Bizi takip edin
|
EN

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Endüstri Mühendisliği

IE 338 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
İmalat Sistemlerinde Rassal Modeller
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
IE 338
Güz/Bahar
3
0
3
6

Ön-Koşul(lar)
  IE 353 Başarılı olmak (En az DD notu almış olmak)
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrencilerin aşağıda belirtilen hedeflere ulaşmasını sağlamaktır:İmalat sistemlerinin tasarım ve işletilmesindeki bazı önemli konuları tanımlayabilme. Sistemin performansını belirleyen önemli ölçütleri açıklayabilme. Sistemin etkin işleyişini bozucu ve engelleyici rassal olayların önemini gösterebilme. Bu sistemlerin davranışı hakkında sezgisel öngörüde bulunabilme. Kapasitenin önemini ve bu kapasitenin zaman içinde nasıl rassal değişebileceğini açıklayabilme.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • İmalat sistemlerindeki rassal süreçlerin anlamını ve içeriğini tarihsel süreçte tanımlayabilecek
  • Sistemin performansını belirleyen önemli ölçütleri açıklayabilecek
  • Kuyruk ağlarından ve uygulamalarından örnekler verebilecek
  • Çeşitli kuyruk modellerindeki örneğin M/M/1,M/G/1, GI/G/1 ve açık ve kapalı ağlardaki kuyruk modellerindeki değişkenliği açıklayabilecek
  • Üreticilerin verimliliğini ve etkinliğini daha iyi dizayn ile iyileştirmeyi amaçlayan gerçek yaşam örneklerini analiz edebilecektir
Ders Tanımı Bu dersde üretim sistemleri modelleri, performans değerlendirme ölçütleri, gerçek zamanlı çizelgeleme ve etkileri gibi konular işlenecektir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş: Olasılığın Temelleri Lii J., and Meerkov, S. Production Systems Engineering, Ch 1, Springer, 2009.
2 Markov Zincirleri ve Süreçleri Buzacott, J.A and Shanthikumar, J. G. Stochastic Models of Manufacturing Systems, Ch 3, Prentice Hall, 1993
3 M/M/1 Kuyruğu Buzacott, J.A and Shanthikumar, J. G. Stochastic Models of Manufacturing Systems, Ch 3, Prentice Hall, 1993
4 Transfer Hatları – Modeller ve Sınırlar Gershwin, Stanley B. Manufacturing Systems Engineering. Ch 2, Paramus NJ: Prentice Hall, 1993.
5 Transfer Hatları – Modeller ve Sınırlar (Devam) Gershwin, Stanley B. Manufacturing Systems Engineering, Ch 2, Paramus NJ: Prentice Hall, 1993.
6 Sabit İşlem Zamanlı Transfer Hatları – 2 Makine Gershwin, Stanley B. Manufacturing Systems Engineering, Ch 2, Paramus NJ: Prentice Hall, 1993.
7 Sabit İşlem Zamanlı Transfer Hatları – 2 Makine (Devam) Gershwin, Stanley B. Manufacturing Systems Engineering, Ch 2, Paramus NJ: Prentice Hall, 1993.
8 Üssel İşlem Zamanlı Transfer Hatları – 2 Makine Gershwin, Stanley B. Manufacturing Systems Engineering, Ch 3, Paramus NJ: Prentice Hall, 1993. Buzacott, J.A and Shanthikumar, J. G. Stochastic Models of Manufacturing Systems, Ch 3. Prentice Hall, 1993. Lii J., and Meerkov, S. Production Systems Engineering, Springer, Ch 3, 2009.
9 Üssel İşlem Zamanlı Transfer Hatları – 2 Makine (Devam) Gershwin, Stanley B. Manufacturing Systems Engineering, Ch 3,. Paramus NJ: Prentice Hall, 1993. Buzacott, J.A and Shanthikumar, J. G. Stochastic Models of Manufacturing Systems, Ch 3, Prentice Hall, 1993 Lii J., and Meerkov, S. Production Systems Engineering, Springer, 2009.
10 Üssel İşlem Zamanlı Transfer Hatları – 2 Makine (Devam) Gershwin, Stanley B. Manufacturing Systems Engineering, Ch 3, Paramus NJ: Prentice Hall, 1993. Buzacott, J.A and Shanthikumar, J. G. Stochastic Models of Manufacturing Systems, Ch 3, Prentice Hall, 1993 Lii J., and Meerkov, S. Production Systems Engineering, Springer, C2009.
11 Sabit İşlem Zamanlı Transfer Hatları – Çok Makine Gershwin, Stanley B. Manufacturing Systems Engineering, Ch 3, Paramus NJ: Prentice Hall, 1993. Buzacott, J.A and Shanthikumar, J. G. Stochastic Models of Manufacturing Systems, Prentice Hall, Ch 3, 1993
12 Sabit İşlem Zamanlı Transfer Hatları – Uzun Hat Optimizasyonu Gershwin, Stanley B. Manufacturing Systems Engineering, Ch 3,Paramus NJ: Prentice Hall, 1993. Buzacott, J.A and Shanthikumar, J. G. Stochastic Models of Manufacturing Systems, Prentice Hall, 1993
13 Rassal Uzun Hatlar Gershwin, Stanley B. Manufacturing Systems Engineering, Ch 3, Paramus NJ: Prentice Hall, 1993. Buzacott, J.A and Shanthikumar, J. G. Stochastic Models of Manufacturing Systems, Prentice Hall, Ch 3, 1993
14 Rassal Uzun Hatlar Gershwin, Stanley B. Manufacturing Systems Engineering, Ch 3, Paramus NJ: Prentice Hall, 1993. Buzacott, J.A and Shanthikumar, J. G. Stochastic Models of Manufacturing Systems, Prentice Hall, Ch 3, 1993
15 Dersin gözden geçirilmesi
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı Ders Notlarına Dersin web sayfasından erişilebilinir.
Önerilen Okumalar/Materyaller Ana Ders Kitabı: 1.Gershwin, Stanley B. Manufacturing Systems Engineering. Paramus NJ: Prentice Hall, 1993. ISBN: 9780135606087.or Manufacturing Systems Engineering, Stanley B. Gershwin, 2002.(gershwin@mit.edu, http://web.mit.edu/manufsys/www)Yardımcı Kitaplar / Supplementary References : 2. Stochastic Models of Manufacturing Systems,  John A. Buzacott and J. George Shanthikumar, Prentice Hall, 1993. ISBN:  97801384756733. Production Systems Engineering, Jingshang Li and Semyon Meerkov, Springer, 2009. ISBN: 9780387755786

