Bizi takip edin
|
EN

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Endüstri Mühendisliği

IE 327 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Üretim Yönetiminde Özel Konular
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
IE 327
Güz/Bahar
3
0
3
6

Ön-Koşul(lar)
  MATH 236 Başarılı olmak (En az DD notu almış olmak)
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Grup çalışması
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Dersin amacı başta Yalın Altı Sigma proje yaklaşımı olmak üzere farklı süreç iyileştirme yaklaşımlarını tanıtmaktır. Süreç şeması oluşturma, istatistiksel analiz teknikleri, hipotez testleri ve bazı grafiksel analizler dersin konuları arasındadır. Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler ;
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Altı Sigma’nın temel proje yönetimi yaklaşımını anlayabilecekler
  • Altı Sigma’nın 5 temel adımının hem projelerin yönetiminde hem de süreçlerin iyileştirilmesinde nasıl kullanılabileceğini kavrayabilecek
  • Bazı temel istatistiksel araçları kullanarak üretim ve hizmet süreçlerinin nasıl iyileştirilebileceğini deneyimleyebilecek
  • Bazı temel istatistiksel araçları kullanarak üretim ve hizmet süreçlerinin nasıl iyileştirilebileceğini deneyimleyebilecek
  • Hipotez testlerinin reel üretim problemlerinin çözümünde nasıl kullanıldığını anlayabilecek
  • Altı Sigma yaklaşımında kullanılan tekniklerin uygunluğunu ayırt edebilecek
Ders Tanımı Bu derste Altı Sigma yaklaşımının tarihçesi ve Dünya’da yayılımı, Dünya’da ve Türkiye’deki uygulama örnekleri, Altı Sigma proje yönetimi yaklaşımının temel adımları, her bir adımda kullanılan istatistiksel ve yönetsel araçlar ve bu araçların kullanıma yönelik örnek uygulamalar dersin içeriğini oluşturmaktadır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Altı Sigma’nın Tarihçesi Ders notları
2 Altı Sigma Proje Yönetimi Yaklaşımı Ders notları
3 TÖAİK Ders notları
4 Proje Beyanı ve Tanımlama Araçları Ders notları
5 SIPOC, VOC ve VOB Araçlarının Kullanımı Ders notları
6 Örnek Grup Uygulaması Ders notları
7 Ölçüm Sistemi Analizi-1 Ders notları
8 Ölçüm Sistemi Analizi-2 Ders notları
9 Hipotez Testleri Ders notları
10 Grafiksel Analizler Ders notları
11 Ortalamaların Karşılaştırılması Ders notları
12 Oranların Karşılaştırılması Ders notları
13 Regresyon, Korelasyon Ders notları
14 İstatistiksel Proses Kontrol Ders notları
15 Grup Sunumları Ders notları
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı

G. Robin Henderson (2011). Six Sigma Quality Improvement with Minitab, Wiley.

Rehman M. Khan (2013). Problem Solving and Data Analysis Using Minitab, Wiley.

Pande, P. S., Neuman, R. P., & Cavanagh, R. R. (2000). The Six Sigma Way. New York: McGraw-Hill, ML, George, Rowlands D, Price M, and Maxey J. The Lean Six Sigma Pocket Toolbook. McGraw Hill Co, 2005.

Önerilen Okumalar/Materyaller Ders PowerPoint slaytları,okuma materyalleri, makaleler ve ders notları.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
10
20
Laboratuvar / Uygulama
2
20
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
3
15
Portfolyo
Ödev
2
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
25
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
Final Sınavı
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
5
70
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
3
6
18
Portfolyo
0
Ödev
2
11
22
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
1
22
22
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
0
Final Sınavı
0
    Toplam
180

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Matematik, fen bilimleri ve Endüstri Mühendisliği konularında yeterli bilgi sahibidir; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık Endüstri Mühendisliği problemlerinde kullanır.

X
2

Karmaşık Endüstri Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçer ve uygular.

X
3

Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlar; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygular.

X
4

Endüstri Mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirir, seçer ve kullanır.

X
5

Karmaşık Endüstri Mühendisliği problemlerinin veya araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlar, deney yapar, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.

X
6

Endüstri Mühendisliği disiplini içinde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışır; bireysel çalışma yapar.

X
7

Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; etkin rapor yazar ve yazılı raporları anlar, tasarım ve üretim raporları hazırlar, etkin sunum yapar, açık ve anlaşılır talimat verir ve alır.

8

Endüstri Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın Endüstri Mühendisliği alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi sahibidir; Endüstri Mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçlarının farkındadır.

9

Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir; Endüstri Mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi sahibidir.

10

Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi sahibidir; girişimcilik, yenilikçilik hakkında bilinçlidir; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi sahibidir.

X
11

Bir yabancı dili kullanarak Endüstri Mühendisliği ilişkili konularda bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar.

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilgiye erişir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler; insanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini Endüstri Mühendisliği alanıyla ilişkilendirir.

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.