Bizi takip edin
|
EN

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Endüstri Mühendisliği

IE 334 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Kalite Güvence ve Güvenilirlik
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
IE 334
Bahar
2
2
3
7

Ön-Koşul(lar)
  IE 234 Başarılı olmak (En az DD notu almış olmak)
veya MATH 236 Başarılı olmak (En az DD notu almış olmak)
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Problem çözme
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Bu dersin amacı kalite güvence ve güvenilirlik analizlerinde kulanılan teknikler ve temel modeller hakkında bilgi vermeyi amaçlamaktadır. Dersin konuları arasında hipotez testleri, örnekleme, Shewhart kontrol grafikleri, Xbar ve R kontrol grafikleri, süreç yeterlilik ve güvenilirlik yer almaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Kalitenin anlamını ve kaliteyi iyileştirmek için tasarım ve kontrolün önemini açıklayabilecek
  • Veri karakterizasyonu için istatistiksel yöntemleri ve veri olasılık kavramlarını uygulayabilecek
  • Örnekleme dağılımını ve hipotez testini açıklayabilecek
  • Kaliteyi iyileştirmek için kontrol grafiği tekniklerini uygulayabilecek
  • Tolerans ve süreç yeterlilik değerlendirmesini uygulayabilecektir
  • Güvenilirlik verilerini analiz edebilecektir.
Ders Tanımı Kalite kavramı, kalitenin tarihsel gelişimi, kalite maliyetleri, istatistiksel veri analizi, altı sigmaya giriş, problem belirleme araçları, değişken veriler için kontrol grafikleri, özellik verileri için kontrol grafikleri, süreç yetenek analizi, ölçüm sistemi yetenek analizi, güvenilirlik analizi.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Kalite Yönetimi ve İyileştirmesine Giriş Montgomery, Kısım 1
2 6 Sigma: DMAIC Problem Çözme Yöntemi Montgomery, Kısım 2
3 Veri Karakterizasyonu için İstatistiksel Yöntemler ve Olasılık Terimleri Montgomery, Kısım 3.1, 3.2
4 Veri Karakterizasyonu için İstatistiksel Yöntemler ve Olasılık Terimleri Montgomery, Kısım 3.3, 3.4, 3.5
5 Süreç Kalitesi ile İlgili Çıkarımlar: Problem Belirleme ve Çözme Araçları Montgomery, Kısım 4.3, 4.4, 4.5, 4.6
6 Kontrol Grafikleri için İstatiksel Temel Montgomery, Kısım 5
7 Kontrol Grafikleri için İstatiksel Temel Montgomery, Kısım 5
8 Değişken Veriler için Kontrol Grafikleri Montgomery, Kısım 6
9 Değişken Veriler için Kontrol Grafikleri Montgomery, Kısım 6
10 Özellik Verileri için Kontrol Grafikleri Montgomery, Kısım 7.1, 7.2
11 Özellik Verileri için Kontrol Grafikleri Montgomery, Kısım 7.3, 7.4, 7.5
12 Süreç Yetenek Değerlendirmesi Montgomery, Kısım 8.1, 8.2, 8.3, 8.4
13 Ölçüm Sistemi Analizi Montgomery, Kısım 8.7
14 Güvenilirlik Analizi Ders notlarının okunması
15 Dönemin Gözden Geçirilmesi
16 Final sınavı

 

Ders Kitabı

Montgomery, D.C., Introduction to Statistical Quality Control, John Wiley and Sons Co., 7th Edition, 2013.

Önerilen Okumalar/Materyaller

Ders Notları ve Slaytlar

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
3
35
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
2
10
Portfolyo
Ödev
1
15
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
6
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
2
32
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
4
56
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
2
12
24
Portfolyo
0
Ödev
1
26
26
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
0
Final Sınavı
1
40
40
    Toplam
210

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Matematik, fen bilimleri ve Endüstri Mühendisliği konularında yeterli bilgi sahibidir; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık Endüstri Mühendisliği problemlerinde kullanır.

X
2

Karmaşık Endüstri Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçer ve uygular.

X
3

Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlar; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygular.

X
4

Endüstri Mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirir, seçer ve kullanır.

X
5

Karmaşık Endüstri Mühendisliği problemlerinin veya araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlar, deney yapar, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.

X
6

Endüstri Mühendisliği disiplini içinde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışır; bireysel çalışma yapar.

X
7

Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; etkin rapor yazar ve yazılı raporları anlar, tasarım ve üretim raporları hazırlar, etkin sunum yapar, açık ve anlaşılır talimat verir ve alır.

8

Endüstri Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın Endüstri Mühendisliği alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi sahibidir; Endüstri Mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçlarının farkındadır.

9

Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir; Endüstri Mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi sahibidir.

X
10

Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi sahibidir; girişimcilik, yenilikçilik hakkında bilinçlidir; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi sahibidir.

11

Bir yabancı dili kullanarak Endüstri Mühendisliği ilişkili konularda bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar.

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilgiye erişir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler; insanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini Endüstri Mühendisliği alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.