Bizi takip edin
|
EN

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Endüstri Mühendisliği

IE 335 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Simülasyon(Benzetim)
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
IE 335
Bahar
2
2
3
7

Ön-Koşul(lar)
  IE 234 Başarılı olmak (En az DD notu almış olmak)
veya MATH 236 Başarılı olmak (En az DD notu almış olmak)
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Problem çözme
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Bu derste kesikliolay stokastik ve dinamik sistemlerin benzetim modellemesine ilişkin temek kavram ve yöntemlerin öğretilmesi ve bu yöntemlerin bir benzetim dili olan ARENA ortamında yapılan uygulamalarla pekiştirilmesi amaçlanmaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Benzetim modellemeye ilişkin temel kavramları tanımlayabilecektir
  • Benzetim modelleme için rassal sayılar ile rassal değişkenler türetebilecektir
  • Kuyruk sistemlerinin analizini yapabilecektir
  • Benzetim modelleme için girdi analizi yapabilecektir
  • Benzetim modellerinin sağlama ve doğrulamasını yapabilecektir
  • Benzetim modellerinin çıktı analizinini yapabilecektir
  • Alternatif sistem tasarımlarını karşılaştırabilecektir
  • ARENA yazılımını kullanarak benzetim modelleri kurabilecektir
Ders Tanımı Bu ders kesikliolay benzetim modellerinin geliştirilmesindeki temel kavramları ve bilgisayar ortamında yapılan benzetim denemelerinin nasıl analiz edileceği ve yorumlanacağı konularını kapsar.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Simulasyon Modellemeye Giriş-Temel Kavramlar, Sistem Analizi Bölüm 1, Banks et al. Discrete Event System Simulation, 5th Ed., 2014.
2 Simulasyon Modellemeye Giriş-Model Çeşitleri, Simulasyon Projesi Adımları Bölüm 1, Banks et al. Discrete Event System Simulation, 5th Ed., 2014.
3 Çalışma Tablosunda Rassal Geliş, Servis Zamanları,Tek Makine Kuyruk Modeli Simulasyonu, Performans Ölçütleri Bölüm 2, Banks et al. Discrete Event System Simulation, 5th Ed., 2014. Bölüm 2, Kelton et al. Simulation with Arena, McGraw-Hill, 6th Ed., 2015.
4 Çalışma Tablosunda Simulasyon Örnekleri, Çıktı Analizi Bölüm 2, Banks et al. Discrete Event System Simulation, 5th Ed., 2014. Bölüm 2, Kelton et al. Simulation with Arena, McGrawHill, 6th Ed., 2015.
5 Rassal Sayı Türetimi, Kuyruk Modelleri Bölüm 7-8, Bölüm 6, Banks et al. Discrete Event System Simulation, 5th Ed., 2014.
6 Girdi Analizi-Dağılımların Belirlenmesi, Histogramlar, QQ Grafikleri Bölüm 9, Banks et al. Discrete Event System Simulation, 5th Ed., 2014.
7 Girdi Analizi-Parametre Tahmini, Chi-Sq, KS testleri Bölüm 9, Banks et al. Discrete Event System Simulation, 5th Ed., 2014.
8 Model Sağlama ve Doğrulama Bölüm 10, Banks et al. Discrete Event System Simulation, 5th Ed., 2014.
9 Çıktı Analizi-Sonlu Simulasyonlar Bölüm 11, Banks et al. Discrete Event System Simulation, 5th Ed., 2014. Bölüm 6, Kelton et al. Simulation with Arena, McGraw-Hill, 6th Ed., 2015.
10 Çıktı Analizi-Sonlu Olmayan Simulasyonlar Bölüm 11, Banks et al. Discrete Event System Simulation, 5th Ed., 2014. Bölüm 7, Kelton et al. Simulation with Arena, McGraw-Hill, 6th Ed., 2015.
11 Alternatif Sistemlerin Karşılaştırılması Bölüm 12, Banks et al. Discrete Event System Simulation, 5th Ed., 2014.
12 Alternatif Sistemlerin Karşılaştırılması Bölüm 12, Banks et al. Discrete Event System Simulation, 5th Ed., 2014.
13 Simulasyon Yöntemleri, Yazılımlar Bölüm 4, Banks et al. Discrete Event System Simulation, 5th Ed., 2014.
14 Sunumlar
15 Dönemin Gözden Geçirilmesi
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı

Banks, J., Carson II, J. S., Nelson, L. B., and Nicol M. D. Discrete-Event System Simulation, Fifth Edition, Pearson Inc. 2014. ISBN: 978-1-292-02437-0.

Kelton, W.D., Sadowski, R. P. and Zupick, N.B. Simulation With ARENA, McGraw-Hill, Inc., Sixth Edition, 2015. ISBN: 978-1-259-25436-9

Önerilen Okumalar/Materyaller

Pegden, D.C., Shannon, E.R. and Sadowski P.R. Introduction to Simulation Using SIMAN, McGrawHill, Inc. 1995. ISBN: 978-0071138109.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
1
15
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
20
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
25
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
2
32
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
4
56
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
1
10
10
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
1
25
25
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
20
20
Final Sınavı
1
35
35
    Toplam
210

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Matematik, fen bilimleri ve Endüstri Mühendisliği konularında yeterli bilgi sahibidir; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık Endüstri Mühendisliği problemlerinde kullanır.

X
2

Karmaşık Endüstri Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçer ve uygular.

X
3

Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlar; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygular.

X
4

Endüstri Mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirir, seçer ve kullanır.

X
5

Karmaşık Endüstri Mühendisliği problemlerinin veya araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlar, deney yapar, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.

X
6

Endüstri Mühendisliği disiplini içinde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışır; bireysel çalışma yapar.

X
7

Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; etkin rapor yazar ve yazılı raporları anlar, tasarım ve üretim raporları hazırlar, etkin sunum yapar, açık ve anlaşılır talimat verir ve alır.

8

Endüstri Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın Endüstri Mühendisliği alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi sahibidir; Endüstri Mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçlarının farkındadır.

9

Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir; Endüstri Mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi sahibidir.

10

Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi sahibidir; girişimcilik, yenilikçilik hakkında bilinçlidir; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi sahibidir.

11

Bir yabancı dili kullanarak Endüstri Mühendisliği ilişkili konularda bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar.

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilgiye erişir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler; insanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini Endüstri Mühendisliği alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.