Bizi takip edin
|
EN

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Endüstri Mühendisliği

IE 358 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Optimizasyonda Sezgisel Yöntemler
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
IE 358
Güz/Bahar
3
0
3
6

Ön-Koşul(lar)
  IE 251 Başarılı olmak (En az DD notu almış olmak)
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu dersin amacı Metasezgisel algoritmalar üzerinde durulurarak çeşitli eniyleme problemlerinin çözümünde kullanılan sezgisel algortimaların temel içeriğini vermektir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Optimizasyonda geçerli temel sezgizel algoritmaları listeyebilecektir
  • Bu yöntemleri diğer eniyileme yöntemleri ile karşılaştırabilecektir
  • Temel Metasezgisel algoritmaları ve bunların özelliklerini listeleyebilecektir
  • Bu sezgisel yöntemlerin özellikle Endüstri Sistemleri Mühendisliği alanlarındaki problemlere uyarlayabilecektir
  • Endüstri Sistemleri Mühendisliği alanlarındaki problemlere uyarladıkları sezgisel yöntemleri geliştirebilecektir
  • Endüstri Sistemleri Mühendisliği alanlarındaki problemlere uyarladıkları sezgisel yöntemleri uygulayabilecektir
Ders Tanımı Bu dersin amacı matematiksel modellemeyi hali hazırda bilen öğrencilere sezgisel algoritmaların işleyişini sunar. Başlıklar temel sezgisel yapılar (greedy, improvement, construction); benzetim tavlama, tabu search, genetic algoritma, karınca koloni ve benzeri metasezgisel algoritmalardır. Derslerde sezgiseller ile ilgili temel bilgiler not olarak sağlanacaktır. Öğrencilerin dersin ilgili olduğu konularla ilgili çeşitli uygulamalar yapması beklenmektedir. Buna ek olarak, proje ödevi olarak bir problemi uygun bir sezgisel metod ile çözecek program yazmaları ve bu programın performansını ölçmeleri beklenmektedir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Yöneylem araştırması konusunun hatırlatılması Ders Kitabı (Michalewicz) giriş Ch 1
2 Karmaşıklık ve sezgiselliğe giriş Verilen ders notlarının çalışılması,
3 Tavlama Benzetimi Verilen ders notlarının çalışılması, ders kitabı (Michalewicz)Ch 5 ve Handbook of Metaheuristics Ch 10 okunması
4 Particle Swarm Eniyilemesi Verilen ders notlarının çalışılması,
5 Genetik Algoritma ve evrimsel Stratejiler 1 Verilen ders notlarının çalışılması, ders kitabı (Michalewicz) Ch 6 ve "Handbook of Metaheuristics" Ch 3 okunması
6 Genetik Algoritma ve evrimsel Stratejiler 2 ders kitabı (Michalewicz)CH 6 ve "Handbook of Metaheuristics" Ch 3 okunması
7 ARA SINAV
8 Karınca Kolonisi Eniyilemesi Verilen ders notlarının çalışılması, \"Handbook of Metaheuristics\" Ch 9 okunması
9 Tabu Search Verilen ders notlarının çalışılması, ders kitabı (Michalewicz)Ch 5 ve "Handbook of Metaheuristics" Ch 2 okunması
10 Tabu Search Verilen ders notlarının çalışılması, ders kitabı (Michalewicz)Ch 5 ve "Handbook of Metaheuristics" Ch 2 okunması
11 GRASP Verilen ders notlarının çalışılması, "Handbook of Metaheuristics" Ch 8 okunması
12 Scatter Search Verilen ders notlarının çalışılması, "Handbook of Metaheuristics" Ch 1 okunması
13 Yerel Araştırma 1 Verilen ders notlarının çalışılması, ders kitabı (Michalewicz) Ch 3 ve "Handbook of Metaheuristics" Ch 10 okunması
14 Yerel Araştırma 2 Komşuluklar, VNS Verilen ders notlarının çalışılması, ders kitabı (Michalewicz)Ch 3 ve "Handbook of Metaheuristics" Ch 6 okunması
15 Final öncesi tekrar
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Ders Kitabı Zbigniew Michalewicz, David B. Fogel “How to Solve It: Modern Heuristics”
Önerilen Okumalar/Materyaller \"Handbook of Metaheuristics" edt by: Glover F.,, Kochenberger G.A., Kluwer, 2003 ve Ders Notları

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
5
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
5
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
35
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
20
Final Sınavı
1
20
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
80
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
20
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
5
70
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
5
3
15
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
1
17
17
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
10
10
Final Sınavı
1
20
20
    Toplam
180

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Matematik, fen bilimleri ve Endüstri Mühendisliği konularında yeterli bilgi sahibidir; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık Endüstri Mühendisliği problemlerinde kullanır.

X
2

Karmaşık Endüstri Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçer ve uygular.

X
3

Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlar; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygular.

X
4

Endüstri Mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirir, seçer ve kullanır.

X
5

Karmaşık Endüstri Mühendisliği problemlerinin veya araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlar, deney yapar, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.

X
6

Endüstri Mühendisliği disiplini içinde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışır; bireysel çalışma yapar.

X
7

Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; etkin rapor yazar ve yazılı raporları anlar, tasarım ve üretim raporları hazırlar, etkin sunum yapar, açık ve anlaşılır talimat verir ve alır.

8

Endüstri Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın Endüstri Mühendisliği alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi sahibidir; Endüstri Mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçlarının farkındadır.

9

Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir; Endüstri Mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi sahibidir.

10

Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi sahibidir; girişimcilik, yenilikçilik hakkında bilinçlidir; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi sahibidir.

11

Bir yabancı dili kullanarak Endüstri Mühendisliği ilişkili konularda bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar.

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilgiye erişir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler; insanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini Endüstri Mühendisliği alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.