Bizi takip edin
|
EN

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Endüstri Mühendisliği

IE 329 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Yalın Üretim
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
IE 329
Güz/Bahar
3
0
3
5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli Çevrim içi
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı 1950 li yıllarda Toyota fabrikalarında baslayan Yalın Üretim felsefesi verimlilik için önemli bir araçtır. Dersin amacı verimli uygulamalar geliştirmek için işyerlerinde israf (muda) dediğimiz verimsiz öğeleri yok etmeyi öğretmek ve öğrencilere bu çerçevede düşünce yapılarını geliştirip, işletmelerde Yalın Felsefesi doğrultusunda liderlik yapabilmeleri için gerekli donanımı sağlamaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Yalın düşünceyi ve yalın üretim kavramlarını anlayabilecektir
  • Yalın üretim teknikleri hakkında bilgi sahibi olacaklardır.
  • Süreçleri yalın yaklaşımla analiz edebilecekler ve iyileştirme elde edebilecekledir.
  • Yalın üretim tekniklerinin saha uygulamalarını tecrübe edebileceklerdir.
  • Yalın yönetim ve endüstriyel ergonomi konusunda da bilgi sahibi olacaklardır.
Ders Tanımı Bu kurs yalın terminolojisini ve detaylı şekilde işlenen yalın üretim tekniklerini, gerçek uygulama örneklerini, bunun yanısıra yalın yönetim ve endüstriyel ergonomi konularını içermektedir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Yalın Düşünce ve Yalın Kültüre Giriş Ders notları
2 Yalın/Esnek Yaklaşım ve İsraf Kavramı Ders notları
3 Yalın Analiz / VSM Ders notları
4 Yalın Analiz / VSM/ 7 Ölümcül İsraf Ders notları
5 Kaizen / 5S Ders notları
6 Kaizen / Proses Kalite / Standatlaştırma Ders notları
7 Görsel Yönetim ve Yalın Akış / Ürün ve Hizmet Segmentasyonu Ders notları
8 Proses İyileştirme Metodları / SMED Ders notları
9 Ara Sınav
10 Proses İyileştirme Metodları / Kanban Ders notları
11 İyileşme Yalın Akış Ders notları
12 İyileşmiş Yalın Akış ve Sürdürülebilirlik Ders notları
13 Öğrenci Sunumları Ders notları
14 Öğrenci Sunumları Ders notları
15 Dönemin gözden geçirilmesi Ders notları
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı

Lean Production for Competitive Advantage A Comprehensive Guide to Lean Methods and Management Practices, John Nicholas, CRC Press, 2018

Yalın Dönüşüm Yolculuğu, Prof.Dr. Bülent Durmuşoğlu, Optimist Yayın Grubu, 2020

Önerilen Okumalar/Materyaller

Ders notları web sitesinde haftalık olarak güncellenmektedir.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
40
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
1
30
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
2
70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
30
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
3
42
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
10
10
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
18
18
Final Sınavı
1
32
32
    Toplam
150

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Matematik, fen bilimleri ve Endüstri Mühendisliği konularında yeterli bilgi sahibidir; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık Endüstri Mühendisliği problemlerinde kullanır.

2

Karmaşık Endüstri Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçer ve uygular.

X
3

Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlar; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygular.

4

Endüstri Mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirir, seçer ve kullanır.

X
5

Karmaşık Endüstri Mühendisliği problemlerinin veya araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlar, deney yapar, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.

6

Endüstri Mühendisliği disiplini içinde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışır; bireysel çalışma yapar.

X
7

Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; etkin rapor yazar ve yazılı raporları anlar, tasarım ve üretim raporları hazırlar, etkin sunum yapar, açık ve anlaşılır talimat verir ve alır.

X
8

Endüstri Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın Endüstri Mühendisliği alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi sahibidir; Endüstri Mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçlarının farkındadır.

X
9

Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir; Endüstri Mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi sahibidir.

10

Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi sahibidir; girişimcilik, yenilikçilik hakkında bilinçlidir; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi sahibidir.

11

Bir yabancı dili kullanarak Endüstri Mühendisliği ilişkili konularda bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar.

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilgiye erişir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler; insanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini Endüstri Mühendisliği alanıyla ilişkilendirir.

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.