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1 – 15
5
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
5
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
20
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
25
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
3
42
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
5
4
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
1
20
20
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
20
20
Final Sınavı
1
30
30
    Toplam
180

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Matematik, fen bilimleri ve Endüstri Mühendisliği konularında yeterli bilgi sahibidir; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık Endüstri Mühendisliği problemlerinde kullanır.

X
2

Karmaşık Endüstri Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçer ve uygular.

X
3

Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlar; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygular.

X
4

Endüstri Mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirir, seçer ve kullanır.

X
5

Karmaşık Endüstri Mühendisliği problemlerinin veya araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlar, deney yapar, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.

X
6

Endüstri Mühendisliği disiplini içinde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışır; bireysel çalışma yapar.

X
7

Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; etkin rapor yazar ve yazılı raporları anlar, tasarım ve üretim raporları hazırlar, etkin sunum yapar, açık ve anlaşılır talimat verir ve alır.

8

Endüstri Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın Endüstri Mühendisliği alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi sahibidir; Endüstri Mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçlarının farkındadır.

9

Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir; Endüstri Mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi sahibidir.

10

Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi sahibidir; girişimcilik, yenilikçilik hakkında bilinçlidir; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi sahibidir.

11

Bir yabancı dili kullanarak Endüstri Mühendisliği ilişkili konularda bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar.

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilgiye erişir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler; insanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini Endüstri Mühendisliği alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.