Bizi takip edin
|
EN

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Endüstri Mühendisliği

SE 113 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Programlamaya Giriş
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
SE 113
Bahar
2
2
3
6

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Problem çözme
Soru & Cevap
Deney / Laboratuvar / Atölye uygulama
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Bu dersin ana amacı, öğrencilere programlamanın temel becerilerini kazandırmaktır. Python programlama dili kullanılacaktır. Konular şu kavramları kapsamaktadır: temel tipler, değişkenler, ifadeler, akış kontrol yapıları, fonksiyonlar, dosya operasyonları, sınıflar.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Python programlama dili ile programlar geliştirebilecektir.
  • Python dilinde akış kontrol yapıları (karar ve döngü ifadeleri) kullanabilecektir.
  • Python dilinde fonksiyonlar tasarlayabilecektir.
  • Python dilinde çeşitli veri yapıları (diziler, listeler, sözlükler) kullanabilecektir.
  • Python programlama dilini kullanarak dosya girdi/çıktı operasyonları yürütebilecektir.
  • Python programlama dili kullanarak sınıflar tanımlayabilecektir.
Ders Tanımı Dersin İçeriği Bu ders öğrencilere Python programlama dilini kullanarak programlamanın temel kavramlarını öğretir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Python ile programlamaya giriş. Severance, Python for Everybody: Exploring Data in Python 3, Ünite 1.
2 Temel veri tipleri, sabitler, değişkenler, operatörler; LAB#1. Severance, Python for Everybody: Exploring Data in Python 3, Ünite 2.
3 Girdi ifadeleri, algoritma, sözde kod; LAB#2. Severance, Python for Everybody: Exploring Data in Python 3, Üniteler 3 ve 5.
4 Akış kontrolü: Koşullu çalıştırma; LAB#3. Severance, Python for Everybody: Exploring Data in Python 3, Ünite 3.
5 Akış kontrolü: Döngü/yineleme ifadeleri, for, while; LAB#4. Severance, Python for Everybody: Exploring Data in Python 3, Ünite 5.
6 Akış kontrolü: İç içe döngüler, break, continue; LAB#5. Severance, Python for Everybody: Exploring Data in Python 3, Ünite 5.
7 Fonksiyonlar; LAB#6. Severance, Python for Everybody: Exploring Data in Python 3, Ünite 4.
8 Ara sınav.
9 Karakter dizileri; LAB#7. Severance, Python for Everybody: Exploring Data in Python 3, Ünite 6.
10 Listeler; LAB#8. Severance, Python for Everybody: Exploring Data in Python 3, Ünite 8.
11 Sözlükler; LAB#9. Severance, Python for Everybody: Exploring Data in Python 3, Ünite 9.
12 Dosya kullanımı: Girdi/çıktı operasyonları; LAB#10. Severance, Python for Everybody: Exploring Data in Python 3, Ünite 7.
13 Sınıflar ve nesneler: Nesneleri kullanma; LAB#11. Severance, Python for Everybody: Exploring Data in Python 3, Ünite 14.
14 Sınıflar ve nesneler: Sınıfları tanımlama; LAB#12. Severance, Python for Everybody: Exploring Data in Python 3, Ünite 14.
15 Genel tekrar.
16 Final sınavı.

 

Ders Kitabı

Python for Everybody: Exploring Data in Python 3, Charles Severance, CreateSpace Independent Publishing Platform, 978-1530051120

Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
1
20
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
1
5
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
35
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
2
32
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
6
84
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
1
6
6
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
12
12
Final Sınavı
1
14
14
    Toplam
180

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Matematik, fen bilimleri ve Endüstri Mühendisliği konularında yeterli bilgi sahibidir; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık Endüstri Mühendisliği problemlerinde kullanır.

X
2

Karmaşık Endüstri Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçer ve uygular.

X
3

Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlar; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygular.

X
4

Endüstri Mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirir, seçer ve kullanır.

X
5

Karmaşık Endüstri Mühendisliği problemlerinin veya araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlar, deney yapar, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.

X
6

Endüstri Mühendisliği disiplini içinde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışır; bireysel çalışma yapar.

X
7

Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; etkin rapor yazar ve yazılı raporları anlar, tasarım ve üretim raporları hazırlar, etkin sunum yapar, açık ve anlaşılır talimat verir ve alır.

8

Endüstri Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın Endüstri Mühendisliği alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi sahibidir; Endüstri Mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçlarının farkındadır.

9

Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir; Endüstri Mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi sahibidir.

X
10

Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi sahibidir; girişimcilik, yenilikçilik hakkında bilinçlidir; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi sahibidir.

11

Bir yabancı dili kullanarak Endüstri Mühendisliği ilişkili konularda bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar.

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilgiye erişir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler; insanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini Endüstri Mühendisliği alanıyla ilişkilendirir.

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.