Bizi takip edin
|
EN

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Endüstri Mühendisliği

IE 359 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Ağ Optimizasyonu
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
IE 359
Güz/Bahar
3
0
3
6

Ön-Koşul(lar)
  IE 252 Başarılı olmak (En az DD notu almış olmak)
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Şebeke akış problemleri doğrusal programlama problemlerinin bir alt sınıfını oluşturur ve taşıma, lojistik, imalat, bilgisayar bilimi, proje yönetimi, finans gibi konularda uygulama alanları vardır. Bu dersin amacı, öğrencilere temel şebeke problemlerini tanıtmak ve çözüm yöntemleri konusunda bilgi vermektir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bir çok endüstri sistemleri mühendisliği problemini şebeke akış problemi olarak formüle edebilecektir
  • En kısa yol, minimum yayılan ağaç ve en çok akış gibi yaygın olarak çalışılan şebeke akış problemlerini tanımlayabilecektir
  • Şebeke akış problemlerinin matematiksel modellerini oluşturabilecektir
  • Şebeke optimizasyonu problemlerini çözmek için çeşitli tekniklere hakim olabilecektir
  • Özel yapıdaki şebeke akış problemlerine öğrendiği yöntemleri uygulayabilecektir
Ders Tanımı Bu dersin konuları arasında en kısa yol problemi, en çok akış problemi, en az maliyetli akış problemi, çok ürünlü akış problemi ve şebeke akış problemlerinin diğer uzantıları bulunmaktadır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş, Notasyon, Tanımlar Network Flows: Theory, Algorithms, and Applications, Bölüm 1-2
2 En kısa yol problemi Network Flows: Theory, Algorithms, and Applications, Bölüm 4
3 En kısa yol problemi Network Flows: Theory, Algorithms, and Applications, Bölüm 5
4 En çok akış problemi Network Flows: Theory, Algorithms, and Applications, Bölüm 6-7-8
5 En çok akış problemi Network Flows: Theory, Algorithms, and Applications, Bölüm 6-7-8
6 En düşük maliyetli akış problemi Network Flows: Theory, Algorithms, and Applications, Bölüm 9-10-11
7 En düşük maliyetli akış problemi Network Flows: Theory, Algorithms, and Applications, Bölüm 9-10-11
8 Minimum yayılan ağaç problemi Network Flows: Theory, Algorithms, and Applications, Bölüm 13
9 Ara sınav
10 Atama ve eşleme problemleri, Çok ürünlü akış problemi Network Flows: Theory, Algorithms, and Applications, Bölüm 12-17
11 Taşıma problemi
12 Gezgin satıcı problemi
13 Çinli satıcı problemi, Araç rotalama problemi
14 Proje sunumları
15 Dönemin gözden geçirilmesi
16 Final

 

Ders Kitabı Ders notları ve slaytlar.
Önerilen Okumalar/Materyaller Ravindra K. Ahuja, Thomas L. Magnanti, James B. Orlin, Network Flows: Theory, Algorithms, and Applications, Prentice Hall.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
1
20
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
15
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
1
35
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
4
70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
35
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
4
56
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
1
15
15
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
1
20
20
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
17
17
Final Sınavı
1
24
24
    Toplam
180

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Matematik, fen bilimleri ve Endüstri Mühendisliği konularında yeterli bilgi sahibidir; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık Endüstri Mühendisliği problemlerinde kullanır.

X
2

Karmaşık Endüstri Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçer ve uygular.

X
3

Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlar; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygular.

X
4

Endüstri Mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirir, seçer ve kullanır.

X
5

Karmaşık Endüstri Mühendisliği problemlerinin veya araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlar, deney yapar, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.

6

Endüstri Mühendisliği disiplini içinde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışır; bireysel çalışma yapar.

7

Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; etkin rapor yazar ve yazılı raporları anlar, tasarım ve üretim raporları hazırlar, etkin sunum yapar, açık ve anlaşılır talimat verir ve alır.

8

Endüstri Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın Endüstri Mühendisliği alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi sahibidir; Endüstri Mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçlarının farkındadır.

9

Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir; Endüstri Mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi sahibidir.

10

Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi sahibidir; girişimcilik, yenilikçilik hakkında bilinçlidir; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi sahibidir.

11

Bir yabancı dili kullanarak Endüstri Mühendisliği ilişkili konularda bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar.

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilgiye erişir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler; insanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini Endüstri Mühendisliği alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.