Bizi takip edin
|
EN

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Endüstri Mühendisliği

IE 337 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Endüstride Benzetim Uygulamaları
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
IE 337
Güz/Bahar
2
2
3
6

Ön-Koşul(lar)
  IE 335 Başarılı olmak (En az DD notu almış olmak)
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Problem çözme
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu derste hem kesikli sistem benzetimine ilişkin ileri kavramların verilmesi hem de öğrenciye bir iş ortamında benzetim tekniğini kullanma becerisini kazandırmak amaçlanmıştır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Benzetim modellerini kullanarak deney tasarımı yapabilecektir
  • Benzetim modellerinde duyarlılık analizi yapabilecektir
  • Benzetim optimizasyon araçlarını kullanabilecektir
  • Detaylı üretim ve servis operasyonlarını modelleyebilecektir
  • Envanter sistemlerini modelleyebilecektir
  • Malzeme aktarma sistemlerini modelleyebilecektir
Ders Tanımı Bu ders, öğrencilere iş yaşamında benzetim tekniğini kullanma becerisini kazandırmak üzere, üretim ve hizmet sistemlerinde benzetim uygulamalarını kapsar.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Benzetim Modelleme ve Temel Kavramların Tekrarı Ders notları ve WSC konferans bildirileri http://www.wintersim.org/
2 Hesap Tablolarında Benzetim Örnekleri Ders notları ve WSC konferans bildirileri http://www.wintersim.org/
3 C Programlama Dilinde Tek İstasyonlu Kuyruk Modeli Benzetimi Ders notları ve WSC konferans bildirileri http://www.wintersim.org/
4 Detay Operasyonların Modellenmesi -I: Benzetim Modellemede Veri Aktarma Ders notları ve WSC konferans bildirileri http://www.wintersim.org/
5 Detay Operasyonların Modellenmesi -II: Simülasyon Modellemede Döngü ve Submodel Kullanımı Ders notları ve WSC konferans bildirileri http://www.wintersim.org/
6 Detay Operasyonların Modellenmesi -III: Paketleme Operasyonlarının Modellenmesi; Gruplama ve Ayırma Ders notları ve WSC konferans bildirileri http://www.wintersim.org/
7 Simülasyon Deney Tasarımı Ders notları ve WSC konferans bildirileri http://www.wintersim.org/
8 Duyarlılık Analizi ve Benzetim Optimizasyonu Ders notları ve WSC konferans bildirileri http://www.wintersim.org/
9 Kuyruk Sistemlerinde Kuyruk Atlama ve Terk Operasyonlarının Modellenmesi Ders notları ve WSC konferans bildirileri http://www.wintersim.org/
10 Envanter Sistemlerinin Modellenmesi : (r,Q) ve (s,S) Envanter Politikaları Ders notları ve WSC konferans bildirileri http://www.wintersim.org/
11 Malzeme Aktarma Sistemlerinin Benzetimi I : Kuyruk Ağlarında Kısıtsız Malzeme Aktarımı Ders notları ve WSC konferans bildirileri http://www.wintersim.org/
12 Malzeme Aktarma Sistemlerinin Benzetimi II : Genel Amaçlı Kaynaklar ile Kısıtlı Malzeme Aktarımı Ders notları ve WSC konferans bildirileri http://www.wintersim.org/
13 Malzeme Aktarma Sistemlerinin Benzetimi III : Serbest Hareket Edebilen Taşıyıcılar ile Kısıtlı Malzeme Aktarımı Ders notları ve WSC konferans bildirileri http://www.wintersim.org/
14 Malzeme Aktarma Sistemlerinin Benzetimi IV : Güdümlü Taşıyıcılar ile Kısıtlı Malzeme Aktarımı Ders notları ve WSC konferans bildirileri http://www.wintersim.org/
15 Genel Tekrar, Tartışma ve Değerlendirme Ders notları ve WSC konferans bildirileri http://www.wintersim.org/
16 Dönemin Gözden Geçirilmesi

 

Ders Kitabı Banks, J., Carson II, J. S., Nelson, L. B., and Nicol M. D., DiscreteEvent System Simulation, Prentice Hall, 2010. Kelton, W.D., Sadowski, R. P. and Sadowski, D.A., Simulation with ARENA, McGraw-Hill, Inc., 2010.
Önerilen Okumalar/Materyaller Handbook of Simulation, Principles, Methodology, Advances, Applications, and Practice, edited by Jerry Banks, John Wiley and Sons, Inc., 1998. Manul D. Rossetti, Simulation Modeling and ARENA, John Wiley and Sons, 2010. Tayfur Altıok, Benjamin Melamed, Simulation Modeling and Analysis with ARENA, Elsevier, 2007. Simulation Modeling Handbook a Practical Approach, Christopher A. Chung, CRC Press, 2003. Pegden, D.C., Shannon, E.R. and Sadowski P.R., Introduction to Simulation Using SIMAN, McGraw-Hill, Inc., 1995. WSC Proceedings, http://www.informscs.org/wscpapers.html. Ders Notları.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
1
20
Portfolyo
Ödev
1
30
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
30
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
Final Sınavı
1
20
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
80
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
20
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
2
32
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
2
32
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
1
10
10
Portfolyo
0
Ödev
1
30
30
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
1
30
30
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
0
Final Sınavı
1
14
14
    Toplam
180

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Matematik, fen bilimleri ve Endüstri Mühendisliği konularında yeterli bilgi sahibidir; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık Endüstri Mühendisliği problemlerinde kullanır.

X
2

Karmaşık Endüstri Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçer ve uygular.

X
3

Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlar; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygular.

X
4

Endüstri Mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirir, seçer ve kullanır.

5

Karmaşık Endüstri Mühendisliği problemlerinin veya araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlar, deney yapar, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.

X
6

Endüstri Mühendisliği disiplini içinde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışır; bireysel çalışma yapar.

X
7

Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; etkin rapor yazar ve yazılı raporları anlar, tasarım ve üretim raporları hazırlar, etkin sunum yapar, açık ve anlaşılır talimat verir ve alır.

8

Endüstri Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın Endüstri Mühendisliği alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi sahibidir; Endüstri Mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçlarının farkındadır.

9

Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir; Endüstri Mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi sahibidir.

10

Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi sahibidir; girişimcilik, yenilikçilik hakkında bilinçlidir; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi sahibidir.

X
11

Bir yabancı dili kullanarak Endüstri Mühendisliği ilişkili konularda bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar.

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilgiye erişir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler; insanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini Endüstri Mühendisliği alanıyla ilişkilendirir.

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.