Bizi takip edin
|
EN

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Endüstri Mühendisliği

IE 355 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Matematiksel Modelleme Sanatı
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
IE 355
Güz/Bahar
2
2
3
6

Ön-Koşul(lar)
  IE 252 Başarılı olmak (En az DD notu almış olmak)
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Problem çözme
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencilere matematiksel model ve sezgisel çözüm algoritmaları geliştirmeye yönelik altyapı kazandırarak, onları iş yaşamında karşılaşılan karmaşık problemleri çözebilir bir seviyeye getirmektir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Mevcut matematiksel modelleri açıklayabilecek
  • Karar verme problemlerini için kavramsal modeller geliştirebilecek
  • Kavramsal modelleri matematiksel model formülasyonlarına dönüştürebilecek
  • Karar verme problemleri için sezgisel çözüm metodları geliştirebilecek
  • Endüstri Sistemleri Mühendisliğinde karşılaşılan tipik problemler için matematiksel model ve sezgisel çözüm yöntemleri geliştirebilecek
  • Matematiksel model ve sezgisel çözüm metodlarını, IBM ILOG OPL Development Studio kullanarak kodlayabilecektir
Ders Tanımı Bu ders, Endüstri Sistemleri Mühendisliğinde karşılaşılan temel karar verme problemlerinin matematiksel olarak modellenmesi ve çözümü için sezgisel algoritmalar geliştirilmesi konularını içerir. Ders kapsamında, geliştirilen model ve sezgisel çözüm algoritmalarının kodlanması ve çözümü için IBM ILOG OPL Development Studio yazılımı kullanılacaktır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Matematiksel Modellemeye ve IBM ILOG OPL Development Studio Giriş A Short Introduction to OPL, IBM ILOG CPLEX OPTIMIZATION STUDIO (OPL) Documentation version 16.
2 Temel Bir Matematiksel Modelin Oluşturulması: indeksli karar değişkenleri, parametreler ve kısıtlar Ch 3, Winston, W. L., Operations Research: Applications and Algorithms, Duxbury Press
3 Temel Bir Matematiksel Modelin Oluşturulması: üretim planlama problemi modeli Ch 3, Winston, W. L., Operations Research: Applications and Algorithms, Duxbury Press
4 Doğrusal Programlama Modellerinin Kurulması I: iş gücü planlama problemi modeli Ch 3, Winston, W. L., Operations Research: Applications and Algorithms, Duxbury Press
5 Doğrusal Programlama Modellerinin Kurulması II: kritik yol metodu problemi modeli Ch 8, Winston, W. L., Operations Research: Applications and Algorithms, Duxbury Press
6 Doğrusal Programlama Modellerinin Kurulması II: tedarik planlama problemi modeli Ch 9, Hillier, F. S., and Lieberman, G. J., Introduction to Operations Research, Tentth Edition, 2015 Mc Graw-Hill
7 Mantıksal ifadelerin doğrusallaştırılması: Tam sayılı Değişkenler Ch 6, Sierksma, G. Linear and Integer Programming Theory and Practice, Marcel Dekker Inc. Second Edition
8 Tamsayılı Programlama Modellerinin Kurulması : Mantıksal Kısıtların Modellenmesi Ch 6-7, Sierksma, G. Linear and Integer Programming Theory and Practice, Marcel Dekker Inc. Second Edition
9 Tamsayılı Programlama Modellerinin Kurulması : Set Packing, Covering ve Partitioning modelleri Ch 6-7, Sierksma, G. Linear and Integer Programming Theory and Practice, Marcel Dekker Inc. Second Edition Ch 9, Winston, W. L., Operations Research: Applications and Algorithms, Duxbury Press
10 IBM ILOG OPL Development Studio ile programlama ve algoritma geliştirme IBM ILOG CPLEX OPTIMIZATION STUDIO (OPL) Documentation version 16
11 Karesel atama probleminin modellenmesi Ch 11, Rardin, R. L. Optimization in Operations Research, 1998 Prentice-Hall
12 Gezgin satıcı probleminin modellenmesi ve sezgisel çözüm algoritması Ch 8, Winston, W. L., Operations Research: Applications and Algorithms, Duxbury Press
13 Kesme planı optimizasyonu probleminin modellenmesi Ch 10, Winston, W. L., Operations Research: Applications and Algorithms, Duxbury Press
14 Proje Sunumları
15 Dersin gözden geçirilmesi
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı

Operations Research: Applications and Algorithms, Wayne L. Winston, Duxbury Press, ISBN 0-534 20971-8.,

Introduction to Operations Research, Frederick S. Hillier, Gerald J. Lieberman, Tenth Edition, 2015 Mc Graw-Hill, ISBN: 978-007-126767-0 

Linear and Integer Programming Theory and Practice, Gerard Sierksma, Marcel Dekker Inc., Second Edition, ISBN 978-0824706739

Optimization in Operations Research, Ronald L.Rardin, Prentice Hall, ISBN : 0-02-398415-5

Önerilen Okumalar/Materyaller

Logic and Integer Programming, H. Paul Williams, Springer, ISBN 978-0387922799

M. L. Pinedo, Scheduling: Theory, Algorithms, and Systems, 2005, Springer, ISBN 978-0387789347

 

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
20
Laboratuvar / Uygulama
1
20
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
1
15
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
15
Proje
1
30
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
Final Sınavı
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
4
70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
30
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
2
32
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
4
56
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
1
20
20
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
10
10
Proje
1
30
30
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
0
Final Sınavı
0
    Toplam
180

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Matematik, fen bilimleri ve Endüstri Mühendisliği konularında yeterli bilgi sahibidir; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık Endüstri Mühendisliği problemlerinde kullanır.

X
2

Karmaşık Endüstri Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçer ve uygular.

X
3

Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlar; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygular.

X
4

Endüstri Mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirir, seçer ve kullanır.

X
5

Karmaşık Endüstri Mühendisliği problemlerinin veya araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlar, deney yapar, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.

X
6

Endüstri Mühendisliği disiplini içinde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışır; bireysel çalışma yapar.

X
7

Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; etkin rapor yazar ve yazılı raporları anlar, tasarım ve üretim raporları hazırlar, etkin sunum yapar, açık ve anlaşılır talimat verir ve alır.

8

Endüstri Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın Endüstri Mühendisliği alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi sahibidir; Endüstri Mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçlarının farkındadır.

9

Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir; Endüstri Mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi sahibidir.

10

Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi sahibidir; girişimcilik, yenilikçilik hakkında bilinçlidir; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi sahibidir.

11

Bir yabancı dili kullanarak Endüstri Mühendisliği ilişkili konularda bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar.

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilgiye erişir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler; insanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini Endüstri Mühendisliği alanıyla ilişkilendirir.

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.