Çok kademeli envanterler: Rassal talep Inventory Management and Production Planning and Scheduling, Bölüm 12
14 Sınıf içi çalışma
15 Dersin gözden geçirilmesi
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı
Önerilen Okumalar/Materyaller

Edward A. Silver, David F. Pyke, Rein Peterson, Inventory Management and Production Planning and Scheduling, Wiley.

Donald Waters, Inventory Control and Management, Wiley.

Instructor notes and lecture slides.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
1
25
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
2
10
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
1
35
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
65
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
35
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
3
42
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
1
5
5
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
2
5
10
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
25
25
Final Sınavı
1
30
30
    Toplam
160

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Matematik, fen bilimleri ve Endüstri Mühendisliği konularında yeterli bilgi sahibidir; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık Endüstri Mühendisliği problemlerinde kullanır.

X
2

Karmaşık Endüstri Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçer ve uygular.

X
3

Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlar; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygular.

X
4

Endüstri Mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirir, seçer ve kullanır.

X
5

Karmaşık Endüstri Mühendisliği problemlerinin veya araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlar, deney yapar, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.

6

Endüstri Mühendisliği disiplini içinde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışır; bireysel çalışma yapar.

7

Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; etkin rapor yazar ve yazılı raporları anlar, tasarım ve üretim raporları hazırlar, etkin sunum yapar, açık ve anlaşılır talimat verir ve alır.

8

Endüstri Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın Endüstri Mühendisliği alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi sahibidir; Endüstri Mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçlarının farkındadır.

9

Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir; Endüstri Mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi sahibidir.

10

Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi sahibidir; girişimcilik, yenilikçilik hakkında bilinçlidir; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi sahibidir.

11

Bir yabancı dili kullanarak Endüstri Mühendisliği ilişkili konularda bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar.

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilgiye erişir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler; insanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini Endüstri Mühendisliği alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.